خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد حسین صبحدل

استاد حسین صبحدل

استاد حسین صبحدل

   تعداد 13
گلبانگ اذان1221
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7953
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان1483
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 5:29
توضیحات : نوای ملکوتی اذان با صدای استاد صبحدل (5:29)
زمان : 5:29
کد: 6704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانک اذان1613
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 04:40
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد صبحدل (04:40)
زمان : 04:40
کد: 6649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانک اذان2703
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 5:30
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد حسین صبحدل (5:30)
زمان : 5:30
کد: 6648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تعقیب مشترک نمازها596
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : تعقیبات نماز
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 2:00
توضیحات : نوای « رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا» با صدای مرحوم حسین صبحدل (2:00)
زمان : 2:00
کد: 6543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نرسد اگر به علی ع کسی561
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 1:15
توضیحات : نوای « نرسد اگر به علی کسی /به کجا رود به کجا رسد» با صدای مرحوم حسین صبحدل (1:15)
زمان : 1:15
کد: 6274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شراب وصل521
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 19:10
توضیحات : نوای «زشراب وصل جانان سرمن خماردارد/سرخود گرفته دل هم سر آن دیار دارد » با صدای مرحوم حسین صبحدل (19:10)
زمان : 19:10
کد: 6273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جهان فانی469
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 2:30
توضیحات : نوای «آنان که در این جهان فانی/جویند حیات جاودانی » با صدای مرحوم حسین صبحدل (2:30)
زمان : 2:30
کد: 6272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای مومن! به بدی نیست کسی مانندت526
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 11:25
توضیحات : نوای «مومن ! به بدی نیست کسی مانندت/زین طرفه که خلق نیک می خوانندت » با صدای مرحوم حسین صبحدل (11:25)
زمان : 11:25
کد: 6271
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کیست آنکس که مه و مهر غلام در اوست481
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 10:50
توضیحات : نوای « کیست آنکس که مه و مهر غلام در اوست/آن دو را روشنی از نور رخ انور اوست» با صدای مرحوم حسین صبحدل (10:50)
زمان : 10:50
کد: 6270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امید لطف و رحمت از تو دارم903
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 1:42
توضیحات : نوای «مید لطف و رحمت از تو دارم /اسیری، شرمساری، روسیاهی» با صدای مرحوم حسین صبحدل (1:42)
زمان : 1:42
کد: 6269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الهی بی پناهان را پناهی1109
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 3:25
توضیحات : نوای «الهی بی پناهان را پناهی/بسوی بی پناهان کن نگاهی » با صدای مرحوم حسین صبحدل (3:25)
زمان : 3:25
کد: 6268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای غافل تن پرست تن دوست972
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 3:19
توضیحات : نوای «ای غافل تن پرست تن دوست /تا چند روی به سر پی پوست» با صدای مرحوم حسین صبحدل (3:19)
زمان : 3:19
کد: 6267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,838,723,204