خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- دسته : تلاوت- صفحه 2

تلاوت
   تعداد 32227
استاد سید متولی عبد العال حج، مؤمنون و کوثر، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)25
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 32:48
زمان : از ٣٠ آبان تا ١٤ آذر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 32:48
کد: 107786
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حشر، قارعه، تكاثر، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)23
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 25:28
زمان : از ٣٠ آبان تا ١٤ آذر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 25:28
کد: 107785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال قصص، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)25
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 26:40
زمان : از ٣٠ آبان تا ١٤ آذر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 26:40
کد: 107784
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال قمر، الرحمن و علق، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)26
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 30:19
زمان : از ٣٠ آبان تا ١٤ آذر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 30:19
کد: 107783
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال لقمان، حرم حضرت عبد العظیم حسنی (ع)26
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 27:14
زمان : از ٣٠ آبان تا ١٤ آذر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 27:14
کد: 107782
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال نبأ، نازعات، حمد و بقره، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)24
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 32:42
زمان : از ٣٠ آبان تا ١٤ آذر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 32:42
کد: 107781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال واقعه و حدید، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، دوشنبه 11 آذر 138119
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 27:46
زمان : از ٣٠ آبان تا ١٤ آذر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 27:46
کد: 107780
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال فاطر 15 تا 35، مسجد یاسین، خیابان پیروزی تهران29
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 34:34
زمان : از ٣٠ آبان تا ١٤ آذر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 34:34
کد: 107779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حج، بیت الزهراء (س) تهرانپارس، 3 آذر 138125
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 24:15
زمان : از ٣٠ آبان تا ١٤ آذر ١٣٨١ (٢٠٠٢ مرة الثالثة)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 24:15
کد: 107778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بقره، قریش و کوثر، مصلی امام خمینی 1393.04.14 - 4 جولای 201428
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 19:27
زمان : رمضان ١٣٩٣ (٢٠١٤)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 19:27
کد: 107777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال کهف، مریم و قدر، شب 19 رمضان 1435 ق (1393 ش)24
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 27:08
زمان : رمضان ١٣٩٣ (٢٠١٤)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 27:08
کد: 107776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حج و قدر، شهر ری، امام زاده ابوالحسن (ع) 28-04-1393 (نسخه ضبط شده محمد حسین فیض محمد)29
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 20:12
زمان : رمضان ١٣٩٣ (٢٠١٤)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 20:12
کد: 107775
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حج و قدر، شهر ری، امام زاده ابوالحسن (ع) شنبه 28-04-139323
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 20:56
زمان : رمضان ١٣٩٣ (٢٠١٤)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 20:56
کد: 107774
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال نبأ، نازعات و قدر، هیئت الانتظار مشهد، 29 تیر 139327
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 17:05
زمان : رمضان ١٣٩٣ (٢٠١٤)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 17:05
کد: 107773
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حج، مؤمنون و قدر، حرم امام رضا (ع) 30-04-139324
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 22:35
زمان : رمضان ١٣٩٣ (٢٠١٤)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 22:35
کد: 107772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال آل عمران و قدر، برج ميلاد22
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 14:57
زمان : رمضان ١٣٩٣ (٢٠١٤)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 14:57
کد: 107771
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حشر، بلد و کوثر، مسجد جامع قلهک27
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 17:32
زمان : رمضان ١٣٩٣ (٢٠١٤)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 17:32
کد: 107770
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال روم 17-27، عصر و كوثر، مشهد، سجادیه هراتی (جلسه جواد پناهی)22
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 18:56
زمان : رمضان ١٣٩٣ (٢٠١٤)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 18:56
کد: 107769
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال فرقان و قدر، ستاد فرماندهی ناجا مشهد30
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 22:33
زمان : رمضان ١٣٩٣ (٢٠١٤)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 22:33
کد: 107768
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال قمر، الرحمن و کوثر، ایران، رمضان 139322
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 22:06
زمان : رمضان ١٣٩٣ (٢٠١٤)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 22:06
کد: 107767
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال لقمان و قدر، ایران، رمضان 139326
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 13:34
زمان : رمضان ١٣٩٣ (٢٠١٤)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 13:34
کد: 107766
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اسراء و کوثر، مصلی امام خمینی، 4 مرداد 139321
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 19:52
زمان : رمضان ١٣٩٣ (٢٠١٤)
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 19:52
کد: 107765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مریم و طه سوریه 199927
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 40:11
مکان : سوریه
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 40:11
کد: 107764
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال یوسف 1 تا 18 سوریه 200028
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 27:56
مکان : سوریه
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 27:56
کد: 107763
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حجرات و ق سوریه 200022
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 25:39
مکان : سوریه
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 25:39
کد: 107762
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حشر، حاقه، حمد و بقره، حمص سوریه 200023
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 47:18
مکان : سوریه
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 47:18
کد: 107761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ابراهیم، حمص سوریه 2001، نسخه 117
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 36:36
مکان : سوریه
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 36:36
کد: 107760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ابراهیم، حمص سوریه 2001، نسخه 225
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 35:30
مکان : سوریه
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 35:30
کد: 107759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال یوسف و نازعات، سوریه 12-12-200122
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 51:09
مکان : سوریه
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 51:09
کد: 107758
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بقره، شمس، حمد و بقره، حمص سوریه 13-12-200121
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 29:00
مکان : سوریه
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 29:00
