خدمات تلفن همراه

ادعیه- دسته : ادعیه- موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه

ادعیه
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
   تعداد 21
 مناجات امام علی علیه السلام            تعداد استفاده : 4322
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:22:45
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:22:45
کد: 103767
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات مسجد کوفه            تعداد استفاده : 2553
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:43
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:43
کد: 103757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 فرازهائی از مناجات امیرالمومنین (ع) در مسجد کوفه-محمد هلباوی            تعداد استفاده : 1812
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:04:43
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:04:43
کد: 103733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمدرضا غلامرضا زاده-مناجات امیرالمومنین علی (ع)            تعداد استفاده : 1387
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:06:14
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:06:14
کد: 103730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حاج محمدرضا غلامرضا زاده - فراز هایی از مناجات امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 1101
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:05:14
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:05:14
کد: 103711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادفرهمند-مناجات حضرت علی علیه السلام در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 2366
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:18
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:13:18
کد: 103695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات حضرت امیر المومنین علی علیه السلام            تعداد استفاده : 1098
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:24:57
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:24:57
کد: 103659
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات مسجد کوفه            تعداد استفاده : 1358
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:17:29
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:17:29
کد: 103551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات مسجد کوفه            تعداد استفاده : 1247
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:22:39
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:22:39
کد: 103548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات امیر المومنین(ع) با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 1701
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:49
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:40:49
کد: 103520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه - برادر میثم مطیعی            تعداد استفاده : 1456
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:24
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:38:24
کد: 103507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات امیرالمومنین(ع)-تصویری            تعداد استفاده : 693
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:15:04
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:04
کد: 103504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات امیر المومنین علی (ع) در مسجد کوفه به همراه تصاویر زیبائی از مشعر الحرام و صحرای عرفات            تعداد استفاده : 778
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:18:55
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:18:55
کد: 103476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات حضرت امیرالمؤمنین ع            تعداد استفاده : 1322
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15224
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادمناجات حضرت علی ع در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 1129
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15184
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیمناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه_قسمت چهارم            تعداد استفاده : 1360
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیمناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه_ قسمت سوم            تعداد استفاده : 1156
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیمناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه_ قسمت دوم            تعداد استفاده : 1142
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیمناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه_ قسمت اول            تعداد استفاده : 1181
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییمناجات حضرت امیرالمؤمنین ع            تعداد استفاده : 1561
اثر : حاج رضا بکایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات امیرالمومنین ع در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 1099
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 25:00
توضیحات : قرائت مناجات امیرالمومنین علیه السلام با نوای «حاج محمود کریمی» در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان 1391 (25:00)
مدت : 25:00
کد: 6636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,423,100