خدمات تلفن همراه

مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام- صاحب اثر : حاج محمد رضا بذری- دسته : مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام

حاج محمد رضا بذری

حاج محمد رضا بذری

مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
   تعداد 150
میرسه هر صباح از سماء این نوا (سرود جدید)            تعداد استفاده : 806
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:58
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:03:58
کد: 106060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شبِ عشق و شادیه (سرود جدید)            تعداد استفاده : 748
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:06
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:03:06
کد: 106059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب بود و شور بود و سلامِ فرشته ها (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 738
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:03
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:03
کد: 106058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شهِ امام رضایِ دور (سرود)            تعداد استفاده : 741
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:41
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:04:41
کد: 106057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من مسلمانِ سلامی که علیکم (سرود شور)            تعداد استفاده : 693
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:19
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:05:19
کد: 106056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام رضا (ع) - سال 96 - من از اون لحظه که توی صحن تو ایستادم (مدح)            تعداد استفاده : 686
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:47:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 04:47:00
کد: 105900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام رضا (ع) - سال 96 - نمیشه بی می عشقش دیوونه بود (سرود جدید)            تعداد استفاده : 663
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:58:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 03:58:00
کد: 105899
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام رضا (ع) - سال 96 - دل ها رو آب جارو کنید (سرود جدید)            تعداد استفاده : 677
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:49:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 05:49:00
کد: 105898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام رضا (ع) - سال 96 - تشنه بودیم که باران نجف را دیدیم (مدح)            تعداد استفاده : 653
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:23:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 10:23:00
کد: 105897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - کسی دیگه نمیرسه به گردِ پات ابداً (شور)            تعداد استفاده : 677
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:05:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 03:05:00
کد: 105861
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - داره میریزه گلِ که از آسمون داره میریزه (سرود)            تعداد استفاده : 675
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:04:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 03:04:00
کد: 105860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - لذت اشک به باریدن وقتِ سحر است (مدح)            تعداد استفاده : 659
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:13:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 03:13:00
کد: 105859
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - میرسه هر صباح از سماء این نوا (سرود)            تعداد استفاده : 651
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:58:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 03:58:00
کد: 105858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - ای ساقیِ کوثرعلی حیدر (شور)            تعداد استفاده : 649
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:08:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 06:08:00
کد: 105857
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - شبِ عشق و شادیه (سرود)            تعداد استفاده : 642
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:06:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 03:06:00
کد: 105856
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - شب بود و شور بود و سلامِ فرشته ها (مدح)            تعداد استفاده : 662
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:03:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 06:03:00
کد: 105855
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - من مسلمانِ سلامی که علیکم با علیست (شور)            تعداد استفاده : 628
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:19:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 05:19:00
کد: 105854
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - شهِ امام رضایِ دور (شور)            تعداد استفاده : 628
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:41:00
توضیحات : VeladateImamReza971
مدت : 04:41:00
کد: 105853
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - سفره دار کرمی، سایه ی سرمی (شور)            تعداد استفاده : 758
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:21:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 01:21:00
کد: 104765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - گل به دامن رسیده، وقت خوندن رسیده (سرود)            تعداد استفاده : 717
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:54:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 07:54:00
کد: 104762
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - مناجات            تعداد استفاده : 692
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:37:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 11:37:00
کد: 104760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - ماه رجب سلام که ماه محمدی (مدح)            تعداد استفاده : 690
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:48:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 08:48:00
کد: 104740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - این دل بی سر و سامون (سرود)            تعداد استفاده : 709
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:31:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 06:31:00
کد: 104739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - صلح و دعوای زرگری ، هرگز (مدح)            تعداد استفاده : 667
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:05:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 02:05:00
کد: 104738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - علی علی ای علی بن ابی الطالب ما (شور)            تعداد استفاده : 685
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:08:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 02:08:00
کد: 104737
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - تو که باشی ، دلم دیگه نمیلرزه (شعر پایانی)            تعداد استفاده : 533
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:11:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 07:11:00
کد: 104736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد حضرت زینب (س) - لیلای منی مجنون تو ام (شعر خوانی)            تعداد استفاده : 584
