خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- دسته : تلاوت- صفحه 323

تلاوت
   تعداد 32227
استاد مهدی عادلیسوره مبارکه بقره 183 تا 190582
اثر : استاد مهدی عادلی
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 15:27
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه بقره آیات 183 تا 190 با صدای مهدی عادلی (15:27)
مدت : 15:27
کد: 6430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مهدی عادلیسوره مبارکه بقره آیه 185550
اثر : استاد مهدی عادلی
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:08
توضیحات : تلاوت آیه 185 سوره مبارکه بقره با صدای مهدی عادلی (1:08)
مدت : 1:08
کد: 6429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مهدی عادلیسوره مبارکه مجادله474
اثر : استاد مهدی عادلی
زبان : عربی
موضوع : 58 - مجادله
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:54
توضیحات : تلاوت آیات 18 تا آیات آخر سوره مجادله با صدای مهدی عادلی (7:54)
مدت : 7:54
کد: 6428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مهدی عادلیسوره مبارکه بقره 115 تا 121626
اثر : استاد مهدی عادلی
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 13:45
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه بقره آیات 115 تا 121 با صدای مهدی عادلی (13:45)
مدت : 13:45
کد: 6427
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه انشقاق1462
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 84 - انشقاق
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:16
توضیحات : تلاوت «سوره انشقاق آیات 16 الی آخر» با صدای مرحوم «استاد شحات محمد انور»(4:16)
مدت : 4:16
کد: 6426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه انشقاق، بروج ، طارق ، اعلی ، غاشیه1906
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 84 - انشقاق
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 29:13 
توضیحات :  تلاوت سوره های انشقاق و بروج و طارق و اعلی و غاشیه با صدای شحات محمد انور (29:13) 
مدت : 29:13 
کد: 6425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ محمد محمد هلیلسوره مبارکه زمر: آیات 10 تا 23835
اثر : شیخ محمد محمد هلیل
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 27:52
توضیحات : تلاوت سوره زمر آیات 10 تا 23 جزء 24 با صدای استاد محمد هلیل به سبک مصری «قُلْ یَا عِبَادِ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّکُمْ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا یُوَفَّی الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَیْرِ حِسَابٍ» (27:52)
مدت : 27:52
کد: 6424
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد شبیبسوره مبارکه طه188
اثر : استاد محمد احمد شبیب
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 28:16
توضیحات : تلاوت تحقیق به سبک مصری، سوره طه - آیات 1 تا 47 جزء 16؛ قاری - محمد احمد شبیب (28:16)
مدت : 28:16
کد: 6423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حاج احمد ابوالقاسمیسوره مبارکه انفطار425
اثر : استاد حاج احمد ابوالقاسمی
زبان : عربی
موضوع : 82 - انفطار
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:30
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه انفطار با صدای احمد ابوالقاسمی (5:30)
مدت : 5:30
کد: 6422
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورتلاوت سوره مبارکه طه1357
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 24:11
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه طه آیات 1 الی 47 با صدای شحات محمد انور (24:11)
مدت : 24:11
کد: 6421
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورآیة الکرسی15926
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:32
توضیحات : آیة الکرسی «اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ» با صدای محمود شحات انوار (2:32)
مدت : 2:32
کد: 6420
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حامد شاکر نژادآیات 8 تا11 سوره مبارکه فاطر و حمد1943
اثر : استاد حامد شاکر نژاد
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 21:38
توضیحات : قرائت آیات 8 تا 11 سوره فاطر و سوره حمد با صدای حامد شاکرنژاد (21:38)
مدت : 21:38
کد: 6419
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد علی حسن سویسیسوره مبارکه مریم300
اثر : استاد علی حسن سویسی
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 31:48
توضیحات : تلاوت سوره مریم آیات 1 الی 36 با صدای علی حسن سویسی (31:48)
مدت : 31:48
کد: 6418
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد علی حسن سویسیسوره مبارکه فتح آیات 27 تا آخر و بلد و نصر266
