خدمات تلفن همراه

مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- دسته : مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- موضوع : امام سجاد علیه السلام

مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
موضوع : امام سجاد علیه السلام
   تعداد 149
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شهادت امام سجاد علیه السلام - سال 1395 - یا علی بن حسین بن علی (ع) (شور و نغمه)            تعداد استفاده : 349
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:38
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:38
کد: 101446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شهادت امام سجاد علیه السلام - سال 1395 - فاش می گویم و از گفته خود دلشادم (شور)            تعداد استفاده : 214
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:25
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:25
کد: 101445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شهادت امام سجاد علیه السلام - سال 1395 - سلام ای خسته زائر ها (واحد)            تعداد استفاده : 236
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:04
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:04
کد: 101444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شهادت امام سجاد علیه السلام - سال 1395 - به سرم شور کربلا دارم (شور)            تعداد استفاده : 250
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:00
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:00
کد: 101443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شهادت امام سجاد (ع) - یکی قطره ترین قطره مثل من (شور)            تعداد استفاده : 291
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:25
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:25
کد: 101023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شهادت امام سجاد (ع) - یا مولانا الغریب المهموم (شور جدید)            تعداد استفاده : 268
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:50
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:50
کد: 101022
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شهادت امام سجاد (ع) - میون این شبهایی که حیرونم (شور جدید)            تعداد استفاده : 252
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:34
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:34
کد: 101021
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شهادت امام سجاد (ع) - سلامُنا عَلی تُرابِ کَربلا (واحد جدید)            تعداد استفاده : 258
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:31
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:31
کد: 101020
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شهادت امام سجاد (ع) - روضه حضرت امام سجاد علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 242
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:24
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:24
کد: 101019
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شهادت امام سجاد (ع) - بیشتر از سی ساله زنده ام با ناله (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 250
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:38
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:38
کد: 101018
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شهادت امام سجاد (ع) - امشب گرفته دعا راهی عرش خدا (واحد جدید)            تعداد استفاده : 258
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:08
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:08
کد: 101017
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شهادت امام سجاد (ع) - اگر که دنیا دارم اگر که دین دارم (مناجات)            تعداد استفاده : 240
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:48
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:48
کد: 101016
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - سال 1395 - شهادت امام سجاد علیه السلام - میدونم یک روزی منو دوستم داشتی (شور)            تعداد استفاده : 348
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:57
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:57
کد: 100876
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - سال 1395 - شهادت امام سجاد علیه السلام - روضه            تعداد استفاده : 352
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:21:24
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:21:24
کد: 100875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - سال 1395 - شهادت امام سجاد علیه السلام - ای یار زینب حسین (شور)            تعداد استفاده : 333
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:58
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:58
کد: 100874
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - سال 1395 - شهادت امام سجاد علیه السلام - آسمون اشکامو دیده (زمینه)            تعداد استفاده : 345
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:14
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:14
کد: 100873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شهادت امام سجاد علیه السلام - سال 1395 - یا قتیل العبرات (زمینه)            تعداد استفاده : 325
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:46
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:46
کد: 100835
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شهادت امام سجاد علیه السلام - سال 1395 - شور و نغمه            تعداد استفاده : 302
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:56
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:56
کد: 100834
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شهادت امام سجاد علیه السلام - سال 1395 - روضه            تعداد استفاده : 301
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:26
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:26
کد: 100833
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شهادت امام سجاد علیه السلام - سال 1395 - دفتر بهترین سجده ها بسته شد (نوحه)            تعداد استفاده : 313
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:41
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:41
کد: 100832
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شهادت امام سجاد علیه السلام - سال 1395 - بمیرم من که یه عمره هر کجا که آب می دیدی (زمینه)            تعداد استفاده : 315
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:18
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:18
کد: 100831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شهادت امام سجاد (ع) - سال 1395 - کنار سجاده ام بی نفس افتادم (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 216
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:41
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:41
کد: 100795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شهادت امام سجاد (ع) - سال 1395 - همه جا کربلا همه جا نینوا (شور جدید)            تعداد استفاده : 193
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:11
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:11
کد: 100794
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شهادت امام سجاد (ع) - سال 1395 - ناله وا عطشا بر جگرش (واحد جدید)            تعداد استفاده : 184
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:53
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:53
کد: 100793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شهادت امام سجاد (ع) - سال 1395 - گلان وحی را پرپر که دیده زین العابدین (واحد جدید)            تعداد استفاده : 171
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:10
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:10
کد: 100792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شهادت امام سجاد (ع) - سال 1395 - روضه حضرت امام سجاد علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 194
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:00
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:35:00
کد: 100791
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شهادت امام سجاد (ع) - سال 1395 - جسمت زخمی مانده بر خاک (شور زیبا)            تعداد استفاده : 132
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:07
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:07
کد: 100790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شهادت امام سجاد (ع) - سال 1395 - جانم زینب زینب جانم (شور جدید)            تعداد استفاده : 120
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:30
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:30
کد: 100789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شهادت امام سجاد (ع) - سال 1395 - الا مادر به قربون جمالت (مناجات)            تعداد استفاده : 141
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:52
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:52
کد: 100788
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبوسه ی نعل بر تن  (روضه) (مسجد امیر، شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 124
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:14:51
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:14:51
کد: 100655
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیپشت سر مرقد مولا رو به رو جاده (زمینه  شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 215
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:30
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:30
کد: 100645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیتا ابد دم زدن از نام شما را عشق است (واحد) ( شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 340
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:29
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:29
کد: 100641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریتو غلامان با وفا داری (شور شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 244
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:01:44
