خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- مناسبت : رمضان المبارک

تلاوت
مناسبت : رمضان المبارک
   تعداد 2
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت جدید استاد مصطفی اسماعیل/سور مبارکه فجر، علق            تعداد استفاده : 561
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
توضیحات : تلاوت تصویری جدید استاد مصطفی اسماعیل که در روز چهارم ماه رمضان، برای اولین بار از تلویزیون مصر پخش شد
مدت :
کد: 15341
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت تصویری جدید استاد مصطفی اسماعیل/سوره مبارکه غاشیه            تعداد استفاده : 545
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 88 - غاشیه
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
توضیحات : تلاوت تصویری جدید استاد مصطفی اسماعیل که در روز سوم ماه رمضان، برای اولین بار از تلویزیون مصر پخش شد
مدت :
کد: 15340
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,741,626