خدمات تلفن همراه

ادعیه- دسته : ادعیه- مناسبت : ذی الحجه

ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
   تعداد 71
استاد شیخ حسین انصاریاندعای عرفه امام حسین (ع) - حجت الاسلام حسین انصاریان            تعداد استفاده : 1473
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:04:59
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:04:59
کد: 103505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه با صدای مهدی سلحشور و حجت الاسلام انجوی نژاد - قسمت پنجم            تعداد استفاده : 4731
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:34:24
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:34:24
کد: 103422
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه با صدای مهدی سلحشور و حجت الاسلام انجوی نژاد - قسمت اول            تعداد استفاده : 3290
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:34
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:25:34
کد: 103421
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه با صدای مهدی سلحشور و حجت الاسلام انجوی نژاد - قسمت چهارم            تعداد استفاده : 2705
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:19
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:24:19
کد: 103420
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه با صدای مهدی سلحشور و حجت الاسلام انجوی نژاد - قسمت سوم            تعداد استفاده : 2480
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:22:39
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:22:39
کد: 103419
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه با صدای مهدی سلحشور و حجت الاسلام انجوی نژاد - قسمت دوم            تعداد استفاده : 2480
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:22
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:24:22
کد: 103418
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای عرفه با صدای حجت الاسلام انصاریان - قسمت دوم            تعداد استفاده : 955
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:03
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:40:03
کد: 103417
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای عرفه با صدای حجت الاسلام انصاریان - قسمت اول            تعداد استفاده : 920
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:03
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:40:03
کد: 103416
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَدَدَ اللَّیَالِی وَ الدُّهُورِ (تهلیلات امیرالمومنین در دهه اول ذی الحجه)            تعداد استفاده : 314
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:33
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:02:33
کد: 103350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 فرهمند-دعای عید سعید غدیر            تعداد استفاده : 127
زبان : عربی
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:22:15
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:22:15
کد: 98370
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حاج مهدی سماواتی - به مناسبت عید غدیر-زیارت ششم امیر المومنین(ع)-(صوتی - 1395/06/28)            تعداد استفاده : 114
زبان : عربی
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:56
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:01:56
کد: 98204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حاج مهدی سماواتی - به مناسبت عید غدیر-زیارت امیر المومنین در روز غدیر-(صوتی - 1395/06/29)            تعداد استفاده : 118
زبان : عربی
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:24
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:13:24
کد: 98203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 9            تعداد استفاده : 310
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:15
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:03:15
کد: 97968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 8            تعداد استفاده : 311
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:25
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:04:25
کد: 97967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 7            تعداد استفاده : 312
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:31
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:09:31
کد: 97966
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 6            تعداد استفاده : 327
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:17
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:06:17
کد: 97965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 5            تعداد استفاده : 334
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:40
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:07:40
کد: 97964
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 4            تعداد استفاده : 323
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:11
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:05:11
کد: 97963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 3            تعداد استفاده : 322
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:17:51
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:17:51
کد: 97962
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 11            تعداد استفاده : 305
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:11:15
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:11:15
کد: 97961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 1            تعداد استفاده : 326
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:14:03
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:14:03
کد: 97960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر (هیئت میرداماد) بخش سوم            تعداد استفاده : 303
