خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- دسته : ادعیه

ادعیه
   تعداد 1110
 سید رسول واعظ موسویزیارت وارث1067
اثر : سید رسول واعظ موسوی
زبان : عربی
موضوع : زیارت وارث
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
زمان : 07:45
توضیحات : زیارت وارث - سید رسول واعظ موسوی
زمان : 07:45
کد: 106951
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 سید رسول واعظ موسویدعای عهد1154
اثر : سید رسول واعظ موسوی
زبان : عربی
موضوع : دعای عهد
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 10:15
توضیحات : دعای عهد - سید رسول واعظ موسوی
زمان : 10:15
کد: 106950
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 دعای سلامتی امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف - غلامرضا زاده19261
زبان : عربی
موضوع : دعای سلامتی امام زمان عج - اللهم کن لولیک
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : راسخون
زمان :
کد: 105545
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   زیارت عاشورا با صدای مهدی صدقی - زمان: 00:16:14 - 3.72 مگابایت1420
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:16:14
زمان : 00:16:14
کد: 105282
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   زیارت عاشورا  با صدای فرهمند - زمان: 00:16:44 - 3.83 مگابایت1388
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:16:44
زمان : 00:16:44
کد: 105281
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   زیارت عاشورا با صدای محمود کریمی - زمان: 00:46:24 - 7.97 مگابایت1286
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:46:24
زمان : 00:46:24
کد: 105280
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   زیارت عاشورا با صدای صادق آهنگران - زمان: 00:33:27 - 5.74 مگابایت1218
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:33:27
زمان : 00:33:27
کد: 105279
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   زیارت عاشورا با صدای محمد طاهری - زمان: 00:37:40 - 6.47 مگابایت1219
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:37:40
زمان : 00:37:40
کد: 105278
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   زیارت عاشورا با صدای یونس حبیبی - زمان: 00:34:42 - 5.96 مگابایت1272
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:34:42
زمان : 00:34:42
کد: 105277
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   زیارت عاشورا با صدای مهدی سماواتی - زمان: 00:20:31 - 3.52 مگابایت1304
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:20:31
زمان : 00:20:31
کد: 105276
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   زیارت عاشورا  با صدای حاج منصور ارضی - زمان: 00:40:06 - 11.04 مگابایت1232
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:40:06
زمان : 00:40:06
کد: 105275
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   زیارت عاشورا  با صدای شیخ مهدی حسینی - زمان: 00:21:34 - 4.94 مگابایت1203
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:21:34
زمان : 00:21:34
کد: 105274
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   زیارت عاشورا با صدای علی علیزاده - زمان: 00:20:01 - 9.17 مگابایت1175
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:20:01
زمان : 00:20:01
کد: 105273
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   زیارت عاشورا با صدای انصاریان - زمان: 00:17:38 - 4.04 مگابایت1237
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:17:38
زمان : 00:17:38
کد: 105272
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   زیارت عاشورا با صدای مهدی سلطانی - زمان: 00:18:45 - 3.22 مگابایت1058
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:18:45
زمان : 00:18:45
کد: 105271
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   زیارت عاشورا با صدای محمد خلیلی - زمان: 00:25:06 - 5.74 مگابایت1057
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:25:06
زمان : 00:25:06
کد: 105270
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   زیارت عاشورا با صدای حاج حسن براتی - زمان: 00:14:37 - 6.70 مگابایت1071
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:14:37
زمان : 00:14:37
کد: 105269
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   زیارت عاشورا با صدای مداح فارسی - زمان: 00:20:41 - 3.55 مگابایت1047
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:20:41
زمان : 00:20:41
کد: 105268
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   دعای عرفه با صدای حاج شیخ حسین انصاریان - زمان: ۰۱:۱۷:۱۵ - ۱۳.۲ مگابایت2398
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 01:17:15
زمان : 01:17:15
کد: 105267
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   دعای عرفه با صدای سید قاسم موسوی قهار - زمان: ۰۱:۱۳:۰۸ - ۱۲.۵ مگابایت1320
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 01:13:08
زمان : 01:13:08
کد: 105266
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   دعای عرفه با صدای حاج منصور ارضی - زمان: ۰۳:۵۶:۱۵ - ۴۰.۵ مگابایت1207
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 03:56:15
زمان : 03:56:15
کد: 105265
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   دعای عرفه با صدای حاج مهدی منصوری - زمان: ۰۱:۵۲:۳۹ - ۱۹.۳ مگابایت1151
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 01:52:39
زمان : 01:52:39
کد: 105264
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   دعای عرفه با صدای حاج سید مهدی میرداماد - زمان: ۰۰:۵۸:۳۱ - ۱۰.۰ مگابایت1177
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:58:31
زمان : 00:58:31
کد: 105263
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   دعای عرفه با صدای مهدی صدقی - زمان: ۰۱:۱۶:۰۶ - ۱۰.۸ مگابایت1103
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 01:16:06
زمان : 01:16:06
کد: 105262
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   دعای عرفه با صدای عادل حسین - زمان: ۰۰:۴۵:۱۴ - ۵.۱۸ مگابایت1067
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:45:14
زمان : 00:45:14
کد: 105261
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,932,707,974