خدمات تلفن همراه

مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- صاحب اثر : حاج حسن خلج- دسته : مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام

حاج حسن خلج

حاج حسن خلج

مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
   تعداد 938
شب پنجم محرم 97 - روضه            تعداد استفاده : 722
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شهادت امام موسی کاظم علیه السلام سال 92 - چنان در خیمه ها آتش به پا شد (روضه)            تعداد استفاده : 656
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:50:00
توضیحات : ShahadateImamKazem9696
مدت : 11:50:00
کد: 104857
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شهادت امام موسی کاظم علیه السلام سال 92 - بدین کرشمه به هر جانبی نگاه مکن (مناجات)            تعداد استفاده : 651
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:23:00
توضیحات : ShahadateImamKazem9696
مدت : 11:23:00
کد: 104856
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شهادت امام موسی کاظم علیه السلام سال 92 - پر بسته ام و زجور صیاد (روضه)            تعداد استفاده : 658
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 20:30:00
توضیحات : ShahadateImamKazem9696
مدت : 20:30:00
کد: 104855
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - به غیر وادی عشق تو نیست وادی ما (روضه)            تعداد استفاده : 661
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:32:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 11:32:00
کد: 104827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - چون جمله را یزید به بزم شراب خواست (روضه)            تعداد استفاده : 700
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:24:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 10:24:00
کد: 104826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - روضه امام حسین (ع) و حضرت زینب (س)            تعداد استفاده : 651
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:21:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 07:21:00
کد: 104795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - آسمان را آه جانسوزت ز پا انداخته (روضه)            تعداد استفاده : 627
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:50:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 10:50:00
کد: 104794
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - گفتن از تو چه قدر دشوار است (روضه)            تعداد استفاده : 635
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:14:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 10:14:00
کد: 104793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شهادت امام هادی علیه السلام - گرفته جان نفسم در ثنای حضرت هادی (روضه)            تعداد استفاده : 648
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:01:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 12:01:00
کد: 104787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شهادت امام هادی علیه السلام - روضه حضرت امام هادی علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 629
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:25:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 12:25:00
کد: 104767
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شهادت امام هادی علیه السلام - روضه حضرت امام هادی علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 637
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:37:00
توضیحات : ShahadateImamHadi9696
مدت : 10:37:00
کد: 104766
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - وفات حضرت فاطمه معصومه (س)- روضه حضرت معصومه (س)            تعداد استفاده : 689
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:58:00
توضیحات : HazratMasoome9696
مدت : 23:58:00
کد: 104374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب چهارم محرم 96 - حسین واای حسین واای (مناجات)            تعداد استفاده : 529
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:32
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:04:32
کد: 102667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب چهارم محرم 96 - سلام بر محرم و شه عالمین (زمینه)            تعداد استفاده : 533
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:43
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:04:43
کد: 102666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب چهارم محرم 96 - روضه طفلان حضرت زینب سلام الله علیها (روضه)            تعداد استفاده : 723
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : فرزندان حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:47
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:02:47
کد: 102665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب پنجم محرم 96 - حسین ای خسرو خوبان (واحد جدید)            تعداد استفاده : 539
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:43
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:04:43
کد: 102663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب پنجم محرم 96 - امیری حسین و نعم الامیر (شور)            تعداد استفاده : 497
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:07
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:02:07
کد: 102662
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب پنجم محرم 96 - میخونم سلام بر محرم (زمینه)            تعداد استفاده : 510
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:04
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:05:04
کد: 102661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب پنجم محرم 96 - روضه حضرت حر بن ریاحی (روضه)            تعداد استفاده : 488
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:18:40
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:18:40
کد: 102660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب ششم محرم 96 - روضه حضرت قاسم بن الحسن (ع)            تعداد استفاده : 555
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت قاسم ع
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:00
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:09:00
کد: 102659
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب سوم محرم 96 - آمدی بهترین مهربان ترین بابا (شور جدید)            تعداد استفاده : 528
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:10
توضیحات : Moharram96r396
مدت : 00:03:10
کد: 102106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب سوم محرم 96 - گفتم حسین بعد گرفتار آن شدم (واحد جدید)            تعداد استفاده : 503
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:29
توضیحات : Moharram96r396
مدت : 00:04:29
کد: 102105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب سوم محرم 96 - آفریدند تو را تا که مسیحا باشی (واحد سنگین)            تعداد استفاده : 482
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:53
توضیحات : Moharram96r396
مدت : 00:01:53
کد: 102104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب سوم محرم 96 - حالا که پیشم اومدی (واحد جدید)            تعداد استفاده : 558
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:28
توضیحات : Moharram96r396
مدت : 00:10:28