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:26:28
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:26:28
کد: 97959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر (هیئت میرداماد) بخش دوم            تعداد استفاده : 302
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:19:48
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:19:48
کد: 97958
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر (هیئت میرداماد) بخش اول            تعداد استفاده : 310
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:27:55
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:27:55
کد: 97957
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   خطبه غدیر فصل 10            تعداد استفاده : 315
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:27
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:07:27
کد: 97956
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
     خطبه غدیر فصل 2                تعداد استفاده : 306
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:58
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:09:58
کد: 97955
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه - قسمت چهارم            تعداد استفاده : 842
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه - قسمت سوم            تعداد استفاده : 835
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه - قسمت دوم            تعداد استفاده : 830
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه - قسمت اول            تعداد استفاده : 809
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای عرفه            تعداد استفاده : 834
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15257
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه سال 85_ قسمت پنجم            تعداد استفاده : 2383
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه سال 85_قسمت چهارم            تعداد استفاده : 2320
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه سال 85_قسمت سوم            تعداد استفاده : 2256
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه سال 85_قسمت دوم            تعداد استفاده : 2124
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای روز مباهله            تعداد استفاده : 630
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : دعای روز مباهله
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15183
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای عید غدیر            تعداد استفاده : 2266
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15181
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای وارده در روز عید غدیر            تعداد استفاده : 718
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14750
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محسن حسن زادهدعای وارده در روز عید غدیر            تعداد استفاده : 520
اثر : محسن حسن زاده
زبان : عربی
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 اعمال ماه ذی الحجه            تعداد استفاده : 465
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ماه ذی القعده و ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای عرفه/ قسمت دوم            تعداد استفاده : 389
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14742
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای عرفه /قسمت اول            تعداد استفاده : 428
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14741
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید قاسم موسوی قهاردعای عرفه /قسمت دوم            تعداد استفاده : 1478
اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید قاسم موسوی قهاردعای عرفه/ قسمت اول            تعداد استفاده : 1500
اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه 1390 - 8            تعداد استفاده : 327
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه 1390 - 3            تعداد استفاده : 306
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه 1390 - 6            تعداد استفاده : 312
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه 1390 - 2            تعداد استفاده : 285
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه 1390 - 7            تعداد استفاده : 300
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای عرفه            تعداد استفاده : 342
اثر : حاج محمدرضا طاهری
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه سال 90 - قسمت اول            تعداد استفاده : 1904
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای عرفه سال 90- قسمت دوم-حجت الاسلام انجوی نژاد            تعداد استفاده : 361
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مسلم زمانیاندعای عرفه_قسمت دوم            تعداد استفاده : 687
اثر : مسلم زمانیان
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 35:05
توضیحات : قسمت دوم دعای «عرفه»؛ امام حسین علیه السلام (تولید اختصاگنجینه صوتی تبیان) با صدای دلنشین «حجت الاسلام مسلم زمانیان» (35:05)
مدت : 35:05
کد: 6566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مسلم زمانیاندعای عرفه نقل از کتاب اقبال            تعداد استفاده : 653
اثر : مسلم زمانیان
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 16:26
توضیحات : دعای عرفه نقل شده از کتاب «اقبال» «سیدبن طاووس»(تولید اختصاصی گنجینه صوتی تبیان)؛ با صدای دلنشین «حجت الاسلام مسلم زمانیان» (16:26)
مدت : 16:26
کد: 6565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای وارده در روز عید غدیر            تعداد استفاده : 541
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ماه ذی القعده و ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 11:02
توضیحات : دعایی که خواندن آن در روز عید سفارش شده است «اللهم انی اسئلک بحق محمد نبیک و علی ولیک...» با صدای «سید قاسم موسوی قهار» (11:02)
مدت : 11:02
کد: 6529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه 1            تعداد استفاده : 518
