خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- مناسبت : ایام فاطمیه

سخنرانی ها
مناسبت : ایام فاطمیه
   تعداد 100
آیت الله جاودانفاطمیه دوم 93 : صید شیطان            تعداد استفاده : 117
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:02
مدت : 00:27:02
کد: 42973
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانفاطمیه دوم 93 : کفاره ی گناه            تعداد استفاده : 87
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:14
مدت : 23:14
کد: 42972
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانفاطمیه دوم 93 : رفع اختلاف وظیفه ی پیامبر            تعداد استفاده : 79
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:11
مدت : 00:39:11
کد: 42971
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانفاطمیه دوم 93 : ظهر روز شهادت حضرت زهرا -س            تعداد استفاده : 87
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:29
مدت : 00:46:29
کد: 42970
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانفاطمیه دوم 93 : لحظات آخر عمر مبارک پیامبر            تعداد استفاده : 72
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:59
مدت : 00:31:59
کد: 42969
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانفاطمیه دوم 93 : راه آسمانی شدن            تعداد استفاده : 74
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:12
مدت : 00:26:12
کد: 42968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانفاطمیه دوم 93 : نتیجه ی زحمت کشیدن            تعداد استفاده : 104
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 19:14
مدت : 19:14
کد: 42967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانفاطمیه دوم 93 : فقط اینان مومن اند            تعداد استفاده : 72
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:49
مدت : 23:49
کد: 42966
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانفاطمیه دوم 93 : راهِ خوب شدن            تعداد استفاده : 77
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:32
مدت : 22:32
کد: 42965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانفاطمیه دوم 93 : بهترین راه تقرب            تعداد استفاده : 84
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:15
مدت : 00:26:15
کد: 42964
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانحسینیه آیت الله حق شناس - جلسه دوم: دین برای آباد کردن دنیای ماست            تعداد استفاده : 39
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:57:13
توضیحات : فاطمیه اول -اسفند 92
مدت : 00:57:13
کد: 31928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانحسینیه آیت الله حق شناس - جلسه اول: توصیفات حضرت زهرا -س از جامعه ولایی            تعداد استفاده : 59
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:45
توضیحات : فاطمیه اول -اسفند 92
مدت : 00:40:45
کد: 31927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانحسینیه آیت الله حق شناس - جلسه سوم: اصل اساسی در اداره فرد و جامعه دینی            تعداد استفاده : 31
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:08
توضیحات : فاطمیه اول -اسفند 92
مدت : 00:44:08
کد: 31926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانمسجد امام صادق-ع - جلسه اول: شیرینی و حلاوت اخلاص            تعداد استفاده : 39
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:17
توضیحات : فاطمیه اول -اسفند 92
مدت : 00:49:17
کد: 31925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانمسجد امام صادق-ع - جلسه سوم: اخلاص، ضرورتی برای جلب نگاه خدا            تعداد استفاده : 37
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:31
توضیحات : فاطمیه اول -اسفند 92
مدت : 00:45:31
کد: 31924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانمسجد امام صادق-ع - جلسه دوم: آشنایی با حداقل اخلاص            تعداد استفاده : 35
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:53
توضیحات : فاطمیه اول -اسفند 92
مدت : 00:41:53
کد: 31923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانانسان ظالم مظلوم است...!            تعداد استفاده : 29
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:52
توضیحات : فاطمیه اول -اسفند 92
مدت : 00:33:52
کد: 31922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانحسینیه آیت الله حق شناس - جلسه پنجم: برخوردار شدن جامعه با اطاعت از امیرالمومین علی‌-ع            تعداد استفاده : 35
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:13
توضیحات : فاطمیه اول -اسفند 92
مدت : 00:47:13
کد: 31921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانحسینیه آیت الله حق شناس - جلسه چهارم: تبعیت از امیرالمومنین‌ -ع مانع آفت زدگی جامعه            تعداد استفاده : 29
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:15
توضیحات : فاطمیه اول -اسفند 92
مدت : 00:40:15
کد: 31920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاناسفند 92 - قدرت تبلیغات - جلسه اول            تعداد استفاده : 38
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:15
