خدمات تلفن همراه

مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام- صاحب اثر : حاج محمد کمیل- دسته : مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام

حاج محمد کمیل

حاج محمد کمیل

مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
   تعداد 16
میرسد نان و نوایم از حسین (سرود)            تعداد استفاده : 380
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:59
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:02:59
کد: 94460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هر که نامش عبد این دربار نیست (مدح)            تعداد استفاده : 394
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:22
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:02:22
کد: 94456
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هر که شد خانه خرابش بیشتر (سرود)            تعداد استفاده : 366
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:09
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:03:09
کد: 94455
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من گدا هست و زهرا و علی خواسته اند (مدح)            تعداد استفاده : 363
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:16:24
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:16:24
کد: 94450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قول دادم روز و شب گویم حسین (مدح)            تعداد استفاده : 365
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:00:57
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:00:57
کد: 94447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد سهرابی (شعر خوانی)            تعداد استفاده : 330
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:16:44
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:16:44
کد: 94444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حیدریم قلندرم مستم (سرود)            تعداد استفاده : 367
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:57
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:02:57
کد: 94387
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تاب و قرار همه دلای بی تاب اومده (سرود)            تعداد استفاده : 348
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:38
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:05:38
کد: 94319
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بی تو دعا نمیشود (سرود)            تعداد استفاده : 348
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:32
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:02:32
کد: 94317
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
میان کون و مکان نور ذات میریزد (مدح،سال 95)            تعداد استفاده : 384
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : Dec 30 1899 12:05AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 12:05AM
کد: 93276
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گفتم علی و در دلم آمد هیجانی (سرود،سال 95)            تعداد استفاده : 386
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : Dec 30 1899 12:07AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 12:07AM
کد: 93249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ضربان دلم فاتح قلبم علی (سرود،سال 95)            تعداد استفاده : 373
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : Dec 30 1899 12:03AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 12:03AM
کد: 93226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیر مادر حلالت که حتی (مدح،سال 95)            تعداد استفاده : 375
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : Dec 30 1899 12:08AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 12:08AM
کد: 93224
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درد همه را نام شریف تو دوا کرد (سرود،سال 95)            تعداد استفاده : 386
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : Dec 30 1899 12:04AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 12:04AM
کد: 93194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تو حرم بگو یا علی (سرود،سال 95)            تعداد استفاده : 368
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : Dec 30 1899 12:07AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 12:07AM
کد: 93178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بمولا علی مولا (سرود،سال 95)            تعداد استفاده : 390
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : Dec 30 1899 12:05AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 12:05AM
کد: 93165
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,253,710