خدمات تلفن همراه

مناجات با پروردگار- جل شانه- صاحب اثر : حاج حسن خلج- دسته : مناجات با پروردگار- جل شانه

حاج حسن خلج

حاج حسن خلج

مناجات با پروردگار- جل شانه
   تعداد 27
تو رب بنده پرور و من عبد شرمسارم            تعداد استفاده : 4788
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : تو رب بنده پرو/ من عبد شرمسارم/ این نامه سیاهم/ این چشم اشکبارم ... مناجات خوانی ذاکر اهل بیت حاج حسن خلج در شب 21 ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت امیر علیه السلام .
مدت :
کد: 105194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الهی یا الهی یا الهی ...            تعداد استفاده : 2656
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : الهی یا الهی یا الهی / نگاهم کن نگاهم کن نگاهی/ تویی رب جلیل و من ذلیلم/ نبینی در بساطم غیر آهی/ الهی یا الهی یا الهی ... مناجات خوانی در شب 23 ماه مبارک رمضان با نوای گرم حاج حسن خلج در مسجد حضرت امیر علیه السلام .
مدت :
کد: 105186
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گردانده ای به سوی خودت باز روی من (جدید،مناجات سال 95)            تعداد استفاده : 1691
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:05
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:05
کد: 96614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - سال 1395 - شب یازدهم ماه مبارک رمضان - چه خوش باشد که دلدارم (مناجات)            تعداد استفاده : 1185
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:44
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:07:44
کد: 96250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - سال 1395 - شب هفتم ماه مبارک رمضان - بر نیامد از تمنای لبت کامم هنوز (مناجات)            تعداد استفاده : 1049
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:04
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:13:04
کد: 96248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - گردانده ای به سوی خودت باز روی من (مناجات)            تعداد استفاده : 947
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:05
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:05
کد: 96247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - سال 1395 - شب ششم ماه مبارک رمضان - صفحه ای از خاک و انگشتان قلم (مناجات)            تعداد استفاده : 869
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:13
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:11:13
کد: 96245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - سال 1395 - شب چهارم ماه مبارک رمضان - صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست (مناجات)            تعداد استفاده : 982
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:21:38
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:21:38
کد: 96243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - سال 1395 - شب پنجم ماه مبارک رمضان - یا شب افغان شبی یا سحر آه سحری (مناجات)            تعداد استفاده : 832
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:21
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:12:21
کد: 96242
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - نروم از سر کویت چه برانی چه بخوانی (مناجات)            تعداد استفاده : 1045
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:18
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:09:18
کد: 96240
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - سال 1395 - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - بدم مرا به پیمبر ببخش یا الله (مناجات)            تعداد استفاده : 930
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:01
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:02:01
کد: 96238
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب ۲۱ رمضان ۹۴ - امشب مرا برای خوادت انتخاب کن (مناجات)            تعداد استفاده : 876
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:32
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:06:32
کد: 95991
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب ۲۳ رمضان ۹۴ - یارب دل مرده مرا احیا کن (مناجات)            تعداد استفاده : 924
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:55
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:55
کد: 95990
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب ۱۹ رمضان ۹۴ - خاکی ام بس که زمین خوردم و غفلت کردم (مناجات و روضه)            تعداد استفاده : 882
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:22
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:12:22
کد: 95943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب ۱۹ رمضان ۹۳ - مناجات و روضه امیرالمومنین علیه السلام            تعداد استفاده : 851
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:44
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:12:44
کد: 95273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب ۱۹ رمضان ۹۳ - عبد گناهکار من (مناجات و روضه)            تعداد استفاده : 896
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:43
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:11:43
کد: 95272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب ۲۳ رمضان ۹۳ - خدایا از عقابت ترس دارم (مناجات و روضه)            تعداد استفاده : 690
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:17
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:13:17
کد: 95187
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب ۲۱ رمضان ۹۳ - با آنکه حد جرمم (مناجات و روضه)            تعداد استفاده : 673
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:26
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:26
کد: 95185
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب 11 رمضان 11 - خاکی ام بس که زمین خوردم و غفلت کردم -منااجت و روضه            تعداد استفاده : 2953
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:22
مدت : 12:22
کد: 26140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عبد گناهکار من چرا ز من جدا ...            تعداد استفاده : 2918
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
با آنکه حد جرمم بالاتر از عذاب...            تعداد استفاده : 1472
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدایا از عقابت ترس دارم            تعداد استفاده : 1449
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خواهم دلی که غرق شود در لقای ...            تعداد استفاده : 1315
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19046
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لبالبم ز خطا از گناه لبریزم            تعداد استفاده : 1361
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19020
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خاکیم بس که زمین خوردم و ...            تعداد استفاده : 1330
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19019
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امشب مرا برای خودت انتخاب کن            تعداد استفاده : 989
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19018
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نجوای عارفانه            تعداد استفاده : 3102
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 05:58
توضیحات : مناجات با خدا «در لحظه خلوت دل و وقت دعا/آن دم که شدی ز خویش آزاد و رها/گر خلوت عارفانه ای می خواهی/نجوا کن و آهسته بگو یا زهرا سلام الله علیها »؛ با صدای «حسن خلج» (05:58)
مدت : 05:58
کد: 6400
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,894,521