توضیحات : فاطمیه اول -اسفند 92
مدت : 00:49:15
کد: 31919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیان- قدرت تبلیغات - جلسه دوم            تعداد استفاده : 34
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:11:13
توضیحات : فاطمیه اول -اسفند 92
مدت : 01:11:13
کد: 31918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاناسفند 92 - قدرت تبلیغات - جلسه سوم            تعداد استفاده : 34
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:18:41
توضیحات : فاطمیه اول -اسفند 92
مدت : 01:18:41
کد: 31917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاندین، تصریحات و اشارات - جلسه دوم            تعداد استفاده : 30
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:11
توضیحات : فاطمیه اول -اسفند 92
مدت : 00:35:11
کد: 31916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاندین، تصریحات و اشارات - جلسه سوم            تعداد استفاده : 37
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:33
توضیحات : فاطمیه اول -اسفند 92
مدت : 00:29:33
کد: 31915
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاندین، تصریحات و اشارات - جلسه اول            تعداد استفاده : 36
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:40
توضیحات : فاطمیه اول -اسفند 92
مدت : 00:25:40
کد: 31914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاندین برای آبادانی دنیا - جلسه چهارم            تعداد استفاده : 11
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:26
توضیحات : فاطمیه دوم
مدت : 00:47:26
کد: 31911
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاندین برای آبادانی دنیا - جلسه پنجم            تعداد استفاده : 17
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:31
توضیحات : فاطمیه دوم
مدت : 00:48:31
کد: 31910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاندین برای آبادانی دنیا - جلسه اول            تعداد استفاده : 10
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:55:04
توضیحات : فاطمیه دوم
مدت : 00:55:04
کد: 31909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاندین برای آبادانی دنیا - جلسه دوم            تعداد استفاده : 14
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:52:52
توضیحات : فاطمیه دوم
مدت : 00:52:52
کد: 31908
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاندین برای آبادانی دنیا - جلسه سوم            تعداد استفاده : 16
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:59
توضیحات : فاطمیه دوم
مدت : 00:24:59
کد: 31907
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانزندگی، ضرورتی برای بندگی - جلسه اول            تعداد استفاده : 9
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:55
توضیحات : فاطمیه دوم
مدت : 00:47:55
کد: 31906
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانزندگی، ضرورتی برای بندگی - جلسه دوم            تعداد استفاده : 12
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:43:37
توضیحات : فاطمیه دوم
مدت : 00:43:37
کد: 31905
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیان- زندگی، ضرورتی برای بندگی - جلسه سوم            تعداد استفاده : 15
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:54:55
توضیحات : فاطمیه دوم
مدت : 00:54:55
کد: 31904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانسخنرانی به مناسبت ایام فاطمیه/ در حضور رهبر معظم انقلاب - شب دوم 1394/12/20            تعداد استفاده : 25
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:57:13
مدت : 00:57:13
کد: 31603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانروضه حضرت زهرا در حضور رهبر معظم انقلاب - شب دوم 1394/12/20            تعداد استفاده : 31
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 02:26
مدت : 02:26
کد: 31602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیسخنرانی به مناسبت ایام فاطمیه در حضور رهبر معظم انقلاب - شب سوم 1394/12/22            تعداد استفاده : 31
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:52:25
مدت : 00:52:25
کد: 31219
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیسخنرانی به مناسبت ایام فاطمیه در حضور رهبر معظم انقلاب - شب سوم 1394/12/22            تعداد استفاده : 22
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:52:25
مدت : 00:52:25
کد: 31218
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانیشهادت حضرت زهرا علیهاالسلام – مؤمن واقعی            تعداد استفاده : 85
اثر : مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 37:59ز
مدت : 37:59ز
کد: 27019
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیحدیث غم/تأکید بر احیاء عاشورای فاطمی            تعداد استفاده : 474
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 48:24
توضیحات : 8 خرداد 1386 زمان: 48:24
مدت : 48:24
کد: 23499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیحدیث غم/ تأکید بر احیاء عاشورای فاطمی            تعداد استفاده : 509
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 48:24
توضیحات : 8 خرداد 1386 زمان: 48:24
