خدمات تلفن همراه

ادعیه- دسته : ادعیه- موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان

ادعیه
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
   تعداد 29
 دعای اللهم هذا شهر رمضان            تعداد استفاده : 766
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:53
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:53
کد: 103756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیبرادر میثم مطیعی: دعای وداع با ماه مبارک رمضان _ قسمت دوم            تعداد استفاده : 754
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:57:55
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:57:55
کد: 103745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیبرادر میثم مطیعی: دعای وداع با ماه مبارک رمضان _ قسمت اول            تعداد استفاده : 692
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:38
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:30:38
کد: 103744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام            تعداد استفاده : 592
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:11
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:02:11
کد: 103729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | اللهم رب شهر رمضان 1392/5/2            تعداد استفاده : 721
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:23
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:02:23
کد: 103727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 یا علی و یا عظیم            تعداد استفاده : 566
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:32
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:02:32
کد: 103722
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 اللهم ادخل علی اهل القبور السرور            تعداد استفاده : 559
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:41
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:02:41
کد: 103721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | دعای شب های ماه مبارک رمضان از کتاب اقبال سید بن طاووس 1392/4/29            تعداد استفاده : 692
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:49
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:04:49
کد: 103720
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای امام سجاد علیه السلام به وقت فرارسیدن ماه مبارک رمضان            تعداد استفاده : 569
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:03:30
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:30
کد: 103717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادفرهمند-دعای سحرهای ماه رمضان            تعداد استفاده : 1768
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:19:06
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:19:06
کد: 103703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادفرهمند-دعای سحرهای ماه رمضان            تعداد استفاده : 770
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:19
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:12:19
کد: 103668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ...            تعداد استفاده : 872
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ...            تعداد استفاده : 1010
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15240
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای وداع امام سجاد ع با ماه مبارک رمضان            تعداد استفاده : 673
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای وداع امام سجاد علیه السلام  با ماه مبارک رمضان/بخش دوم            تعداد استفاده : 1740
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15150
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای وداع امام سجاد علیه السلام با ماه مبارک رمضان/بخش اول            تعداد استفاده : 1302
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15149
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییادعیه ورود به ماه مبارک رمضان            تعداد استفاده : 831
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای شب عید فطر            تعداد استفاده : 689
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ورود به ماه رمضان            تعداد استفاده : 713
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای یا علی یا عظیم ...            تعداد استفاده : 462
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15010
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام            تعداد استفاده : 502
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای اللهم هذا شهر رمضان            تعداد استفاده : 491
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15008
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور            تعداد استفاده : 417
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14768
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای افطار؛ یا واسع المغفره اغفر لی            تعداد استفاده : 322
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14766
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای افطار؛ اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا فتقبل منا            تعداد استفاده : 313
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای افطار؛ اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت            تعداد استفاده : 270
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14764
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای شب آخر ماه شعبان و اول ماه مبارک رمضان/بخش دوم            تعداد استفاده : 400
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای شب آخر ماه شعبان و اول ماه مبارک رمضان/بخش اول            تعداد استفاده : 424
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی حَجَّ بَیْتِکَ الْحَرَامِ            تعداد استفاده : 978
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 10:00
توضیحات : قرائت دعای «اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا» با نوای «حاج محمود کریمی» در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان 1390 (10:00)
مدت : 10:00
کد: 6583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,388,244