خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : امام صادق علیه السلام

سخنرانی ها
موضوع : امام صادق علیه السلام
   تعداد 71
 شرح حدیثی از امام صادق(ع) درباره معرفت خداوند متعال            تعداد استفاده : 645
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 106789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانیروایتی از امام صادق علیه السلام در مورد بهره ایمان            تعداد استفاده : 709
اثر : مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : حدیث و نکات اخلاقی
مدت :
کد: 106788
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 توصیف اعمال نماز در کلام امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 582
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : بیانات استاد کریم محمود حقیقی شیرازی شاگرد عارف واصل رجبعلی خیاط پیرامون فریضه نماز
مدت :
کد: 106787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 امام صادق علیه السلام و گروهی از متصوفه/ با صدای سید جواد هاشمی            تعداد استفاده : 590
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 106786
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیشاگردان امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 824
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:02
مدت : 15:02
کد: 106785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریازدواج و همسرگزینی- امام صادق علیه السلام و وسواس            تعداد استفاده : 110
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:58
مدت : 00:49:58
کد: 46239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریداستان های کوتاه اخلاقی-غیبت امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 111
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24
مدت : 00:24
کد: 46224
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریاحیای فرهنگ تشیّع، مرهون مجاهدت امام صادق سلام الله علیه - 1393/5/30            تعداد استفاده : 161
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:36:52
مدت : 00:36:52
کد: 46055
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرحوم حجت الاسلام فلسفیصحابه امام صادق علیه السلام و مرض برص            تعداد استفاده : 441
اثر : مرحوم حجت الاسلام فلسفی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:12
مدت : 08:12
کد: 41891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرحوم حجت الاسلام فلسفیشکایت از مردی نزد امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 436
اثر : مرحوم حجت الاسلام فلسفی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:11
مدت : 01:11
کد: 41882
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرحوم حجت الاسلام فلسفیامام صادق علیه السلام و زندیق            تعداد استفاده : 178
اثر : مرحوم حجت الاسلام فلسفی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:05
مدت : 01:05
کد: 41831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرحوم حجت الاسلام فلسفیبحث با امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 156
اثر : مرحوم حجت الاسلام فلسفی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:03
مدت : 04:03
کد: 41794
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین آقا تهرانیاخلاق اسلامی/روایت یار امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 178
اثر : حجت الاسلام والمسلمین آقا تهرانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:25
مدت : 00:51:25
کد: 41366
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شهید آیت الله دستغیبامام صادق علیه السلام و شخص گفتار            تعداد استفاده : 195
اثر : شهید آیت الله دستغیب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:00
مدت : 02:00
کد: 41110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شهید آیت الله دستغیبامام صادق علیه السلام و مرد گرفتار در بند منصور            تعداد استفاده : 188
اثر : شهید آیت الله دستغیب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:25
مدت : 01:25
کد: 41109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شهید آیت الله دستغیبامام صادق علیه السلام و رفیق فحاش            تعداد استفاده : 188
اثر : شهید آیت الله دستغیب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:20
مدت : 04:20
کد: 41108
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شهید آیت الله دستغیبامام صادق علیه السلام و ابو بصیر نابینا            تعداد استفاده : 189
اثر : شهید آیت الله دستغیب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:29
مدت : 03:29
کد: 41107
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شهید آیت الله دستغیبعصای امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 172
اثر : شهید آیت الله دستغیب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35
مدت : 00:35
کد: 41099
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شهید آیت الله دستغیبشرح حدیثی از امام صادق علیه السلام درباره معرفت خداوند متعال            تعداد استفاده : 155
اثر : شهید آیت الله دستغیب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:38
مدت : 04:38
کد: 41080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیبرگی از دفتر زندگی امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 230
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:56
مدت : 00:45:56
کد: 35861
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیزندگی نامه امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 184
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:08
مدت : 00:42:08
کد: 35783
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیشاگردان امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 96
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:02
مدت : 15:02
کد: 34257
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژادداستان های اخلاقی - استخاره امام صادق            تعداد استفاده : 285
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:11
مدت : 01:11
کد: 33308
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژادداستان های اخلاقی - امام صادق و شکایت از همسایه            تعداد استفاده : 281
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:53
مدت : 05:53
کد: 33303
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژادداستان های اخلاقی - امام صادق و مرد نصرانی تشنه لب            تعداد استفاده : 292
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00
مدت : 01:00
کد: 33302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژادداستان های اخلاقی - امام صادق و مرد مقروض            تعداد استفاده : 289
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:58
مدت : 02:58
کد: 33301
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژادداستان های اخلاقی - امام صادق و تاجر لبنانی            تعداد استفاده : 249
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:05
مدت : 03:05
کد: 33199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانامام صادق و شیعیان            تعداد استفاده : 390
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48
مدت : 00:48
کد: 32784
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانشهادت امام جعفر صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 109
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:00
مدت : 00:28:00
کد: 31694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیداستانهای کوتاه از 14معصوم-امام صادق علیه السلام و غنای دین            تعداد استفاده : 178
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 30717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیداستانهای کوتاه از 14معصوم-امام صادق و مرد تشنه            تعداد استفاده : 116
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47
مدت : 00:47
کد: 30716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیداستانهای کوتاه از 14معصوم-صادق آل نبی            تعداد استفاده : 123
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:37
مدت : 01:37
کد: 30715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیداستانهای کوتاه از 14معصوم-امام صادق علیه السلام و عبدالله باهر            تعداد استفاده : 118
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:39
مدت : 03:39
کد: 30713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیداستانهای کوتاه از 14معصوم-امام صادق علیه السلام و یاران            تعداد استفاده : 102
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:26