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 31:48
توضیحات : قسمت اول دعای پرفیض و نورانی عرفه با صدای حاج منصور ارضی«اَلْحَمْدُ لله الَّذی لَیْسَ لِقَضآئِهِ دافِعٌ وَلا لِعَطائِهِ مانِعٌ وَلا کَصُنْعِهِ» (31:48)
مدت : 31:48
کد: 6526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه 2            تعداد استفاده : 461
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 32:44
توضیحات : قسمت دوم دعای پرفیض و نورانی عرفه (لم تشهدنی خلقی..)با صدای حاج منصور ارضی«یکی از زیباترین و شیرین ترین دعاها مناجات امام حسین علیه السلام در روز عرفه است. آن حضرت در این دعای پرمحتوا و شیوا که در عصر روز عرفه و مناسب ترین وقت دعا عرضه شده است، عالی ترین مضامین توحیدی را در قالب کلماتی دلنشین بیان می کند. امام حسین علیه السلام این مناجات عاشقانه را در فضائی معنوی و در کنار کعبه، مقدس ترین جایگاه مسلمانان و با دلی پرسوز و چشمانی اشکبار قرائت کرده و به عنوان منشور جاویدان توحید برای اهل ایمان به یادگار گذاشته است» (32:44)
مدت : 32:44
کد: 6525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه 3            تعداد استفاده : 452
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 30:46
توضیحات : قسمت سوم دعای پرفیض و نورانی روز عرفه، روز عفو الهی و استجابت دعا با صدای حاج منصور ارضی(30:46)
مدت : 30:46
کد: 6524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای عرفه 1            تعداد استفاده : 1752
اثر : حاج رضا بکایی
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 48:14
توضیحات : قسمت اول دعای پرفیض و نورانی عرفه با صدای حاج رضا بکایی (48:14)
مدت : 48:14
کد: 6523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای عرفه 2            تعداد استفاده : 1222
اثر : حاج رضا بکایی
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 24:14
توضیحات : قسمت دوم دعای پرفیض و نورانی عرفه با صدای حاج رضا بکایی (24:14)
مدت : 24:14
کد: 6522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای عرفه 3            تعداد استفاده : 1035
اثر : حاج رضا بکایی
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 31:22
توضیحات : قسمت سوم دعای پرفیض و نورانی عرفه با صدای حاج رضا بکایی (31:22)
مدت : 31:22
کد: 6521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای عرفه 4            تعداد استفاده : 1049
اثر : حاج رضا بکایی
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 48:14
توضیحات : قسمت چهارم دعای پرفیض و نورانی عرفه با صدای حاج رضا بکایی (48:14)
مدت : 48:14
کد: 6520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریقسمت سوم دعای عرفه            تعداد استفاده : 3803
اثر : حاج مهدی منصوری
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 35:08
توضیحات : قسمت سوم دعای عرفه سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با صدای حاج مهدی منصوری (35:08)
مدت : 35:08
کد: 6519
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محسن حسن زادهدعای روز عید غدیر            تعداد استفاده : 615
اثر : محسن حسن زاده
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ماه ذی القعده و ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 10:33
توضیحات : دعای وارده در روز عید غدیر با صدای «محسن حسن زاده» «اللهم انی اسئلک بحق محمد نبیک و علی ولیک...» (10:33)
مدت : 10:33
کد: 6515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعاهای شب و روز عید غدیر            تعداد استفاده : 1071
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ماه ذی القعده و ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 22:15
توضیحات : روز هیجدهم ذی الحجه روز عید غدیر و عیدالله اکبر است و عظیم ترین اعیاد است. دعای مخصوص این ایام «اللهم انی اسئلک بان لک الحمد وحدک لاشریک لک..» با صدای «محسن فرهمند آزاد» (22:15)
مدت : 22:15
کد: 6514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای عرفه امام سجاد علیه السلام/ جواد رفیعی            تعداد استفاده : 313
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 49:49
توضیحات : دعای امام سجاد علیه السلام در روز عرفه با صدای جواد رفیعی «الحمد لله رب العالمین اللهم لک الحمد بدیع السموات و الارض ، ذا الجلال و الاکرام» (49:49)
مدت : 49:49
کد: 6512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورقَدَّسْتَ وَتَعالَیْتَ            تعداد استفاده : 383
اثر : حاج حسین سازور
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:24
توضیحات : فرازی از دعای عرفه با صدای حسین سازور «تَقَدَّسْتَ وَتَعالَیْتَ مِنْ رَبٍّ کَریمٍ عَظیمٍ رَحیمٍ لا تُحْصى الاَّؤُکَ» (2:24)
مدت : 2:24
کد: 6510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورالْحَمْدُ لله الَّذى لَیْسَ لِقَضآئِهِ            تعداد استفاده : 448
اثر : حاج حسین سازور
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:36
توضیحات : فرازی از دعای عرفه باصدای حسین سازور «الْحَمْدُ لله الَّذى لَیْسَ لِقَضآئِهِ دافِعٌ وَلا لِعَطائِهِ مانِعٌ وَلا کَصُنْعِهِ» (2:36)
مدت : 2:36
کد: 6509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازوراَللّهُمَّ ما اَخافُ فَاکْفِنى            تعداد استفاده : 468
اثر : حاج حسین سازور
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:43
توضیحات : فرازی از دعای عرفه با صدای حسین سازور «اَللّهُمَّ ما اَخافُ فَاکْفِنى » (2:43)
مدت : 2:43
کد: 6508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای عرفه 1            تعداد استفاده : 560
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 36:32
توضیحات : بخش اول دعای پرفیض عرفه امام حسین علیه السلام با صدای حجت السلام حسین انصاریان (36:32)
مدت : 36:32
کد: 6469
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای عرفه 2            تعداد استفاده : 579
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 36:32
توضیحات : بخش دوم دعای نورانی عرفه با صدای حجت السلام حسین انصاریان (36:32)
مدت : 36:32
کد: 6468
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,385,762