مدت : 48:24
کد: 23498
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیاهمیت پاسداشت ایام فاطمیه            تعداد استفاده : 392
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 44:36
توضیحات : 29 اردیبهشت1387 زمان: 44:36
مدت : 44:36
کد: 23485
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیاهمیت پاسداشت ایام فاطمیه            تعداد استفاده : 372
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 44:36
توضیحات : 29 اردیبهشت1387 زمان: 44:36
مدت : 44:36
کد: 23484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیمقام اسماء حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها            تعداد استفاده : 335
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 51:18
توضیحات : 16 اردیبهشت 1388 زمان: 51:18
مدت : 51:18
کد: 23471
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیمقام اسماء حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها            تعداد استفاده : 261
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 51:18
توضیحات : 16 اردیبهشت 1388 زمان: 51:18
مدت : 51:18
کد: 23470
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیتفسیر سوره یس - جلسه سی و هفتم/در سوگ شفیعه محشر            تعداد استفاده : 213
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 42:10
توضیحات : 16 اردیبهشت 1388 زمان: 42:10
مدت : 42:10
کد: 23469
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیتفسیر سوره یس - جلسه سی و هفتم/در سوگ شفیعه محشر            تعداد استفاده : 227
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 42:10
توضیحات : 16 اردیبهشت 1388 زمان: 42:10
مدت : 42:10
کد: 23468
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له در جمع خادمین فاطمیه            تعداد استفاده : 130
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 44:27
توضیحات : 26 فروردین 1389 زمان: 44:27
مدت : 44:27
کد: 23451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له در جمع خادمین فاطمیه            تعداد استفاده : 129
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 44:27
توضیحات : 26 فروردین 1389 زمان: 44:27
مدت : 44:27
کد: 23450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیوظیفه فرزندان حضرت زهرا در روز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها            تعداد استفاده : 218
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 41:35
توضیحات : 7 اردیبهشت 1389 زمان: 41:35
مدت : 41:35
کد: 23449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیوظیفه فرزندان حضرت زهرا در روز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها            تعداد استفاده : 162
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 41:35
توضیحات : 7 اردیبهشت 1389 زمان: 41:35
مدت : 41:35
کد: 23448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیعظمت مصیبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها            تعداد استفاده : 160
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 46:16
توضیحات : 7 اردیبهشت 1389 زمان: 46:16
مدت : 46:16
کد: 23447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیعظمت مصیبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها            تعداد استفاده : 220
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 46:16
توضیحات : 7 اردیبهشت 1389 زمان: 46:16
مدت : 46:16
کد: 23446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیشهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها            تعداد استفاده : 212
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 40:15
توضیحات : 3 اردیبهشت 1391 زمان: 40:15
مدت : 40:15
کد: 23435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیشهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها            تعداد استفاده : 152
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 40:15
توضیحات : 3 اردیبهشت 1391 زمان: 40:15
مدت : 40:15
کد: 23434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له در دیدار جمعی از خادمین فاطمیه            تعداد استفاده : 123
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 35:27
توضیحات : 2 تیر 1391 زمان: 35:27
مدت : 35:27
کد: 23429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها            تعداد استفاده : 177
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 41:46
توضیحات : 20 فروردین 1392 زمان: 41:46
مدت : 41:46
کد: 23412
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها            تعداد استفاده : 128
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 41:46
توضیحات : 20 فروردین 1392 زمان: 41:46
مدت : 41:46
کد: 23411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له در دیدار با خادمین فاطمیه 1436قمری            تعداد استفاده : 80
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 00:45:00
توضیحات : 4 دی 1393 زمان: 00:45:00
مدت : 00:45:00
کد: 23384
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له در دیدار با خادمین فاطمیه 1436قمری            تعداد استفاده : 130