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:50:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 09:50:00
کد: 104482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد حضرت زینب (س) - دختر و دل از بابا می بره (سرود جدید)            تعداد استفاده : 560
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:13:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 07:13:00
کد: 104481
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد حضرت زینب (س) - از غلام خانه اش مولا اگر یادی کند (مدح)            تعداد استفاده : 560
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:45:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 13:45:00
کد: 104480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - ولادت حضرت زینب سلام الله سال 93 - خنده رو لبه پیغمبره (سرود)            تعداد استفاده : 533
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:26:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 12:26:00
کد: 104415
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - ولادت حضرت زینب سلام الله سال 93 - تا که افتاد به این کوچه گذارش محتاج (مدح)            تعداد استفاده : 517
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:41:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 09:41:00
کد: 104414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - ولادت حضرت زینب (س) - حسین و منی و انا من حسین (شور)            تعداد استفاده : 524
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:28:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 04:28:00
کد: 104408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - ولادت حضرت زینب (س) - ذکر و نوای امام حسین (ذکر)            تعداد استفاده : 521
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:49:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 06:49:00
کد: 104407
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - ولادت حضرت زینب (س) - ظاهرش این است که ارباب خواهر دار شد (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 499
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:45:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 01:45:00
کد: 104406
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - ولادت حضرت زینب (س) - اومده تو بحر لطفتش ما رو شامل کنه (سرود)            تعداد استفاده : 494
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:58:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 07:58:00
کد: 104405
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - ولادت حضرت زینب (س) - خدای من صدف بحر نور گوهر زاد (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 511
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:54:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 10:54:00
کد: 104404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - ولادت حضرت زینب (س) - قسم به لحظه شیرین (سرود)            تعداد استفاده : 476
مناسبت : جمادی الاول
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:51:00
توضیحات : HazrateZeinabVeladat96
مدت : 04:51:00
کد: 104403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام حسن عسگری (ع) - سال 1395 - شب عاشقانگی هست و من شدام گدای تو یاعلی (شعرخوانی)            تعداد استفاده : 572
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:44:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696
مدت : 03:44:00
کد: 104249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام حسن عسگری (ع) - سال 1395 - بی قرارم دلم از سینه پریده (شور)            تعداد استفاده : 567
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:03:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696
مدت : 06:03:00
کد: 104248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام حسن عسگری (ع) - سال 1395 - این خانواده که همه آقای ما شدن (مدح)            تعداد استفاده : 550
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:07:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696
مدت : 14:07:00
کد: 104247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جبار بذری - ولادت امام حسن عسگری (ع) - سال 1395 - شکر خدا که به ما حال حسابی داد (شور)            تعداد استفاده : 534
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:28:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696
مدت : 03:28:00
کد: 104246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جبار بذری - ولادت امام حسن عسگری (ع) - سال 1395 - روشن شد آسمونا عرش حق شده زیبا (سرود)            تعداد استفاده : 588
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:45:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696
مدت : 05:45:00
کد: 104245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جبار بذری - ولادت امام حسن عسگری (ع) - سال 1395 - آنقدر آمدند گرفتارتان شدن (مدح)            تعداد استفاده : 546
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:03:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696
مدت : 06:03:00
کد: 104244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جبار بذری - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام سال 93 - علی رو عشقه (سرود)            تعداد استفاده : 431
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:29:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696
مدت : 03:29:00
کد: 104215
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جبار بذری - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام سال 93 - من عجب دلبری دارم (مدح)            تعداد استفاده : 412
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:00:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696
مدت : 06:00:00
کد: 104214
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جبار بذری - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام سال 93 - آنقدر آمدند و گرفتارتان شدند (مدح)            تعداد استفاده : 434
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:50:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696
مدت : 05:50:00
کد: 104213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام سال 93 - بنوشان یارا از آن می مارا (سرود)            تعداد استفاده : 405
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:42:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696
مدت : 02:42:00
کد: 104212
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام سال 93 - شب میلاد امام مهربونه            تعداد استفاده : 420
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:34:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696
مدت : 04:34:00
کد: 104211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام سال 93 - پر شکسته به بالا نمی رسد هرگز (مدح)            تعداد استفاده : 399
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:33:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696
مدت : 10:33:00
کد: 104210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسن عسکری علیه السلام سال 93 - میاد از آسمون عشق            تعداد استفاده : 405
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:56:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696
مدت : 03:56:00