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:44
کد: 100630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادچشمام چه گریونه (زمینه  شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 214
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:08:07
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:07
کد: 100627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادچندی است که کمگشیه درنیمه راهم (واحد شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 187
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:17
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:17
کد: 100607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریچهل ساله که رو لبم خنده نمیاد  ( زمینه،شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 227
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:54
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:54
کد: 100606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمی آقا تو دلم دریای غمت (شور) (مسجد امیر، شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 123
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:49
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:49
کد: 100591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریآقا تو حالم وببین (شور، شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 219
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:08:33
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:33
کد: 100589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیاگه دعام کنی مثل زهیر میتونی (شور شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 215
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:08:35
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:35
کد: 100578
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریای به قلبت به جسمت جراحت  (نوحه، شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 181
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:46
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:46
کد: 100554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریبا این که خمیده خسته عمه (روضه، شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 239
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:36:30
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:36:30
کد: 100552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبا این که خمیده خسته عمه (روضه) (مسجد امیر، شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 132
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:14:43
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:14:43
کد: 100551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیای غبار حرمت تاج سر نوکر ها (واحد شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 191
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:26
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:26
کد: 100548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیای کربلایت بهشت من (واحد شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 212
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:51
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:51
کد: 100538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیبازم هوای کربلا دلم رو برده (زمینه) ( شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 285
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:23
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:23
کد: 100537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی کربلایی محمد حسین پویانفر
بایاد کربلا میسوزم هر زمان (زمینه  شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 93
اثر : کربلایی کربلایی محمد حسین پویانفر
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:50
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:50
کد: 100533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبسته شو دیگه چشمه من (واحد) (مسجد امیر، شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 107
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:25
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:25
کد: 100526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی کربلایی محمد حسین پویانفر
بسته راه چاره دید و گریه کرد (روضه شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 99
اثر : کربلایی کربلایی محمد حسین پویانفر
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:17:49
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:17:49
کد: 100525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیبس کن رباب خوشب به ما نیومده (واحد شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 179
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:23
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:23
کد: 100524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیبنبی عربی (زمینه) ( شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 368
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:33
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:33
کد: 100515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیشادی برای تو غم عالم برای من  (روضه شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 200
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:25:01
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:25:01
کد: 100358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمهر من تربت تو مهر تو در دل من (واحد شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 194
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:52
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:52
کد: 100297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریمنمو شور تو این دل سر گردانی ( واحد،شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 205
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:42
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:42
کد: 100295
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی کربلایی محمد حسین پویانفر
من وسلسله واویلا (شور شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 75
اثر : کربلایی کربلایی محمد حسین پویانفر
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:44
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:44
کد: 100293
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیمن و رها نکن  (مناجات با امام رضا(علیه السلام)) ( شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 223
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:01:58
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:58
کد: 100292
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیعشق تو قلبمو مبتلا کرده (واحد شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 154
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:02
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:02
کد: 100268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیعمریه میبارم از داغ حسین (زمینه) ( شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 229
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:20
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:20
کد: 100257
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادلا حبیب الا حسین ( تک شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 136
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:38
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:38
کد: 100251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادمثل شمعی به روی خاک چکیدن سخت است (واحد شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 156
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:28
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:28
کد: 100244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی کربلایی محمد حسین پویانفر
مثل شمعی به روی خاک چکیدن سخت است (واحد شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 74
اثر : کربلایی کربلایی محمد حسین پویانفر
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:25
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:25
کد: 100243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیخنده بر پاره گریبان ای ما میکردن (روضه) ( شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 223
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:21:00
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:21:00
کد: 100157
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیخدا بهشت و به عاشقات داد (زمینه)(مسجد امیر، شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 100
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:10
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:10
کد: 100153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحسین سیب سرخی (روضه شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 152
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:11:22
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:22
کد: 100151
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحسین حسین غزیب کربلا حسین (روضه شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 160
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:08:13
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:13
کد: 100142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیزهر کاری شد و شعله به پیکر (واحد) ( شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 210
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:08:09
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:09
کد: 100117
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی کربلایی محمد حسین پویانفر
سلام علی ساکن کربلا (واحد شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 85
اثر : کربلایی کربلایی محمد حسین پویانفر
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:27
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:27