کد: 107757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال کهف و مریم، مسجد جامع قشفا، برجا کبیر لبنان 199918
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 46:19
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 46:19
کد: 107756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حشر، حاقه و قدر، مسجد جامع قشفا، برجا کبیر لبنان، 26 رمضان، 13-01-199918
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 31:25
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 31:25
کد: 107755
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حشر، حاقه و قدر، مسجد جامع قشفا، برجا کبیر لبنان، 26 رمضان، 13-01-1999 نسخه 218
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 35:17
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 35:17
کد: 107754
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ضحی، انشراح، تین، علق، حمد و بقره، برجا کبیر لبنان 1999، با کیفیت، تشویقها ناقص17
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 25:42
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 25:42
کد: 107753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ضحي، انشراح، تين، علق، فاتحه و بقره، برجا کبیر لبنان 1999، کیفیت پایین، تشویقها کامل20
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 28:18
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 28:18
کد: 107752
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال نجم و قمر، برجا کبیر لبنان 199919
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 27:44
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 27:44
کد: 107751
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال قیامه، تکویر و بلد، برجا کبیر لبنان 200024
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 30:02
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 30:02
کد: 107750
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال نمل، برجا کبیر لبنان 200021
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 37:02
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 37:02
کد: 107749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال احزاب لبنان20
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 10:25
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 10:25
کد: 107748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال شوری لبنان 199818
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 29:11
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 29:11
کد: 107747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حشر استودیویی لبنان20
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 7:06
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 7:06
کد: 107746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال زمر و غافر لبنان19
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 25:38
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 25:38
کد: 107745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حج، قریش، نصر، حمد و بقره، جنوب لبنان، حسینیه بلدة الطیبة18
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 26:09
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 26:09
کد: 107744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال واقعه و حدید لبنان، مسجد امیر المؤمنین (ع)19
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 23:20
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 23:20
کد: 107743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال آل عمران، قریش و نصر، مسجد کیفون، جبل لبنان20
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 21:29
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 21:29
کد: 107742
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اسراء، لبنان، بیروت، مسجد قائم 200119
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 21:26
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 21:26
کد: 107741
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال قمر 49 تا 55 - الرحمن و علق 1 تا 5، لبنان19
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 30:34
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 30:34
کد: 107740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال زمر و غافر لبنان، بیروت، مجمع امام جواد (ع)13
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 21:38
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 21:38
کد: 107739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ابراهیم 23 تا 34 لبنان14
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 20:52
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 20:52
کد: 107738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال آل عمران لبنان 200614
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 28:09
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 28:09
کد: 107737
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ابراهیم و قدر لبنان 200620
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 20:13
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 20:13
کد: 107736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بقره لبنان23
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 16:54
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 16:54
کد: 107735
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال توبه و کوثر، لبنان 200621
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 31:04
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 31:04
کد: 107734
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حج لبنان، مهر 1385 (رمضان 1427، اکتبر 2006)19
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 6:43
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 6:43
کد: 107733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال غافر و کوثر، لبنان، مهر 1385 (رمضان 1427، اکتبر 2006)17
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 22:25
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 22:25
کد: 107732
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال فرقان لبنان، مهر 1385 (رمضان 1427، اکتبر 2006)20
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 27:53
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 27:53
کد: 107731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ق و ذاریات، لبنان، مهر 1385 (رمضان 1427، اکتبر 2006)18
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 16:44
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 16:44
کد: 107730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال نحل 1 تا 13، بیروت لبنان 200621
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 20:58
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 20:58
کد: 107729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بقره لبنان 200823
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 11:59
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 11:59
کد: 107728
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حجرات 15-18، ق 1-11 لبنان24
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 22:00
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 22:00
کد: 107727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال احزاب 31 تا 33 عراق18
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 14:11
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 14:11
کد: 107726
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال لقمان کاظمین 201119
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 21:28
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 21:28
کد: 107725
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال کهف و مریم، کاظمین 201123
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 40:04
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 40:04
کد: 107724
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مریم و طه، کاظمین 201119
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 31:54
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 31:54
کد: 107723
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انسان، قارعه و کوثر، کاظمین 201218
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 27:22
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 27:22
کد: 107722