کد: 104209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسن عسگری (ع) - کارت دعوت با یه آدرس (سرود)            تعداد استفاده : 364
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:58:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696
مدت : 02:58:00
کد: 104202
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسن عسگری (ع) - قسم به وعده شیرین (سرود)            تعداد استفاده : 365
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:43:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696
مدت : 03:43:00
کد: 104201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسن عسگری (ع) - قرار کارتون دلبری باشه (سرود)            تعداد استفاده : 356
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:10:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696
مدت : 07:10:00
کد: 104200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسن عسگری (ع) - گر حنجره های سابقون (شعر خوانی)            تعداد استفاده : 339
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696
مدت : 00:48:00
کد: 104199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسن عسگری (ع) - آن قدر آمدند و گرفتارتان شدند (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 330
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:56:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696
مدت : 06:56:00
کد: 104198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسن عسگری (ع) - قمر بارونه امشب (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 352
مناسبت : ربیع الثانی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:13:00
توضیحات : ImamAsqariMilad9696
مدت : 06:13:00
کد: 104197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمدرضا بذری - میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) - سال 96 - زبون زدِ آسمون و زمینه (شور)            تعداد استفاده : 465
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:39
توضیحات : imamsadiq96sh96
مدت : 00:01:39
کد: 104153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمدرضا بذری - میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) - سال 96 - تحتِ لوایِ رسوالله (شور)            تعداد استفاده : 425
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:48
توضیحات : imamsadiq96sh96
مدت : 00:03:48
کد: 104152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمدرضا بذری - میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) - سال 96 - شب شبِ وصالِ ماه و ستاره ها شد (سرود)            تعداد استفاده : 365
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:25
توضیحات : imamsadiq96sh96
مدت : 00:05:25
کد: 104151
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمدرضا بذری - میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) - سال 96 - خبرت هست که آن طاق معلی افتاد (مدح)            تعداد استفاده : 435
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:03
توضیحات : imamsadiq96sh96
مدت : 00:09:03
کد: 104150
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) 95 - بگو یا علی حیدر (سرود جدید)            تعداد استفاده : 425
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:22
توضیحات : imamsadiq96sh96
مدت : 00:05:22
کد: 104122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) 95 - خبرت هست که آن طاق مُعلی افتاد (مدح)            تعداد استفاده : 384
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:17
توضیحات : imamsadiq96sh96
مدت : 00:09:17
کد: 104121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) 95 - یا سیدی مولا مُحمد (سرود جدید)            تعداد استفاده : 404
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:52
توضیحات : imamsadiq96sh96
مدت : 00:03:52
کد: 104120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) 95 - تا قیامت به ولله عَلویم (شور جدید)            تعداد استفاده : 345
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:19
توضیحات : imamsadiq96sh96
مدت : 00:02:19
کد: 104119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) 95 - سرهاهمه خاکِ کفِ پایَت (مدح پایانی)            تعداد استفاده : 366
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:11
توضیحات : imamsadiq96sh96
مدت : 00:02:11
کد: 104118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمدرضا بذری - میلاد حضرت رسول و امام صادق 92 - ای دو جهان تور تجلای تو (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 360
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:23
توضیحات : imamsadiq96sh96
مدت : 00:05:23
کد: 104026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمدرضا بذری - میلاد حضرت رسول و امام صادق 92 - مثل نسیم با همین ذکر کن (سرود)            تعداد استفاده : 376
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:46
توضیحات : imamsadiq96sh96
مدت : 00:02:46
کد: 104025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمدرضا بذری - میلاد حضرت رسول و امام صادق 92 - هواتو کردم هواتو عشقه (سرود)            تعداد استفاده : 377
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:27
توضیحات : imamsadiq96sh96
مدت : 00:07:27
کد: 104024
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمدرضا بذری - میلاد حضرت رسول و امام صادق 92 - ای دوست برای دل براتی بفرست (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 354
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:40
توضیحات : imamsadiq96sh96
مدت : 00:09:40
کد: 104023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1394 - میلاد امام هادی علیه السلام - یادتان هست نوشتم که دعا میخواندم (مدح)            تعداد استفاده : 195
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:19
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:09:19
کد: 97938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - ولادت امام زمان (عج) - ای فاطمه را شمیم کی می آیی (شعر پایانی)            تعداد استفاده : 158
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:44
توضیحات : ImamZaman96
مدت : 00:05:44
کد: 94717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - ولادت امام زمان (عج) - شیعه موسمه سر زدن شده (شور)            تعداد استفاده : 153
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:55
توضیحات : ImamZaman96
مدت : 00:03:55
کد: 94716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - ولادت امام زمان (عج) - اشک شوقِ تو چشمایِ پر ستارم (سرود)            تعداد استفاده : 151
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:01
توضیحات : ImamZaman96
مدت : 00:05:01
کد: 94715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - ولادت امام زمان (عج) - در این سینه تیر محبت نشسته (مدح)            تعداد استفاده : 145
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:15
توضیحات : ImamZaman96
مدت : 00:06:15
کد: 94714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - ولادت امام زمان (عج) - گل میباره یعنی که داره میگه بهاره (سرود)            تعداد استفاده : 156
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:24
توضیحات : ImamZaman96
مدت : 00:08:24
کد: 94713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - ولادت امام زمان (عج) - عرض ادب ای جان و ای جانان نرگس (مدح)            تعداد استفاده : 155
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:20
توضیحات : ImamZaman96
مدت : 00:10:20
کد: 94712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - ولادت امام زمان (عج) - او امیرِ عالم و منم غلام (شور)            تعداد استفاده : 153