کد: 102103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب سوم محرم 96 - سلام بر محرم و شه عالمین (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 488
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:51
توضیحات : Moharram96r396
مدت : 00:03:51
کد: 102102
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب سوم محرم 96 - روضه حضرت رقیه سلام الله علیها (روضه)            تعداد استفاده : 535
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:19:49
توضیحات : Moharram96r396
مدت : 00:19:49
کد: 102101
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب دوم محرم 96 - چشم های من می باره (واحد جدید)            تعداد استفاده : 479
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:44
توضیحات : Moharram96r296
مدت : 00:07:44
کد: 101969
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب دوم محرم 96 - می خونم سلام بر محرم (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 482
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:23
توضیحات : Moharram96r296
مدت : 00:05:23
کد: 101968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب دوم محرم 96 - روضه ورودیه کاروان کربلا (روضه)            تعداد استفاده : 463
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:19:20
توضیحات : Moharram96r296
مدت : 00:19:20
کد: 101967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب اول محرم 96 - صبح قیامت است که خم گشته (روضه)            تعداد استفاده : 463
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:23
توضیحات : Moharram96r196
مدت : 00:06:23
کد: 101777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب اول محرم 96 - سلام بر محرم و شه عالمین (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 447
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:23
توضیحات : Moharram96r196
مدت : 00:05:23
کد: 101776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب اول محرم 96 - از هق هق نسیم شنیدم صدای تو (واحد جدید)            تعداد استفاده : 441
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:48
توضیحات : Moharram96r196
مدت : 00:08:48
کد: 101775
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب اول محرم 96 - به مژگان سیه کردی هزاران رخنه (نغمه خوانی)            تعداد استفاده : 440
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:30
توضیحات : Moharram96r196
مدت : 00:03:30
کد: 101774
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سلام بر محرم(زمینه)            تعداد استفاده : 436
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : شب اول محرم سال 96 اجرا شده توسط حسن خلج در کربلای معلی
مدت :
کد: 101720
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب شهادت امام هادی علیه السلام سال 96 - نیارد خدا لحظه ای دوری از تو (روضه)            تعداد استفاده : 489
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:46
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:46
کد: 101684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب شهادت امام هادی علیه السلام سال 96 - چشم هایت فرات دلتنگی (روضه)            تعداد استفاده : 372
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:18
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:18
کد: 101683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب شهادت امام هادی علیه السلام سال 96 - بگو ای نسل کوثر و زمزم (روضه)            تعداد استفاده : 441
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:03
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:12:03
کد: 101682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روضه حضرت امام حسین علیه السلام (سال 95)            تعداد استفاده : 478
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:15:33
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:15:33
کد: 101355
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روضه حضرت امام رضا علیه السلام (سال 95)            تعداد استفاده : 461
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:12:58
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:12:58
کد: 101354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روضه امام هادی (علیه السلام) (روضه،سال 95)            تعداد استفاده : 411
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:22:27
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:22:27
کد: 101349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب شهادت امام رضا 30 ماه صفر سال 95 - روضه حضرت امام رضا علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 397
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:58
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:12:58
کد: 100724
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب شهادت امام رضا 30 ماه صفر سال 95 - روضه حضرت امام حسین علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 391
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:33
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:15:33
کد: 100723
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب 28 ماه صفر سال 95 - چشم سر بسته شد ولی نگاه (روضه)            تعداد استفاده : 378
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:17:05
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:17:05
کد: 100722
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب 27 ماه صفر سال 95 - ما را کلام نادعلی سینجلی (روضه)            تعداد استفاده : 383
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:08
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:20:08
کد: 100721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب 27 ماه صفر سال 95 - سی سال لب گزیدم و (روضه)            تعداد استفاده : 380
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:54
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:54
کد: 100720
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب 26 ماه صفر سال 95 - روضه حضرت زینب سلام الله علیها (روضه)            تعداد استفاده : 370
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:34
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:34
کد: 100719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شب 26 ماه صفر سال 95 - آمدم از سفر مدینه سلام (روضه)            تعداد استفاده : 377
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:53
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:14:53
کد: 100718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - چون جمله را یزید به بزم شراب خواست (روضه)            تعداد استفاده : 366
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:24
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:24
کد: 100717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - سال 1395 - شهادت امام هادی علیه السلام - به غیر وادی عشق تو نیست وادی ما (روضه)            تعداد استفاده : 372
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:32
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:32
کد: 100716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج- ظهر روز 29 صفر 95 - فاطمه مجموعه صفات خداوند (روضه)            تعداد استفاده : 363
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:45
