خدمات تلفن همراه

ندبه های انتظار- دسته : ندبه های انتظار- مناسبت : ایام فاطمیه

ندبه های انتظار
مناسبت : ایام فاطمیه
   تعداد 41
حاج محمدرضا طاهریحاج محمد رضا طاهری - شب هشتم فاطمیه اول 95 - زنجیر گشته پای دعایم با گنه (مناجات امام زمان (عج))            تعداد استفاده : 601
اثر : حاج محمدرضا طاهری
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:00
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 02:00
کد: 92429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمد رضا طاهری - شب نهم فاطمیه اول 95 - شوریده دلی ایم و سر سودای تو داریم (مناجات امام زمان (عج) و روضه)            تعداد استفاده : 616
اثر : حاج محمدرضا طاهری
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 48:00
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 48:00
کد: 92426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحالم از تو چه پنهون مثل حال خزونه (مناجات)            تعداد استفاده : 1355
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 05:46
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 05:46
کد: 92356
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - شب اول فاطمیه اول 95 - اللهم بلغ مولای صاحب الزمان (مناجات با امام زمان (عج))            تعداد استفاده : 1120
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 49:00
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 49:00
کد: 92300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - شب چهارم فاطمیه اول 95 - به طرز عشوه کسی نگار را فروختم (مناجات با امام زمان (عج))            تعداد استفاده : 1026
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:00
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 00:00
کد: 92298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - شب دوم فاطمیه اول 95 - شبی که با تو سحر نیست، خیر در آن نیست (مناجات با امام زمان (عج))            تعداد استفاده : 980
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 16:00
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 16:00
کد: 92296
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - شب پنجم فاطمیه اول 95 - رو به گردانی زمن دنیا جهنم می شود (مناجات با امام زمان (عج))            تعداد استفاده : 960
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:00
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 13:00
کد: 92291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب چهارم فاطمیه دوم 95 - خود با خبری از دلم صاحب الزمان (واحد جدید)            تعداد استفاده : 1209
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 34:00
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 34:00
کد: 92246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب دوم فاطمیه اول 95 - خوابم بیدارم کن (مناجات)            تعداد استفاده : 1191
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 33:00
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 33:00
کد: 92235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - روز ششم فاطمیه اول 95 - صنف - آه ما یک روز قیمت داشت (مناجات امام زمان (عح))            تعداد استفاده : 789
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:00
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 11:00
کد: 92205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - روز هفتم فاطمیه اول 95 - صنف - شوریده دلیم و سر سودای تو داریم (مناجات با امام زمان (عج))            تعداد استفاده : 869
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 50:00
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 50:00
کد: 92204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - روز هشتم فاطمیه اول 95 - صنف - اگر شوریده احوالی، یقین می خواهد این وادی (مناجات امام زمان (عج))            تعداد استفاده : 756
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 56:00
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 56:00
کد: 92201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - روز نهم فاطمیه اول 95 - صنف - دوباره چاله حجر تو پر نشد امروز (مناجات امام زمان (عج))            تعداد استفاده : 737
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:00
توضیحات : فاطمیه سال 95
مدت : 05:00
کد: 92200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - روز سوم فاطمیه دوم (فروردین 94) - مناجات با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)            تعداد استفاده : 794
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 40:00
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 40:00
کد: 91359
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - روز سوم فاطمیه دوم (فروردین 94) - مناجات با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)            تعداد استفاده : 573
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 45:00
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 45:00
کد: 91358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - روز دوم فاطمیه دوم (فروردین 94) - مناجات با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)            تعداد استفاده : 1293
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 30:00
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 30:00
کد: 91355
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - روز دوم فاطمیه دوم (فروردین 94) - مناجات با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)            تعداد استفاده : 589
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 34:00
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 34:00
کد: 91354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - روز اول فاطمیه دوم (فروردین 94) - مناجات با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)            تعداد استفاده : 574
