خدمات تلفن همراه

مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام- دسته : مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام- موضوع : امام باقر علیه السلام

مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
موضوع : امام باقر علیه السلام
   تعداد 60
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - سفره دار کرمی، سایه ی سرمی (شور)            تعداد استفاده : 758
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:21:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 01:21:00
کد: 104765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 کربلایی جبار بذری - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - مرا خوانده حق در حریم رجب (مدح)            تعداد استفاده : 156
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:12:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 03:12:00
کد: 104764
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 کربلایی جبار بذری - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - بیاین باهم عاشقا، به باده لب بزنیم (سرود)            تعداد استفاده : 159
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:03:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 04:03:00
کد: 104763
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - گل به دامن رسیده، وقت خوندن رسیده (سرود)            تعداد استفاده : 717
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:54:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 07:54:00
کد: 104762
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 کربلایی جبار بذری - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - حیدر حیدر علی علی علی (شور)            تعداد استفاده : 156
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:12:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 03:12:00
کد: 104761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - مناجات            تعداد استفاده : 692
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:37:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 11:37:00
کد: 104760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - کرده مرا اسیر خود جذبه هر نگاهت (مناجات)            تعداد استفاده : 756
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:29:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 07:29:00
کد: 104759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - بی تو یک لحظه نخواهم همه دنیا را (مناجات)            تعداد استفاده : 741
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:05:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 04:05:00
کد: 104758
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - از سر لطف و کرم با بی حیا تا میکنی (مناجات)            تعداد استفاده : 728
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:28:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 03:28:00
کد: 104757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - کویرم تو کرم کن و ببار فقیرم ولی تو (مناجات)            تعداد استفاده : 714
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:55:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 05:55:00
کد: 104756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - هلال ماه رجب سر زده هلال شوی (مدح)            تعداد استفاده : 404
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:08:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 03:08:00
کد: 104755
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - کعبه تنها نه زادگاه علی (سرود جدید)            تعداد استفاده : 402
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:53:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 04:53:00
کد: 104754
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - اگر مطرب آهنگ دیگر نمی زد (مدح)            تعداد استفاده : 385
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:36:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 02:36:00
کد: 104753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - ذکر مقدس حضرت امیرالمومنین (ع)            تعداد استفاده : 419
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:58:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 03:58:00
کد: 104752
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - کار تو دلبری کار ما نوکری (سرود جدید)            تعداد استفاده : 411
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:36:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 08:36:00
کد: 104751
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - میلاد امام محمد باقر علیه السلام - صلوات بر باقرالعلوم (علیه السلام)            تعداد استفاده : 498
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:08:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 02:08:00
کد: 104750
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - میلاد امام محمد باقر علیه السلام - شعرِ من جابر عبدالله انصاری شد (مدح)            تعداد استفاده : 461
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:06:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 02:06:00
کد: 104749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - میلاد امام محمد باقر علیه السلام - مولای ما همه حیدر، نور بی خاتمه حیدر (سرود)            تعداد استفاده : 474
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:48:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 02:48:00
کد: 104748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - میلاد امام محمد باقر علیه السلام - ای جانِ حضرت سجاد،مولانا حضرت باقر (سرود)            تعداد استفاده : 485
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:32:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 07:32:00
کد: 104747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - ولادت امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - تیغ ها سهم برادر ها شده (روضه)            تعداد استفاده : 705
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:05:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 13:05:00
کد: 104746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - ولادت امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - آوای سروش از سما می آید (مدح و روضه امام محمد باقر)            تعداد استفاده : 680
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:13:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 09:13:00
کد: 104745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 کربلایی جبار بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - مرغ عشق بوم اومد (سرود)            تعداد استفاده : 145
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:11:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 04:11:00
کد: 104744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 کربلایی جبار بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - صحبت از عشق جگر میخواهد (مدح)            تعداد استفاده : 129
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:45:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 04:45:00
کد: 104743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 کربلایی جبار بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - علی ای همای رحمت (شور)            تعداد استفاده : 148
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 00:58:00
کد: 104742
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 کربلایی جبار بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - وقت ناامیدی فصل خزون اومده (سرود)            تعداد استفاده : 136
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:43:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 06:43:00
کد: 104741
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - ماه رجب سلام که ماه محمدی (مدح)            تعداد استفاده : 690
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:48:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 08:48:00