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 00:45:00
توضیحات : 4 دی 1393 زمان: 00:45:00
مدت : 00:45:00
کد: 23383
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1436 قمری            تعداد استفاده : 92
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 00:31:48
توضیحات : 10 اسفند 1393 زمان: 00:31:48
مدت : 00:31:48
کد: 23382
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1436قمری            تعداد استفاده : 127
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 00:31:48
توضیحات : 10 اسفند 1393 زمان: 00:31:48
مدت : 00:31:48
کد: 23381
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له در دیدار با شاعران و خدمتگزاران فاطمیه            تعداد استفاده : 129
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 00:23:48
توضیحات : 22 اسفند 1393 زمان: 00:23:48
مدت : 00:23:48
کد: 23380
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له در دیدار با شاعران و خدمتگزاران فاطمیه            تعداد استفاده : 63
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 00:23:48
توضیحات : 22 اسفند 1393 زمان: 00:23:48
مدت : 00:23:48
کد: 23379
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له خطاب به امت اسلام و مردم ایران به مناسبت ایام فاطمیه            تعداد استفاده : 51
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 00:37:00
توضیحات : 26 اسفند 1393 زمان: 00:37:00
مدت : 00:37:00
کد: 23378
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له خطاب به امت اسلام و مردم ایران به مناسبت ایام فاطمیه            تعداد استفاده : 124
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 00:37:00
توضیحات : 26 اسفند 1393 زمان: 00:37:00
مدت : 00:37:00
کد: 23377
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیناله سوزان امیرالمؤمنین علیه السلام            تعداد استفاده : 58
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 07:12
توضیحات : زمان: 07:12 بیانات معظم له به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1437قمری
مدت : 07:12
کد: 23359
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیناله سوزان امیرالمؤمنین علیه السلام            تعداد استفاده : 52
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 36:26
توضیحات : زمان: 36:26 بیانات معظم له به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1437قمری
مدت : 36:26
کد: 23357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه شب شهادت حضرت زهرا -س- فاطمیه اول92            تعداد استفاده : 82
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 41:59
توضیحات : زمان: 41:59 هیئت محبان العباس
مدت : 41:59
کد: 22266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه ظهر شهادت حضرت زهرا -س- فاطمیه اول 92            تعداد استفاده : 86
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 17:22
توضیحات : زمان: 17:22 حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد
مدت : 17:22
کد: 22265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب نهم فاطمیه دوم93            تعداد استفاده : 78
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 26:38
مدت : 26:38
کد: 22199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب هشتم فاطمیه دوم93            تعداد استفاده : 69
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 22:52
مدت : 22:52
کد: 22198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب هفتم فاطمیه دوم 93            تعداد استفاده : 75
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت :
کد: 22197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب پنجم فاطمیه دوم -راه آسمانی شدن            تعداد استفاده : 73
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 26:34
مدت : 26:34
کد: 22196
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب چهارم فاطمیه دوم -لحظات آخر عمر مبارک پیامبر            تعداد استفاده : 79
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 31:55
مدت : 31:55
کد: 22195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانظهر روز شهادت حضرت زهرا -س- فاطمیه دوم            تعداد استفاده : 68
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 46:47
مدت : 46:47
کد: 22194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب شهادت حضرت زهرا -س- فاطمیه دوم -رفع اختلاف وظیفه ی پیامبر            تعداد استفاده : 70
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 39:30
مدت : 39:30
کد: 22193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب دوم فاطمیه دوم -کفاره ی گناه            تعداد استفاده : 62
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 23:13
مدت : 23:13
کد: 22192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب اول فاطمیه دوم 93 -صید شیطان            تعداد استفاده : 63
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 27:05
مدت : 27:05
کد: 22191
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه ی دوشنبه11/12/93 - فاطمیه اول            تعداد استفاده : 59