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انسان، نازعات، ضحی، شرح، كوثر، حمد و بقره، کاظمین 201217
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 35:30
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 35:30
کد: 107721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انسان، نازعات، عصر، حمد و بقره کربلا 201220
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 30:07
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 30:07
کد: 107720
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال زمر و غافر، حرم امام حسین (ع)، رمضان 201219
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 32:24
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 32:24
کد: 107719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ق، ذاریات، فیل و قریش، کاظمین 201223
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 30:22
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 30:22
کد: 107718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال قمر، الرحمن و علق، کاظمین 201216
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 24:54
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 24:54
کد: 107717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مريم و طه، حرم امام حسين (ع)، رمضان 201222
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 29:42
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 29:42
کد: 107716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مریم، حرم امام حسین (ع)، رمضان 201224
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 37:01
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 37:01
کد: 107715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال یوسف، حرم امام حسین (ع)، رمضان 201222
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 34:28
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 34:28
کد: 107714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انسان، نازعات و کوثر، استان واسط عراق، شهر کوت، جامع اوس 06-03-201320
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 24:43
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 24:43
کد: 107713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بقره 269-277 و قريش، عراق 05-03-201317
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 23:01
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 23:01
کد: 107712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال زمر، غافر و علق، کوت، استان واسط عراق 2013، نسخه 117
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 22:40
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 22:40
کد: 107711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال زمر، غافر و علق، کوت، استان واسط عراق 2013، نسخه 214
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 22:41
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 22:41
کد: 107710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ق عراق 201416
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 5:42
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 5:42
کد: 107709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال قریش عراق 201413
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 3:54
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 3:54
کد: 107708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال غافر، برنامه لقاء قراني مع السید متولي عبدالعال در عراق15
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 7:14
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 7:14
کد: 107707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال فاطر، تلویزیون عراق (تلفنی)15
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 6:31
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 6:31
کد: 107706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال قصص، بلد، علق، قریش و کوثر، حرم امام علی (ع)16
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 32:15
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 32:15
کد: 107705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال قمر و الرحمن، حرم امام علی (ع)17
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 7:54
مکان : عراق
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 7:54
کد: 107704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال حشر، علق و قدر، جامعه صدیقیه بهاولپور پاکستان 200416
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 27:20
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 27:20
کد: 107703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال یوسف، عصر و قریش پاکستان 200415
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 48:49
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 48:49
کد: 107702
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انسان و نازعات، پاکستان 200513
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 21:30
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 21:30
کد: 107701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انعام پاکستان 200516
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 34:00
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 34:00
کد: 107700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مائده پاکستان 200516
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 36:10
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 36:10
کد: 107699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال نجم و قمر، پاكستان 200514
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 29:53
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 29:53
کد: 107698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال یوسف پاکستان 200515
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 39:56
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 39:56
کد: 107697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اعراف و انفال پاکستان 200616
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 40:14
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 40:14
کد: 107696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انسان، نازعات و کوثر پاکستان 200616
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 24:52
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 24:52
کد: 107695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بروج، طارق، زلزال، قارعه و تکاثر، پاکستان 200645
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 30:39
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 30:39
کد: 107694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال لقمان پاکستان 200613
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 32:46
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 32:46
کد: 107693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اعراف و انفال، پاکستان 200842
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 28:22
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 28:22
کد: 107692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انسان، فاتحه و بقره پاکستان 200814
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 30:08
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 30:08
کد: 107691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انسان، فاتحه و بقره پاکستان 2008 نسخه 215
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 30:42
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 30:42
کد: 107690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انسان، نازعات و علق، اوکاره، لاهور پاکستان 200816
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 37:37
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 37:37
کد: 107689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بقره و آل عمران پاکستان 200813
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 34:03
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 34:03
کد: 107688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال شوری پاکستان 200816
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مدت : 41:39
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده که غیر تکراری و با کیفیت توصیف شده است .
مدت : 41:39
کد: 107687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,978,439,369