کد: 104740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - این دل بی سر و سامون (سرود)            تعداد استفاده : 709
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:31:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 06:31:00
کد: 104739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - صلح و دعوای زرگری ، هرگز (مدح)            تعداد استفاده : 667
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:05:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 02:05:00
کد: 104738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - علی علی ای علی بن ابی الطالب ما (شور)            تعداد استفاده : 685
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:08:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 02:08:00
کد: 104737
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - تو که باشی ، دلم دیگه نمیلرزه (شعر پایانی)            تعداد استفاده : 533
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:11:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 07:11:00
کد: 104736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورحاج مهدی سلحشور - ولادت امام محمد باقر (1393) - سلام ای شمع جمع آفرینش (شعر خوانی)            تعداد استفاده : 724
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:58:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 02:58:00
کد: 104735
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورحاج مهدی سلحشور - ولادت امام محمد باقر (1393) - کار تو دلبری کار ما نوکری (سرود)            تعداد استفاده : 678
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:23:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 04:23:00
کد: 104734
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورحاج مهدی سلحشور - ولادت امام محمد باقر (1393) - بر لب ساحلی که جا ماندم (مدح)            تعداد استفاده : 646
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:51:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 07:51:00
کد: 104733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورحاج مهدی سلحشور - ولادت امام محمد باقر (1393) - آروم ندارد تو سینه دلای (سرود)            تعداد استفاده : 600
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:40:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 05:40:00
کد: 104732
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - ولادت امام محمد باقر (1393) - بزن کف شادی شب میلاده (سرود)            تعداد استفاده : 327
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:00:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 05:00:00
کد: 104731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - ولادت امام محمد باقر (1393) - از آسمون باز خبر میارن (سرود)            تعداد استفاده : 356
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:00:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 08:00:00
کد: 104730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - ولادت امام محمد باقر (1393) - اسداللهی ولی اللهی (سرود)            تعداد استفاده : 350
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:28:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 01:28:00
کد: 104729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - ولادت امام محمد باقر (1393) - علی یارمه کس و کارمه (سرود)            تعداد استفاده : 351
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:18:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 03:18:00
کد: 104728
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - ولادت امام محمد باقر (1393) - مه رجب مه تسبیح (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 346
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 16:55:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 16:55:00
کد: 104727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - ولادت امام جواد علیه السلام - روح حدیث و قرآنه (سرود)            تعداد استفاده : 412
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:46:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 06:46:00
کد: 104726
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - ولادت امام جواد علیه السلام - سر این محل چراغونه (سرود)            تعداد استفاده : 397
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:41:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 07:41:00
کد: 104725
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - ولادت امام جواد علیه السلام - خشکی ام رفت و وصل دریا شد (مدح)            تعداد استفاده : 380
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:30:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 11:30:00
کد: 104724
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - ولادت امام جواد علیه السلام - مردی از خانواده خورشید (مدح)            تعداد استفاده : 380
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:55:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
مدت : 07:55:00
کد: 104723
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریاز آسمون باز خبر میارن            تعداد استفاده : 66
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 18844
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمژده ای اهل ولا آمد فرزند فاطمه            تعداد استفاده : 35
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11216
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادعیان شده به جهان جمال لم یزلی            تعداد استفاده : 32
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 88، سرود
مدت :
کد: 11113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ساقی بده جام و ساغرم یک خمره            تعداد استفاده : 20
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیای که هلال رجبی، مه أین الرّجبیون تویی            تعداد استفاده : 69
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11050
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 بارونه شبونه، از عشقت میخونه/ حاج عزیزیان            تعداد استفاده : 51
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادعیان شده به جهان جمال لم یزلی            تعداد استفاده : 53
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 91، سرود
مدت :
کد: 10945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادزمین پر از عطر بهاره ، فرشته نذر امام باقر گلاب و آیینه میاره            تعداد استفاده : 57
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 86
مدت :
کد: 10931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضییاد روی مه لقا کرده دلم ذکر وجه الله اکبر کرده ام            تعداد استفاده : 111
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 85
مدت :
کد: 10930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج علی آیینه چیزد قدم در جهان باقر علم دین            تعداد استفاده : 382
اثر : حاج علی آیینه چی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریغایت حی سرمدی آمد، باقر العلم احمدی آمد            تعداد استفاده : 87
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورمن ثناگوی امام باقرم باده نوش مِی زجام باقرم            تعداد استفاده : 136
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازوردانم آخر سرفرازم می کنی رحم بر حال نیازم می کنی            تعداد استفاده : 137
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماداول ماه رجب شد جلوه گر ماهی تمام            تعداد استفاده : 53
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 88، مدیحه سرایی
مدت :
کد: 10727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجدوباره پیاله ها لب به لب، سرچشمه مستی ما شراب ماه رجب            تعداد استفاده : 101
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریآمده به دنیا پور زین العابدین، نور دل زهرا پور زین العابدین            تعداد استفاده : 79
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریآمدی ای امام پنجم ما، آمدی ای امام بی همتا            تعداد استفاده : 76
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,210,019