خدمات تلفن همراه

مناجات با پروردگار- جل شانه- دسته : مناجات با پروردگار- جل شانه- موضوع : نجوای شبانه

مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : نجوای شبانه
   تعداد 4
 خداوندگارا حجت تو جلیل تر از آن است.../عباس خالصی            تعداد استفاده : 911
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 06:01
توضیحات : مناجات با خدا «خداوندگارا حجت تو جلیل تر از آن است که به وصف درآید/و مجد تو عالی تر از ان است که اندیشه کس علو رفعتش را دریابد/نعمت تو بیش از آن است که بشمارند/و احسان تو افزونتر از ان است که سپاس بگزارم/بان من از ستایش تو بازمانده» با صدای «عباس خالصی» (06:01)
مدت : 06:01
کد: 6644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 در خویش می گدازم            تعداد استفاده : 935
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:10
توضیحات : نجوای زیبای عاشقانه با حضرت معبود با عنوان «در خویش می گدازم»(6:10)
مدت : 6:10
کد: 6622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مرا به عشق بخوان            تعداد استفاده : 923
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:49
توضیحات : نجوای عاشقانه با حضرت معبود از برنامه «نجوای شبانه» که شنیدنش را به شما توصیه می کنیم(2:49)
مدت : 2:49
کد: 6621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 در خویش می گدازم و لهیب آه مکررم...            تعداد استفاده : 990
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:53
توضیحات : نجوای زیبای عاشقانه با حضرت معبود که شنیدنش را به شما توصیه می کنیم(3:53)
مدت : 3:53
کد: 6620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,906,840