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:15:45
کد: 100672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - وفات حضرت فاطمه معصومه (س)- روضه حضرت معصومه (س)            تعداد استفاده : 396
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : حضرت معصومه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:23:58
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:23:58
کد: 100671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شهادت امام رضا علیه السلام ۹۴ - غریب کربلا حسین (ع)(روضه)            تعداد استفاده : 378
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:15
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:15
کد: 100622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شهادت امام رضا علیه السلام ۹۴ - سر ارادت ما و سرای جنت تو (روضه)            تعداد استفاده : 367
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:58
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:58
کد: 100621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شهادت امام رضا علیه السلام ۹۴ - روضه امام رضا علیه السلام و امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 367
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:13
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:13
کد: 100620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شهادت امام رضا علیه السلام ۹۴ - دوباره پای من و آستان حضرت تو (روضه)            تعداد استفاده : 359
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:30
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:30
کد: 100619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - گفتن از تو چه قدر دشوار است (روضه)            تعداد استفاده : 340
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:14
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:14
کد: 100618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - روضه امام حسین (ع) و حضرت زینب (س)            تعداد استفاده : 336
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:21
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:21
کد: 100617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - سال 1394 - شهادت امام هادی علیه السلام - آسمان را آه جانسوزت ز پا انداخته (روضه)            تعداد استفاده : 334
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:50
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:50
کد: 100616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - سال 1394 - شهادت امام حسن عسگری (ع) - یازده بار جهان گوشه ی زندان کم نیست ( مناجات و روضه)            تعداد استفاده : 358
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:44
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:13:44
کد: 100615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - سال 1394 - شهادت امام حسن عسگری (ع) - دست زمانه بار دگر اشتباه کرد (روضه)            تعداد استفاده : 354
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:13
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:20:13
کد: 100614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 صدا گاهی برای گوش چون داروست (روضه ، سال 94،جدید)            تعداد استفاده : 268
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:13:41
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:13:41
کد: 100599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سر ارادت ما و سرای جنت تو(روضه) (شام شهادت 94)            تعداد استفاده : 331
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:11:58
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:58
کد: 100598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 روضه حضرت رقیه سلام الله علیها (روضه ، سال 94،جدید)            تعداد استفاده : 326
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:13:01
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:13:01
کد: 100596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آهسته آستین به دهن گریه میکنم (روضه)            تعداد استفاده : 387
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام حسن علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:17:41
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:17:41
کد: 100583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غریب کربلا حسین ، حسین شهید (روضه) (شام شهادت 94)            تعداد استفاده : 312
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:15
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:15
کد: 100264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گفتن از تو چقدر دشوار است (روضه،سال 94)            تعداد استفاده : 304
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:12
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:12
کد: 100248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دختر شاه دینم زاده بهترینم  (واحد ، سال 94،جدید)            تعداد استفاده : 333
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:29
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:29
کد: 100160
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روضه امام هادی (ع) (روضه سال 94)            تعداد استفاده : 330
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:47
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:47
کد: 100110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روضه امام حسن عسکری علیه السلام (روضه) (روز شهادت 94)            تعداد استفاده : 348
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:20:13
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:20:13
کد: 100101
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روضه امام حسن عسکری علیه السلام (روضه) (روز شهادت 94)            تعداد استفاده : 332
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:13:44
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:13:44
کد: 100100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روضه حضرت امام رضا (ع) و امام حسین (ع) (روضه) (شام شهادت 94)            تعداد استفاده : 325
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:13
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:13
کد: 100094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روضه حضرت خدیجه (سال94)            تعداد استفاده : 543
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : حضرت خدیجه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:28:45
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:28:45
کد: 100093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دوباره پای من و آستان حضرت تو(روضه) (شام شهادت 94)            تعداد استفاده : 311
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:08:30
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:30
کد: 100088
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رو خاکا میخوابم دوباره (زمینه ، سال 94،جدید)            تعداد استفاده : 335
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:23
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:23
کد: 100083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