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:27
توضیحات : ImamZaman96
مدت : 00:11:27
کد: 94711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - نیمه شعبان 1393 - کندوی دین چه شهدی داده (سرود)            تعداد استفاده : 145
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : ImamZaman96
مدت :
کد: 94593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - نیمه شعبان 1393 - صبح الست بود و خدا بی حساب داد (مدح)            تعداد استفاده : 168
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:31
توضیحات : ImamZaman96
مدت : 00:04:31
کد: 94592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - نیمه شعبان 1393 - اومده اون که فاتح دلهاست (سرود)            تعداد استفاده : 129
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:53
توضیحات : ImamZaman96
مدت : 00:05:53
کد: 94591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام سجاد علیه السلام - مدینه امشب قمر بارونه (شور)            تعداد استفاده : 203
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام سجاد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:11
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:05:11
کد: 94434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام سجاد علیه السلام - قلمم را بده تا در جام مرکب بزنم (مدح)            تعداد استفاده : 199
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام سجاد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:26
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:05:26
کد: 94433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام سجاد علیه السلام - باز شب لوح و قلم شده، شب شبِ شعرِ دلم شده (سرود)            تعداد استفاده : 191
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام سجاد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:23
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:05:23
کد: 94432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام حسین علیه السلام - من افتاده را توان دادن (مدح)            تعداد استفاده : 168
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:04
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:05:04
کد: 94431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام حسین علیه السلام - بزار که خیال نوکر تو راحت بمونه (شور)            تعداد استفاده : 163
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:30
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:02:30
کد: 94430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام حسین علیه السلام - با تو ام تویی که دست هر لیلی رو بستی (شور)            تعداد استفاده : 155
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:28
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:03:28
کد: 94429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام حسین علیه السلام - آسمون دوباره گل بارونه (شور)            تعداد استفاده : 160
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:38
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:04:38
کد: 94428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی محمد اسداللهی - سال 1395 - میلاد حضرت عباس علیه السلام - دیروز کسی پیش کسی نام تورا برد (شعرخوانی)            تعداد استفاده : 270
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:17
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:02:17
کد: 94427
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی محمد اسداللهی - سال 1395 - میلاد حضرت عباس علیه السلام - دارد ز دور دست سپهدار میرسد (شور)            تعداد استفاده : 261
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:04
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:04:04
کد: 94426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی محمد اسداللهی - سال 1395 - میلاد حضرت عباس علیه السلام - ارتش حسین به خط یل اصحاب اومد (سرود)            تعداد استفاده : 262
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:01
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:12:01
کد: 94425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد حضرت عباس علیه السلام - مثل کبوتران که به پر داشتن خوش اند (مدح)            تعداد استفاده : 244
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:12
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:13:12
کد: 94382
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد حضرت عباس علیه السلام - دلم میگه حرم میره حرم (شورپایانی)            تعداد استفاده : 251
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:50
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:07:50
کد: 94381
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد حضرت عباس علیه السلام - این که من حسینی ام خدا سوایم کرده (شور)            تعداد استفاده : 258
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:56
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:06:56
کد: 94380
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام سجاد علیه السلام - عشق گاهی میان شب بو هاست (مدح)            تعداد استفاده : 188
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام سجاد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:51
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:06:51
کد: 94379
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام سجاد علیه السلام - عالم در پناهِ تو، محوِ رویِ ماه تو (سرود)            تعداد استفاده : 180
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام سجاد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:29
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:07:29
کد: 94378
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام سجاد علیه السلام - تو که باشی، دلم دیگه نمیلرزه (شعر پایانی)            تعداد استفاده : 150
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام سجاد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:36
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:06:36
کد: 94377
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام سجاد علیه السلام - تا قیامت به ولله عَلَویَّم (شور)            تعداد استفاده : 168
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام سجاد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:47
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:08:47
کد: 94376
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام سجاد علیه السلام - بلند بگو یازینب، لیلی لیلا زینب (شور)            تعداد استفاده : 157
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام سجاد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:51
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:01:51
کد: 94375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام حسین علیه السلام - ما که هستیم، انتخاب حسین (مدح)            تعداد استفاده : 131
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:40
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:09:40
کد: 94374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام حسین علیه السلام - عالم در پناه تو محو روی ماه تو (سرود)            تعداد استفاده : 114
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:53
توضیحات : Sardaran96
مدت : 00:11:53
کد: 94373
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,251,569