خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- مناسبت : شوال

سخنرانی ها
مناسبت : شوال
   تعداد 3
آیت الله جاودانبمناسبت روز شهادت حضرت صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 323
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 40:16
توضیحات : زمان: 40:16 22/6/91
مدت : 40:16
کد: 22323
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانبمناسبت شام شهادت امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 287
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 43:13
توضیحات : زمان: 43:13 جلسه شنبه 2/7/90 بمناسبت شام شهادت امام صادق علیه السلام
مدت : 43:13
کد: 22312
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشهادت امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 80
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : امام صادق علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 6:58
مدت : 6:58
کد: 22045
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,657,206