خدمات تلفن همراه

سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 1 - حمد

سخنرانی ها
موضوع : 1 - حمد
   تعداد 26
شهید آیت الله صدوقیآوای یاران - شرح و توضیحی پیرامون اسامی سوره مبارکه حمد            تعداد استفاده : 359
اثر : شهید آیت الله صدوقی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:49
مدت : 04:49
کد: 41504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شهید آیت الله دستغیبتفسیر سوره حمد2-بخش 2            تعداد استفاده : 172
اثر : شهید آیت الله دستغیب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:03
مدت : 00:28:03
کد: 40975
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شهید آیت الله دستغیبتفسیر سوره حمد2-بخش 1            تعداد استفاده : 144
اثر : شهید آیت الله دستغیب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:22
مدت : 00:31:22
کد: 40974
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حمد            تعداد استفاده : 95
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:55:44
مدت : 00:55:44
کد: 35239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حمد آیات 1 تا 7 -1            تعداد استفاده : 69
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:04
مدت : 00:27:04
کد: 34871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حمد آیات 1 تا 7 -2            تعداد استفاده : 67
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:54
مدت : 00:27:54
کد: 34870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره توحید            تعداد استفاده : 81
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:32
مدت : 00:05:32
کد: 33859
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امام خمینی (ره)تفسیر سوره حمد 1            تعداد استفاده : 99
اثر : امام خمینی (ره)
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:14
مدت : 00:51:14
کد: 28293
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امام خمینی (ره)تفسیر سوره حمد 2            تعداد استفاده : 90
اثر : امام خمینی (ره)
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:40
مدت : 00:46:40
کد: 28292
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امام خمینی (ره)تفسیر سوره حمد 3            تعداد استفاده : 91
اثر : امام خمینی (ره)
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:13:10
مدت : 01:13:10
کد: 28291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امام خمینی (ره)تفسیر سوره حمد 4            تعداد استفاده : 82
اثر : امام خمینی (ره)
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:51
مدت : 00:58:51
کد: 28290
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امام خمینی (ره)تفسیر سوره حمد 5            تعداد استفاده : 87
اثر : امام خمینی (ره)
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:25
مدت : 01:00:25
کد: 28289
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امام خمینی (ره)-تفسیر سوره مبارکه حمد جلسه پنجم            تعداد استفاده : 117
اثر : امام خمینی (ره)
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:43
مدت : 00:50:43
کد: 28138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امام خمینی (ره)-تفسیر سوره مبارکه حمد جلسه چهارم            تعداد استفاده : 114
اثر : امام خمینی (ره)
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:14
مدت : 00:59:14
کد: 28137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امام خمینی (ره)-تفسیر سوره مبارکه حمد جلسه سوم            تعداد استفاده : 113
اثر : امام خمینی (ره)
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:15:19
مدت : 01:15:19
کد: 28136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امام خمینی (ره)-تفسیر سوره مبارکه حمد جلسه دوم            تعداد استفاده : 119
اثر : امام خمینی (ره)
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:23
مدت : 00:47:23
کد: 28135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امام خمینی (ره)-تفسیر سوره مبارکه حمد جلسه اول            تعداد استفاده : 108
اثر : امام خمینی (ره)
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:59
مدت : 00:47:59
کد: 28134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریشهید مطهری | تفسیر سوره حمد 1            تعداد استفاده : 92
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:33
مدت : 00:53:33
کد: 26480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریشهید مطهری | تفسیر سوره حمد 2            تعداد استفاده : 80
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:55:45
مدت : 00:55:45
کد: 26479
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریشهید مطهری | تفسیر سوره حمد 3            تعداد استفاده : 76
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:39
مدت : 00:56:39
کد: 26478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امام خمینی (ره)تفسیر سوره مبارکه حمد جلسه پنجم            تعداد استفاده : 104
اثر : امام خمینی (ره)
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 50:43
مدت : 50:43
کد: 23217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امام خمینی (ره)تفسیر سوره مبارکه حمد جلسه چهارم            تعداد استفاده : 98
اثر : امام خمینی (ره)
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 59:14
مدت : 59:14
کد: 23216
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امام خمینی (ره)تفسیر سوره مبارکه حمد جلسه سوم            تعداد استفاده : 85
اثر : امام خمینی (ره)
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:15:19
مدت : 01:15:19
کد: 23215
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امام خمینی (ره)تفسیر سوره مبارکه حمد جلسه دوم            تعداد استفاده : 87
اثر : امام خمینی (ره)
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 47:23
مدت : 47:23
کد: 23214
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امام خمینی (ره)تفسیر سوره مبارکه حمد_ جلسه اول            تعداد استفاده : 85
اثر : امام خمینی (ره)
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 47:59
مدت : 47:59
کد: 23213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی میرباقریفضائل سوره حمد - سمت خدا            تعداد استفاده : 126
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی میرباقری
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 20979
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,002,211,680