کد: 100114
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیدوباره مضطرم حرم حرم (شور) ( شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 216
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:58
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:58
کد: 100089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی کربلایی محمد حسین پویانفر
راحت روح و روانمی (شور شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 90
اثر : کربلایی کربلایی محمد حسین پویانفر
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:24
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:24
کد: 100084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماددست کوتاه منو دامن احسان شما (روضه شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 154
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:56
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:56
کد: 100082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدل داده حسین و دلتنگ کربلاییم (شور شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 159
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:08
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:08
کد: 100075
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادیارم گله داره من هم گله دارم (شور شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 144
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:01
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:01
کد: 100035
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیهوامو داشته باش آقا (شور) ( شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 229
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:22
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:22
کد: 99994
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیوای حسین وای حسین (شور شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 147
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:34
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:34
کد: 99988
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمیزند آتش به قلبم ماجرای نیزه ها (واحد)(مسجد امیر، شب شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 70
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:21
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:21
کد: 99975
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهرینوکری برازنده ما (شور، شهادت امام سجاد 94)            تعداد استفاده : 157
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:22
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:22
کد: 99966
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیهجده ستاره بر سر نیزه مقابلم (واحد سنگین) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 65
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:24
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:24
کد: 99917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادوای از شام بلا آه از کرببلا (سنگین) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 126
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:29
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:29
کد: 99876
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریهمین که آب می بیند و یا قصاب می بیند (سنگین) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 149
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:01
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:01
کد: 99873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکرببلا نبر زیادم (شور) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 102
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:56
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:56
کد: 99848
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادکشته شد از جفا سیدالساجدین (نوحه) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 106
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:17
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:17
کد: 99814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادکیستم من پیشوای چهارم اهل یقینم (مدح) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 129
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:09
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:09
کد: 99810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیکیستم من پیشوای چهارم اهل یقینم (روضه) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 56
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:25
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:25
کد: 99809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمذکری که هر سو همش کرده هیا(واحد) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 100
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:52
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:52
کد: 99786
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمدوباره مستم با علی (واحد) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 91
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:14
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:14
کد: 99781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریروضه حضرت امام سجاد علیه السلام (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 140
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:29:59
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:29:59
کد: 99778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادخطبه امام سجاد علیه السلام (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 109
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:23:21
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:23:21
کد: 99708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدممابین خداوند و علی فاصله ای نیست (شعر خوانی) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 90
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:12
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:12
کد: 99650
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریعلی یا اهل العالم قال العابد فی یوم العاشورا (شور) (حسین طاهری) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 91
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:24
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:24
کد: 99631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمعلی ای سرو سرور مردان با وقار(واحد) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 85
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:53
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:53
کد: 99630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیقطره قطره اشکام یار لحظه هامه (زمینه) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 49
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:08:11
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:11
کد: 99618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گرد را از خانه ربود سینه زن روی قلب (مناجات) (حاج علی انسانی) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 44
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:13
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:13
کد: 99616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمجنونم و پریشونم و درمون همه دردام (شور) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 51
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:11
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:11
کد: 99609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادمقدمه خطبه امام سجاد (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 100
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:42
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:42
کد: 99601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدممدینه صحن و کبوتر دوست دارم  (شور) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 89
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:42
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:42
کد: 99589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمن کیستم گدای تو یا ثامن الحجج (مناجات) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 58
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:52
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:52
کد: 99580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمسلیمانا از این خرمن(زمینه) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 81
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:07
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:07
کد: 99575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمبسم رب الشهدا (شور) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 79
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:11:28
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:28
کد: 99408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیالا یا ایها الساقی جوابی خواهش من را (تک) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 51
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:38
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:38
کد: 99367
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهری ابا الشهید ابالمظلوم نمیشه این دلم آروم (زمینه) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 154
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:12:37
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:12:37
کد: 99329
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیجسم بابم گشت پامال ستوران صبر کردم (روضه) (شهادت امام سجاد 93)            تعداد استفاده : 54
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:43
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:43
کد: 99317
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,233,965