خدمات تلفن همراه

اذان- صاحب اثر : استاد حسین صبحدل- دسته : اذان

استاد حسین صبحدل

استاد حسین صبحدل

اذان
   تعداد 4
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 2989
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7953
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3429
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:29
توضیحات : نوای ملکوتی اذان با صدای استاد صبحدل (5:29)
مدت : 5:29
کد: 6704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانک اذان            تعداد استفاده : 2822
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 04:40
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد صبحدل (04:40)
مدت : 04:40
کد: 6649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانک اذان            تعداد استفاده : 3842
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:30
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد حسین صبحدل (5:30)
مدت : 5:30
کد: 6648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,391,954