خدمات تلفن همراه

ادعیه- دسته : ادعیه- موضوع : صلوات مخصوص

ادعیه
موضوع : صلوات مخصوص
   تعداد 3
 محسن حسن زادهصلوات بر امام علی علیه السلام            تعداد استفاده : 777
اثر : محسن حسن زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:28
توضیحات : صلوات بر امام علی علیه السلام به نقل از امام حسن عسکری با اجرای «محسن حسن زاده» (2:28)
مدت : 2:28
کد: 6530
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محسن حسن زادهصلوات مخصوص            تعداد استفاده : 726
اثر : محسن حسن زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:58
توضیحات : صلوات بر ولىِّ الامْرِ الْمُنْتَظَر علیه السلام به روایت امام حسن عسگری علیه السلام با اجرای محسن حسن زاده(3:58)
مدت : 3:58
کد: 6476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محسن حسن زادهصلوات مخصوص            تعداد استفاده : 797
اثر : محسن حسن زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:30
توضیحات : صلوات بر امام حسن عسکری علیه السلام با اجرای محسن حسن زاده (1:30)
مدت : 1:30
کد: 6475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,387,011