خدمات تلفن همراه

مناجات با پروردگار- جل شانه- صاحب اثر : استاد شیخ حسین انصاریان- دسته : مناجات با پروردگار- جل شانه

استاد شیخ حسین انصاریان

استاد شیخ حسین انصاریان

مناجات با پروردگار- جل شانه
   تعداد 3
دعای کمیل و مناجات با خدا            تعداد استفاده : 1371
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 01:22:03
توضیحات : حجم: زمان: 12,029 01:22:03
مدت : 01:22:03
کد: 21714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت دوم            تعداد استفاده : 786
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت اول            تعداد استفاده : 836
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6720
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,903,698