اثر : استاد علی حسن سویسی
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:41
توضیحات : تلاوت سوره فتح آیات 27 تا آخر و بلد و نصر با صدای علی حسن سویسی (20:41)
مدت : 20:41
کد: 6417
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورسوره مبارکه نسا و قریش و کوثر987
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 18:52
توضیحات : تلاوت سوره نسا آیات 174 تا آخر و قریش و کوثر با صدای انور شحات انور (18:52)
مدت : 18:52
کد: 6416
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعسوره مبارکه ضحی620
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:24
توضیحات : قرائت مجلسی سوره ضحی با صدای «استاد احمد نعینع» در محضر مقام معظم رهبری(6:24)
مدت : 6:24
کد: 6415
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه آل عمران1032
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 40:37
توضیحات : تلاوت سوره آل عمران آیات 171 تا 195 توسط استاد مصطفی اسماعیل (40:37)
مدت : 40:37
کد: 6414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه حجرات، ق، انشراح و اخلاص3732
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
موضوع : 49 - حجرات
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 52:56
توضیحات : تلاوت سوره های حجرات، ق، انشراح و اخلاص با صدای استاد مصطفی اسماعیل (52:56)
مدت : 52:56
کد: 6413
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حامد شاکر نژادسوره مبارکه فرقان2098
اثر : استاد حامد شاکر نژاد
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:06
توضیحات : قرائت آیه 63 از سوره فرقان با صدای حامد شاکرنژاد (1:06)
مدت : 1:06
کد: 6412
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورآیه مبارکه مباهله6499
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:31
توضیحات : قرائت آیه 61 از سوره آل عمران با صدای شحات انور «به آنها (مسیحیان نجران) بگو - بیایید ما فرزندان خود را دعوت می کنیم شما هم فرزندان خود را، ما زنان خویش را دعوت می نماییم شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت می کنیم شما نیز از نفوس خود را، آنگاه مباهله می کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار می دهیم» (1:31)
مدت : 1:31
کد: 6411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورآیه 64 سوره مبارکه آل عمران1139
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 00:42
توضیحات : تلاوت بخشی از آیه 64 سوره مبارکه آل عمران با صدای محمود شحات انور (00:42)
مدت : 00:42
کد: 6410
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسوره مبارکه یونس2377
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 00:26
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره یونس توسط استاد عبدالباسط (00:26)
مدت : 00:26
کد: 6409
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حامد شاکر نژادسوره مبارکه ذاریات2040
اثر : استاد حامد شاکر نژاد
زبان : عربی
موضوع : 51 - ذاریات
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 22:24
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره ذاریات آیات پانزدهم تا سی ام با صدای استاد حامد شاکرنژاد (22:24)
مدت : 22:24
کد: 6408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورسوره مبارکه نمل2028
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 40:33
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره نمل آیات 15 الی 31 با صدای استاد محمود شحات محمد انور (40:33)
مدت : 40:33
کد: 6407
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حامد شاکر نژادسوره مبارکه مریم، حاقه، تحریم، بلد، کهف، حجرات و ذاریات2668
اثر : استاد حامد شاکر نژاد
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:51:09
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره های مریم، حاقه، تحریم، بلد، کهف، حجرات و ذاریات با صدای شاکرنژاد (1:51:09)
مدت : 1:51:09
کد: 6406
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسوره مبارکه زمر4779
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 00:38
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره زمر آیه 36 با صدای استاد عبدالباسط (00:38)
مدت : 00:38
کد: 6404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حامد شاکر نژادسوره مبارکه فرقان2349
اثر : استاد حامد شاکر نژاد
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 00:47
توضیحات : تلاوت آیه 75 سوره فرقان با صدای حامد شاکرنژاد (00:47)
مدت : 00:47
کد: 6403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,981,941,070