میخوام امشب واسه تو چشامو دریا کنم  (واحد ، سال 94،جدید)            تعداد استفاده : 322
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:17:37
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:17:37
کد: 99969
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هزار و نه صد و پنجاه زخم (روضه) (شب شهادت 93)            تعداد استفاده : 298
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:07
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:07
کد: 99921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روضه حضرت امام رضا علیه السلام (شب شهادت 93)            تعداد استفاده : 319
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:13:15
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:13:15
کد: 99777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رقیه داد دلداری به نجمه ، نجمه (روضه) (شب سوم محرم 93)            تعداد استفاده : 329
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:11:11
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:11
کد: 99758
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رسیده روضه حالا در بیابان موقعی (روضه) (شب سوم محرم 93)            تعداد استفاده : 314
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:47
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:47
کد: 99757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای هلال شب زینب - با نوای حاج حسن خلج و دکلمه مصطفی صابر خراسانی            تعداد استفاده : 292
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:25
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:25
کد: 99394
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
با احتیاط لاله ی من را زمین بزار (روضه) (شب دوم محرم 93)            تعداد استفاده : 309
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:51
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:51
کد: 99382
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امشب تمام قافیه ها را خبر کنید (روضه) (شب شهادت 93)            تعداد استفاده : 319
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:08:06
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:06
کد: 99364
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
از من بپذیر نوکری هایم را (روضه) (شب شهادت 93)            تعداد استفاده : 310
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:49
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:49
کد: 99349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شهادت امام رضا علیه السلام 93 - روضه امام رضا علیه السلام            تعداد استفاده : 275
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:18
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:13:18
کد: 99324
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شهادت امام رضا علیه السلام 93 - روضه امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 281
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:09
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:09
کد: 99323
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شهادت امام رضا علیه السلام 93 - امشب تمام قافیه ها را خبر کنید (روضه)            تعداد استفاده : 218
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:08
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:08
کد: 99322
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شهادت امام رضا علیه السلام 93 - از من بپذیر نوکری هایم را (روضه)            تعداد استفاده : 311
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:52
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:52
کد: 99321
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شهادت امام هادی علیه السلام - گرفته جان نفسم در ثنای حضرت هادی (روضه)            تعداد استفاده : 279
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:01
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:12:01
کد: 99320
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شهادت امام هادی علیه السلام - روضه حضرت امام هادی علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 287
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:37
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:37
کد: 99319
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شهادت امام هادی علیه السلام - روضه حضرت امام هادی علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 304
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:25
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:12:25
کد: 99318
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تو صبر کن سه ساله باشی و لب تشنه (روضه) (شب سوم محرم 93)            تعداد استفاده : 310
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:46
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:46
کد: 99312
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بیا تا وا کنی دستای بسته مو (سنگین) (شب سوم محرم 93)            تعداد استفاده : 307
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:15:32
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:15:32
کد: 99300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بوی پیراهن یوسف پیچیده - واحد            تعداد استفاده : 318
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:15:36
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:15:36
کد: 99292
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جارو زدم بابا خونه رو - زمینه            تعداد استفاده : 312
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:13:19
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:13:19
کد: 99231
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شهادت امام موسی کاظم علیه السلام سال 92 - چنان در خیمه ها آتش به پا شد (روضه)            تعداد استفاده : 301
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:50
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:50
کد: 99221
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شهادت امام موسی کاظم علیه السلام سال 92 - پر بسته ام و زجور صیاد (روضه)            تعداد استفاده : 293
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:30
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:20:30
کد: 99220
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - شهادت امام موسی کاظم علیه السلام سال 92 - بدین کرشمه به هر جانبی نگاه مکن (مناجات)            تعداد استفاده : 303
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:23
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:23
کد: 99219
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - روز یازدهم صفر 92 - آنروز تا که تیر به حلق پسر زدند (روضه)            تعداد استفاده : 261
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:15
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:15
کد: 99217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلج - روز هفدهم صفر 92 - یا علی یا علی مالک ملک دلی            تعداد استفاده : 279
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:42
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:42
کد: 99216
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,191,972