خدمات تلفن همراه

مناجات با پروردگار- جل شانه- صاحب اثر : محسن حسن زاده- دسته : مناجات با پروردگار- جل شانه

 محسن حسن زاده

محسن حسن زاده

مناجات با پروردگار- جل شانه
   تعداد 5
دلم کاری به آب و گل ندارد            تعداد استفاده : 878
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 02:22
توضیحات : مناجات با خدا «دلم کاری به آب و گل ندارد/تو را دارد، دگر مشکل ندارد/به دریای غمت دل بستم از آب/که این دریای غم ساحل ندارد/وجودم بی تو باشد چون درختی/که هیزم دارد و حاصل ندارد» با صدای «محسن حسن زاده» (02:22)
مدت : 02:22
کد: 6337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جانان            تعداد استفاده : 777
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 02:27
توضیحات : مناجات با خدا «کسی کو همچو تو جانان ندارد/اگر چه زنده باشد جان ندارد/دلم چون جای عشق تست او را/بگو تا جای خود ویران ندار/گل حسنی که تا امروز بشکفت/به غیر از روی تو بستان ندارد» با صدای «محسن حسن زاده» (02:27)
مدت : 02:27
کد: 6335
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درد آشنا            تعداد استفاده : 788
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 02:49
توضیحات : مناجاتی زیبا با خدا «خدایا بنده ای درد آشنایم/به سر افتادهای بی دست و پایم ز غمها سینه ام دریاست، دریا/گواهم گریه هایم، های هایم/آخر به درگاه تو مینالم بزاری/ مرا بگذار با این ناله هایم مرا در آتش عشقت بسوزان» با صدای «محسن حسن زاده» (02:49)
مدت : 02:49
کد: 6334
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
به آهِ در گلو بشکسته، سوگند            تعداد استفاده : 729
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 05:22
توضیحات : مناجات با خدا «به آهِ در گلو بشکسته، سوگند/بسوز سینه های خسته، سوگند/به اشک مادری کز داغ فرزند/فرو ریزد به رخ، پیوسته سوگند/به بیماری که در هنگامه ی مرگ برآید ناله اش آهسته، سوگند» با صدای «محسن حسن زاده» (05:22)
مدت : 05:22
کد: 6331
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ملکا...            تعداد استفاده : 678
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 03:29
توضیحات : مناجات با خدا «ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی/مروم جز به همان ره که توام راهنمایی/بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی/بری از بیم و امیدی بری از چون و چرایی» با صدای «محسن طاهری» (03:29)
مدت : 03:29
کد: 6328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,907,872