خدمات تلفن همراه

ندبه های انتظار- صاحب اثر : حاج حسن خلج- دسته : ندبه های انتظار

حاج حسن خلج

حاج حسن خلج

ندبه های انتظار
   تعداد 23
حاج حسن خلج - شب پنجم محرم 96 - آلوده ام عجیب و سر افکنده ی تو ام (مناجات)            تعداد استفاده : 1124
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:17
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:09:17
کد: 102664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - روز یازدهم صفر 92 - ای که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد (مناجات)            تعداد استفاده : 720
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:10
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:10
کد: 99218
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
به ملک جان و جهان سلطنت به نام تو شد            تعداد استفاده : 799
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غم بسی هست و غم عشق تو بسیار تر است            تعداد استفاده : 719
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دریای من کنار تو آسوده از غمم            تعداد استفاده : 710
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ناله های فراق            تعداد استفاده : 566
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عمریست ز هجران تو من حوصله کردم            تعداد استفاده : 537
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نه وصلت دیده بودم کاشکی            تعداد استفاده : 494
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کاشکی خاک حریم حرمت می بودم            تعداد استفاده : 399
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13283
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ذکر بلبل همه آن است که گل شد یارم            تعداد استفاده : 394
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روا بود که گریبان ز هجر پاره کنم            تعداد استفاده : 438
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
صبا اگر گذری افتدد به کشور دوست            تعداد استفاده : 371
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نمی دونم دلم دیوونه کیست            تعداد استفاده : 399
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ابر بهارم یابن زهرا            تعداد استفاده : 362
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13184
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بت من کعبه من دلبر من            تعداد استفاده : 347
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13165
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
منم مصلح عالم، منم منجی آدم            تعداد استفاده : 332
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
به سر شوق سر کوی تو دارم            تعداد استفاده : 327
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شاید امشب رفتی به شهر دمشق            تعداد استفاده : 256
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تحمل گفتی و من هم که کردم سال ها            تعداد استفاده : 288
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11742
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اگر از وسوسه نفس و هوا دور شوی            تعداد استفاده : 258
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یا رب سببی ساز که یارم به سلامت باز آید            تعداد استفاده : 245
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پسر زهرا کم کم دلم ازین و از آن سیر می شود            تعداد استفاده : 216
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ز هر کسی که گرفتم سراغ خانه تو            تعداد استفاده : 244
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,397,164