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 02:00
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 02:00
کد: 91351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب دوم فاطمیه دوم (اسفند 94) - تو این زمونه وقتی تموم دنیا (شور امام زمان (عج))            تعداد استفاده : 1125
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:00
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 11:00
کد: 91301
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - شب دوم فاطمیه اول (اسفند 94) - از کسی در سفره ام نانی ندارم جز خودت (نجوا با امام زمان (عج))            تعداد استفاده : 480
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 58:00
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 58:00
کد: 91169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیتو این زمونه وقتی تموم دنیا (شور امام زمان(عج)) (شور)            تعداد استفاده : 1059
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 05:11
توضیحات : فاطمیه سال 94
مدت : 05:11
کد: 90889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب اول فاطمیه اول (اسفند 93) - غزل امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف            تعداد استفاده : 1062
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:00
توضیحات : فاطمیه سال 93
مدت : 05:00
کد: 90542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - شب اول فاطمیه اول (اسفند 93) - باز هم کبوتر غریب دل، بال و پر کشیده در هوای تو (نجوا با امام زمان (عج))            تعداد استفاده : 447
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:00
توضیحات : فاطمیه سال 93
مدت : 10:00
کد: 90503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمداحی میثم مطیعی شب چهارم فاطمیه دوم | نجوا با امام زمان: عاشقم با بی کسی سر می کنم این روزها            تعداد استفاده : 438
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 36:00
توضیحات : فاطمیه سال 92
مدت : 36:00
کد: 89997
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادخبری میرسد از راه (غزل امام زمان روضه/جدید) شام شهادت            تعداد استفاده : 915
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 08:25
توضیحات : فاطمیه سال 92
مدت : 08:25
کد: 89871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب اول فاطمیه اول (اسفند 93) - غزل امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف            تعداد استفاده : 1021
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:00
توضیحات : فاطمیه سال 92
مدت : 05:00
کد: 89645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبرگرد ای توسل شب زنده دارها(غزل امام زمان) شب اول فاطمیه دوم-چیذر            تعداد استفاده : 1166
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 03:21
توضیحات : فاطمیه سال 91
مدت : 03:21
کد: 89437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدردم مداوا میکنی آقای خوبم(غزل امام زمان/جدید) شب هشتم فاطمیه دوم-مسجدالهادی            تعداد استفاده : 557
اثر : حاج محمدرضا طاهری
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 14:30
توضیحات : فاطمیه سال 91
مدت : 14:30
کد: 89397
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادمولای روضه های معطر بیا بیا(غزل امام زمان)شب اول فاطمیه دوم-            تعداد استفاده : 832
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 05:34
توضیحات : فاطمیه سال 91
مدت : 05:34
کد: 89304
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبرگرد ای توسل شب زنده دارها            تعداد استفاده : 774
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : شب اول فاطمیه دوم-چیذر
مدت :
کد: 13921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدردم مداوا میکنی آقای خوبم            تعداد استفاده : 908
اثر : حاج محمدرضا طاهری
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : شب هشتم فاطمیه دوم-مسجدالهادی
مدت :
کد: 13823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمتی ترانا و نراک/ ابتهال عربی            تعداد استفاده : 528
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : استقبال از فاطمیه شب سوم
مدت :
کد: 13676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجناله های فراق            تعداد استفاده : 566
اثر : حاج حسن خلج
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادمولای روضه های معطر بیا بیا            تعداد استفاده : 896
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : شب اول فاطمیه دوم
مدت :
کد: 13605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادای یوسف دوران ای بر سرم سامان            تعداد استفاده : 653
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدماز همون روزی که دنیا اومدم تا رسیدنت دلم شور میزنه            تعداد استفاده : 372
اثر : کربلایی جواد مقدم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای نگاهت پر از سپیده بیا            تعداد استفاده : 320
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : فاطمیه اول
مدت :
کد: 12488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشاید آقا بیاید این هفته/غزل مناجات            تعداد استفاده : 315
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمی گریم هر سحر، مثل ابر بهار ، بی تو مولا            تعداد استفاده : 345
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : شب دوم-دانشگاه امیر کبیر
مدت :
کد: 11976
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادخبری می رسد از راه - غزل امام زمان عج - روضه            تعداد استفاده : 259
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 9959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادکم می خوریم غصه ی دنیای بی تو را/ درد و دل با امام زمان عج            تعداد استفاده : 238
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 9943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,403,245