مدت : 03:26
کد: 30710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیداستانهای کوتاه از 14معصوم-صحابه امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 115
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:48
مدت : 01:48
کد: 30707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیداستانهای کوتاه از 14معصوم-وصیت امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 129
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:19
مدت : 02:19
کد: 30704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیداستانهای کوتاه از 14معصوم-امام صادق علیه السلام و سفیان ثوری            تعداد استفاده : 116
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:34
مدت : 02:34
کد: 30703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیداستانهای 14معصوم-امام صادق علیه السلام و مسافرت            تعداد استفاده : 98
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:10
مدت : 01:10
کد: 30698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیداستانهای 14معصوم-مرد خراسانی وامام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 124
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:14
مدت : 01:14
کد: 30690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیداستانهای 14معصوم-تعبیر امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 114
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50
مدت : 00:50
کد: 30673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیداستانهای 14معصوم-امام صادق علیه السلام و ناسزاگو            تعداد استفاده : 107
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:04
مدت : 01:04
کد: 30672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیداستانهای 14معصوم-کمک مالی امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 94
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:36
مدت : 00:36
کد: 30662
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر عباسیدکترین جعفریت – جامعه جعفری            تعداد استفاده : 146
اثر : دکتر عباسی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:55
مدت : 00:53:55
کد: 28052
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاداستان های اخلاقی - شکایت از امام صادق            تعداد استفاده : 160
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:19
مدت : 01:19
کد: 27581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاداستان های اخلاقی - جوان مسیحی و امام صادق            تعداد استفاده : 135
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:24
مدت : 04:24
کد: 27548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاداستان های اخلاقی - امام صادق و ارادتمند ایشان            تعداد استفاده : 111
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:46
مدت : 04:46
کد: 27531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاداستان های اخلاقی - امام صادق و علت قیام نکردن            تعداد استفاده : 107
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:34
مدت : 01:34
کد: 27529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاداستان های اخلاقی - امام صادق و دوست پولدار            تعداد استفاده : 121
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:52
مدت : 02:52
کد: 27528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاداستانهای کوتاه اخلاقی-علت قیام نکردن امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 59
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:34
مدت : 01:34
کد: 27222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاداستانهای کوتاه اخلاقی-امام صادق علیه السلام وارادتمندان            تعداد استفاده : 84
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:45
مدت : 04:45
کد: 27221
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاداستانهای کوتاه اخلاقی-شکایت از امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 37
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:19
مدت : 01:19
کد: 27214
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریقطره ای از دریای فضائل امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 80
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 42:12
مدت : 42:12
کد: 23723
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریقطره ای از دریای فضائل امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 75
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 42:12
مدت : 42:12
کد: 23722
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریمجاهدت‌های امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 77
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 35:03
مدت : 35:03
کد: 23721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیتوصیه های امام صادق علیه السلام و بزرگداشت روز شهادت ایشان            تعداد استفاده : 233
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 48:01
توضیحات : 26 مهر 1387 زمان: 48:01
مدت : 48:01
کد: 23477
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیتوصیه های امام صادق علیه السلام و بزرگداشت روز شهادت ایشان            تعداد استفاده : 217
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 48:01
توضیحات : 26 مهر 1387 زمان: 48:01
مدت : 48:01
کد: 23476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیتفسیر سوره یس - جلسه هجدهم/ به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 203
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 44:23
توضیحات : 1 آبان 1387 زمان: 44:23
مدت : 44:23
کد: 23475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیتفسیر سوره یس - جلسه هجدهم /به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 218
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 44:23
توضیحات : 1 آبان 1387 زمان: 44:23
مدت : 44:23
کد: 23474
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له در آستانه شهادت حضرت امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 127
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 38:54
توضیحات : 7 مهر 1389 زمان: 38:54
مدت : 38:54
کد: 23437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له در آستانه شهادت حضرت امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 126
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 38:54
توضیحات : 7 مهر 1389 زمان: 38:54
مدت : 38:54
کد: 23436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 100
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 40:29
توضیحات : 19 شهریور1391 زمان: 40:29
مدت : 40:29
کد: 23424
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 120
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 40:29
توضیحات : 19 شهریور1391 زمان: 40:29
مدت : 40:29
کد: 23423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشهادت امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 80
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : شوال
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 6:58
مدت : 6:58
کد: 22045
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانحکایت هفتم در مورد امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 93
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانحکایت ششم در مورد امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 93
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانحکایت پنجم در مورد امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 85
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانحکایت چهارم در مورد امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 107
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانحکایت سوم در مورد امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 88
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانحکایت دوم در مورد امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 94
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانحکایت اول در مورد امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 86
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی میرباقریکار عظیم فرهنگی امام صادق علیه السلام - سمت خدا            تعداد استفاده : 129
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی میرباقری
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 20982
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,647,735