خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- مناسبت : ذی القعده

سخنرانی ها
مناسبت : ذی القعده
   تعداد 3
آیت الله جاودانبمناسبت میلاد باسعادت حضرت رضا علیه السلام            تعداد استفاده : 320
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 48:38
توضیحات : زمان: 48:38 جلسه شنبه 16/7/90 بمناسبت میلاد باسعادت حضرت رضا علیه السلام
مدت : 48:38
کد: 22314
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانمیلاد با سعادت امام رضا علیه السلام            تعداد استفاده : 93
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 7:50
مدت : 7:50
کد: 22044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشهادت امام جواد علیه السلام            تعداد استفاده : 455
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : امام جواد علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 7:49
مدت : 7:49
کد: 22043
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,653,465