خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 2 - بقره

سخنرانی ها
موضوع : 2 - بقره
   تعداد 16
استاد شیخ حسین انصاریانتفسیر سوره بقره-الگوهای زندگی انسان            تعداد استفاده : 28
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:27
مدت : 00:30:27
کد: 36489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیماجرای سوره بقره            تعداد استفاده : 34
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:47
مدت : 15:47
کد: 34208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر آیه 282 سوره مبارکه بقره آداب قرض دادن            تعداد استفاده : 21
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:06
مدت : 00:24:06
کد: 33648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتقسیر آیه 135 سوره بقره            تعداد استفاده : 29
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 02:12
مدت : 02:12
کد: 33605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتقسیر آیه 150 سوره بقره            تعداد استفاده : 39
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:03
مدت : 06:03
کد: 33600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر آیه 143 سوره مبارکه بقره            تعداد استفاده : 35
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 07:36
مدت : 07:36
کد: 33596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریشهید مطهری | تفسیر سوره بقره 9            تعداد استفاده : 123
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:54:48
مدت : 00:54:48
کد: 26490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریشهید مطهری | تفسیر سوره بقره 10            تعداد استفاده : 80
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:10
مدت : 01:02:10
کد: 26489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریشهید مطهری | تفسیر سوره بقره 6            تعداد استفاده : 63
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:40
مدت : 00:58:40
کد: 26488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریشهید مطهری | تفسیر سوره بقره 7            تعداد استفاده : 69
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:33
مدت : 01:02:33
کد: 26487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریشهید مطهری | تفسیر سوره بقره 8            تعداد استفاده : 62
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:45
مدت : 01:00:45
کد: 26486
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریشهید مطهری | تفسیر سوره بقره 3            تعداد استفاده : 61
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:26
مدت : 00:47:26
کد: 26485
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریشهید مطهری | تفسیر سوره بقره 4            تعداد استفاده : 59
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:26
مدت : 00:58:26
کد: 26484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریشهید مطهری | تفسیر سوره بقره 5            تعداد استفاده : 49
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:09:00
مدت : 01:09:00
کد: 26483
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریشهید مطهری | تفسیر سوره بقره 1            تعداد استفاده : 65
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:43
مدت : 00:59:43
کد: 26482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریشهید مطهری | تفسیر سوره بقره 2            تعداد استفاده : 49
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:28
مدت : 00:51:28
کد: 26481
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,648,247