خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- دسته : ندبه های انتظار- صفحه 4

ندبه های انتظار
   تعداد 387
حاج سیدمجید بنی فاطمهجاده ها خلوت و بی عبوره237
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 89
مدت :
کد: 11814
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سماواتیسال هاست دوخته ام تا شررم گردانی277
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11774
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سماواتیهر شب به دل غم زده سودای تو دارم307
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11773
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سماواتیبه خوبا سر می زنی مگر بدا دل ندارن326
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11772
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سلحشورآقاجون آجرک الله فدای شال سیاهت294
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11771
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سماواتیتا بیفتاد به دامت دل چون بسمل من272
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11747
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سماواتیاگر به دیده ظاهر تو را نمی بینم317
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11746
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سماواتیبیا که از قدمت سبزی بهار بیاید272
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11745
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سماواتیای جان جهان جهان جان ادرکنی294
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : و ولادت امیرالمومنین علیه السلام
مدت :
کد: 11744
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سید مهدی میرداماددعا کنید دگر صحبت مداوا را221
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11743
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج حسن خلجتحمل گفتی و من هم که کردم سال ها271
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11742
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیالا که مهر درخشان عالم آرایی278
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11740
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سیدمجید بنی فاطمههمه هست آرزویم که ببینم از تو رویی241
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11736
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیعاشق بیچاره منم267
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11735
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیکی به خاک قدمت جان دهم ای دلبر من279
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11734
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیز دست خود سیه پرونده دارم238
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11733
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
کربلایی حمید علیمیای ساربان آهسته ران301
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11732
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی اکبریکسی برای تو سجاده وا نکرد229
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11731
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا طاهریدل مرده ام ز خاک درت زنده می شوم222
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11533
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا طاهریباید ای دوست برای دگران یار شوی219
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11532
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سلحشورآقای خوب و مهربون، گل زمین و آسمون محرم سال 90288
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11530
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
کربلایی جواد مقدماز همون روزی که دنیا اومدم، تا رسیدنت دلم شور می زنه261
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11529
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج حسن خلجاگر از وسوسه نفس و هوا دور شوی235
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11528
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیای شمع جهان افروز بیا246
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11527
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سعید حدادیانندونم وصل یار هجرون امشب157
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11526
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج میثم مطیعیعصر یک جمعه دلگیر546
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11525
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیای آینه تمام نمای ایزد237
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11523
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سید مهدی میرداماددوباره شب شد و من زنده ماندم بی تو272
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : شهادت امام هادی علیه السلام/ سال 90
مدت :
کد: 11520
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
کربلایی حمید علیمیدل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من270
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11460
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
کربلایی حمید علیمیبا صد امید بر در این خانه آمدم274
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11459
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا طاهریما را رها کنید، در این رنج بی حساب222
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11384
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا طاهریای بی قرار لحظه های فاطمیه193
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11383
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا طاهریغم عشقت بیابون پرورم کرد204
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11382
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سماواتیروی تو گر نبینم بهتر که کور باشم260
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11381
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سماواتیچشم یعقوب به دیدار تو حیران ماند281
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11380
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سماواتیبر دیده ما ضیا بده مهدی جان275
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11379
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
کربلایی جواد مقدمای تمام آرزویم، غم تو شد آبرویم263
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11358
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج حسن خلجیا رب سببی ساز که یارم به سلامت باز آید226
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11357
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 صبا اگر گذری افدت به کشور دوست190
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11356
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیباز امشب بوی طوفان می دهم ،بوی دلتنگی باران می دهم2253
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11355
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیبه دعا کنم تمنا، همه شب که تا بیایی248
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11354
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج عبدالرضا هلالیندارم دگر طعم شادی نمک220
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11353
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سیدمجید بنی فاطمهآقا بیا که وقت آمدنت دیر شد بیا208
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11352
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سیدمجید بنی فاطمهتو دلم یه دنیا حرفه240
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11351
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیابا صالح ابا صالح ابا صالح272
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11350
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیبه سوی عاشق دل خسته ات گهی نظری259
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11349
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
کربلایی حمید علیمیای ماه عالم آرا رحمی به حال زارم287
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11348
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
کربلایی حمید علیمیبی رنگ و بویت ای گل، گل رنگ و بو ندارد264
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11347
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سید مهدی میرداماددلی دارم پر از غصه پر از غم211
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11252
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج حسن خلجپسر زهرا کم کم دلم ازین و از آن سیر می شود198
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11251
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج حسن خلجز هر کسی که گرفتم سراغ خانه تو230
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11250
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیاگر چه سنگ شکسته تمام بال و پرم232
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : محرم سال 90
مدت :
کد: 11249
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضینگارا دیگر این دل بی قرار است263
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11248
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضینشد آخر بمیرم از فراقت265
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11247
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 جان میدهم از این جدایی/ امیر احمدی222
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 91
مدت :
کد: 11238
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیای دو سه تا کوچه ز ما دورتر سال 92282
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10811
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا طاهریدردل با امام زمان عج در شب طفلان زینب170
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10214
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیای بانی عزای محرم - مناجات با امام زمان203
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10151
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سید مهدی میردامادقرار دل ز فراقت دگر قرار ندارد - مناجات امام زمان علیه السلام198
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10135
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سید مهدی میرداماددیدم به خواب آن آشنا دارد میاید - مناجات امام زمان علیه السلام179
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10098
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج میثم مطیعینجوا با امام زمان عج : بر روی چشمانم قدم بگذار | شب اول محرم 92212
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10097
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیبخش اول - مناجات امام زمان عج و روضه390
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10085
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیبخش اول - مناجات امام زمان عج464
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10077
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سید مهدی میردامادخبری می رسد از راه - غزل امام زمان عج - روضه233
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 9959
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سید مهدی میردامادکم می خوریم غصه ی دنیای بی تو را/ درد و دل با امام زمان عج204
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 9943
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیمناجات امام زمان عج روضه شب پنجم محرم203
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 9216
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیبرگرد انتظار اهالی آسمان341
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 1618
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمینفسم پشت آه می آید/سال 91385
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 1555
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیبیا که ناز تو را با دلم خریدارم461
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 1539
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیدوست دارم نگات کنم یه بار تو دنیا آقاجون733
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 1458
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیساقی می ناب طالبم من یک جرعه شراب طالبم من432
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 959
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیبیا مهدی بیا دورت بگردم397
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 957
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیاز غم عشق تو می سوزم بیمار می شم428
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 955
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیبس که از عشق تو من کم خواندم باز از قافله ات جا ماندم463
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 953
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضینام تو ورد زبانم گشته مونس روح و روانم گشته393
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 951
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیزهجران تو در دل ناله دارم545
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 950
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیای به خاک قدمت جان دهم ای دلبر من507
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 949
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمهدی زهرا امید دیدنت دارم هنوز519
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 948
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمنزل و ماوای تو کجا بود ای حبیب544
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 947
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضینگارا دیگر این دل بیقرار است506
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 946
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیسفره دل باز کنم در بر خیل محرمان586
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 939
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیبیا مهدی بیا دورت بگردم1280
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 914
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضینگارا دیگر این دل بیقرار است921
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 903
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمن که از روز ازل عاشق و شیدای توام944
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 902
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمیخانه دگر جای من بی سر و پا نیست507
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 841
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیدلدار منی یا ابن زهرا531
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 840
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیخسته شدم بریده ام آقا شتاب کن1541
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 9
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,178,119