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 45:58
توضیحات : زمان: 45:58 مسجد المهدی عج
مدت : 45:58
کد: 22144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه سه شنبه 12/12/93 - فاطمیه اول            تعداد استفاده : 56
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 50:34
توضیحات : زمان: 50:34 مسجد المهدی عج
مدت : 50:34
کد: 22143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی میرباقریمراسم ظهر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها            تعداد استفاده : 81
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی میرباقری
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 50:30
توضیحات : زمان: 50:30 4/1/94
مدت : 50:30
کد: 22077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب دهم فاطمیه دوم 94            تعداد استفاده : 37
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 24:20
توضیحات : زمان: 24:20 10/1/94
مدت : 24:20
کد: 22076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب نهم فاطمیه دوم 94            تعداد استفاده : 35
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 25:13
توضیحات : زمان: 25:13 9/1/94
مدت : 25:13
کد: 22075
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب هشتم فاطمیه دوم 94            تعداد استفاده : 37
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 21:55
توضیحات : زمان: 21:55 8/1/94
مدت : 21:55
کد: 22074
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب ششم فاطمیه دوم 94            تعداد استفاده : 34
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 16:58
مدت : 16:58
کد: 22073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب پنجم فاطمیه دوم 94            تعداد استفاده : 41
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 28:40
توضیحات : زمان: 28:40 5/1/94
مدت : 28:40
کد: 22072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب چهارم فاطمیه دوم 94            تعداد استفاده : 38
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 23:00
توضیحات : زمان: 23:00 4/1/94
مدت : 23:00
کد: 22071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب سوم فاطمیه دوم 94            تعداد استفاده : 41
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 34:36
توضیحات : زمان: 34:36 3/1/94
مدت : 34:36
کد: 22070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب دوم فاطمیه دوم 94            تعداد استفاده : 45
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 33:35
توضیحات : زمان: 33:35 2/1/94
مدت : 33:35
کد: 22069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب اول فاطمیه دوم 94            تعداد استفاده : 49
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 21:09
توضیحات : زمان: 21:09 1/1/94
مدت : 21:09
کد: 22068
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیایام فاطمیه دوم سال 93 در حسینیه امام خمینی            تعداد استفاده : 56
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21405
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیایام فاطمیه دوم در حسینیه امام خمینی ره            تعداد استفاده : 78
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیآخرین گفتگوی حضرت فاطمه -س- و امیرالمومنین علیه السلام            تعداد استفاده : 159
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21391
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانیمقام و منزلت حضرت زهرا-س- و اشاره به اسماء ایشان            تعداد استفاده : 98
اثر : مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21390
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاندر مورد نقش فاطمیه در تربیت جان انسان و جامعه قسمت دوم            تعداد استفاده : 158
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21388
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاننقش فاطمیه در ترویج ابعاد ناشناخته دین اسلام/ قسمت اول            تعداد استفاده : 133
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21387
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاننیاز بشریت و جهان امروزی به تبیین فاطمیه در جهانی که دین اسلام را خشن معرفی می کنند بخش دوم            تعداد استفاده : 125
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21359
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاننیاز بشریت و جهان امروزی به تبیین فاطمیه در جهانی که دین اسلام را خشن معرفی می کنند بخش اول            تعداد استفاده : 116
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانویژگی های اسلامی که از فاطمیه می توان فهمید بخش دوم            تعداد استفاده : 132
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانضرورت تببین صحیح فاطمیه در جامعه و محور قرار دادن محبت اهل بیت علیه السلام برای نزدیکی دلهای مسلمانان بخش اول            تعداد استفاده : 120
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21356
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,647,919