خدمات تلفن همراه

سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : زیارت جامعه کبیره

سخنرانی ها
موضوع : زیارت جامعه کبیره
   تعداد 121
آیت الله ناصری دولت آبادیفضائل دعای جامعه کبیره            تعداد استفاده : 2070
اثر : آیت الله ناصری دولت آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:06
مدت : 00:33:06
کد: 39078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیزیارت جامعه            تعداد استفاده : 1806
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:32
مدت : 21:32
کد: 34903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژادداستان های اخلاقی - شیخ انصاری و زیارت جامعه کبیره در نیمه شب            تعداد استفاده : 1743
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:32
مدت : 04:32
کد: 33123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیسیر نزولی و صعودی -شرح زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 2212
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:37:39
مدت : 00:37:39
کد: 31240
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیشناخت مقام نورانی امامان معصوم علیهم السلام -شرح زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1842
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:20
مدت : 00:46:20
کد: 31239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیباطن نورانی ائمه اطهار علیهم السلام -شرح زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1772
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:58
مدت : 00:29:58
کد: 31238
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیشرح صدر -شرح زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1749
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:13
مدت : 01:00:13
کد: 31237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیسلام خدا به انبیاء و اولیا علیهم السلام -شرح زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1547
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:10
مدت : 00:50:10
کد: 31236
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیعوالم پنجگانه از نظر علماء دین -شرح زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1505
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:27
مدت : 01:01:27
کد: 31235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیجمع کبیره معانی سلام-شرح زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1513
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:49
مدت : 00:51:49
کد: 31234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیاسماء الله الحسنی -شرح زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1497
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:50
مدت : 01:00:50
کد: 31233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیالسلام علیکم یا اهل بیت النبوه -شرح زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1514
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:24
مدت : 00:32:24
کد: 31232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیآثار و برکات اسماء الهی -شرح زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1509
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:46
مدت : 00:29:46
کد: 31231
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه اول            تعداد استفاده : 1808
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:01
مدت : 00:51:01
کد: 27390
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه دوم            تعداد استفاده : 1468
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:35
مدت : 01:00:35
کد: 27389
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه سوم            تعداد استفاده : 1367
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:24
مدت : 01:02:24
کد: 27388
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه چهارم            تعداد استفاده : 1099
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:08
مدت : 01:01:08
کد: 27387
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه پنجم            تعداد استفاده : 1069
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:04:42
مدت : 01:04:42
کد: 27386
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه ششم            تعداد استفاده : 1067
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:16:13
مدت : 01:16:13
کد: 27385
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه هفتم            تعداد استفاده : 1042
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:35
مدت : 01:01:35
کد: 27384
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه هشتم            تعداد استفاده : 1051
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:08:39
مدت : 01:08:39
کد: 27383
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه نهم            تعداد استفاده : 1030
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:43
مدت : 00:59:43
کد: 27382
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه دهم            تعداد استفاده : 1034
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:13:46
مدت : 01:13:46
کد: 27381
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه یازدهم            تعداد استفاده : 1022
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:15
مدت : 00:50:15
کد: 27380
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه دوازدهم            تعداد استفاده : 1084
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:37
مدت : 00:47:37
کد: 27379
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه سیزدهم            تعداد استفاده : 221
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:07
مدت : 00:49:07
کد: 27378
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه چهاردهم            تعداد استفاده : 223
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:52
مدت : 00:42:52
کد: 27377
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه پانزدهم            تعداد استفاده : 196
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:03
مدت : 00:48:03
کد: 27376
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه شانزدهم            تعداد استفاده : 203
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:16
مدت : 00:48:16
کد: 27375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه هفدهم            تعداد استفاده : 199
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:11
مدت : 00:53:11
کد: 27374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه هجدهم            تعداد استفاده : 184
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:38
مدت : 00:59:38
کد: 27373
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه نوزدهم            تعداد استفاده : 213
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:24
مدت : 01:02:24
کد: 27372
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه بیستم            تعداد استفاده : 216
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:14
مدت : 00:53:14
کد: 27371
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه بیست و یکم            تعداد استفاده : 190
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:20
مدت : 00:29:20
کد: 27370
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه بیست و دوم            تعداد استفاده : 194
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:43:39
مدت : 00:43:39
کد: 27369
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه بیست و سوم            تعداد استفاده : 208
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:57:46
مدت : 00:57:46
کد: 27368
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیرهجلسه بیست و چهارم            تعداد استفاده : 197
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:06
مدت : 00:47:06
کد: 27367
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه بیست و پنجم            تعداد استفاده : 195
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:50
مدت : 00:48:50
کد: 27366
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه بیست و ششم            تعداد استفاده : 174
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:31
مدت : 00:56:31
کد: 27365
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه بیست و هفتم            تعداد استفاده : 183
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:36
مدت : 00:47:36
کد: 27364
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه بیست و هشتم            تعداد استفاده : 204
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:52:43
مدت : 00:52:43
کد: 27363
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه بیست و نهم            تعداد استفاده : 132
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:54:44
مدت : 00:54:44
کد: 27362
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه سی ام            تعداد استفاده : 113
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:23
مدت : 00:53:23
کد: 27361
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه سی و یکم            تعداد استفاده : 128
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:46
مدت : 00:50:46
کد: 27360
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه سی و دوم            تعداد استفاده : 126
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:57
مدت : 00:56:57
کد: 27359
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه سی و سوم            تعداد استفاده : 133
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:59
مدت : 00:59:59
کد: 27358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه سی و چهارم            تعداد استفاده : 132
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:55:10
مدت : 00:55:10
کد: 27357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاشخصیت امام علی النقی علیه السلام - و زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 116
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:31
مدت : 05:31
کد: 27342
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 80            تعداد استفاده : 382
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 44:05
توضیحات : زمان: 44:05 یا وَلِىَّ اللَّهِ اِنَّ بَینى وَ بینَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذُنُوباً لا یاْتى عَلَیها اِلاّ رِضاکمْ فَبِحَقِّ مَنِ ائْتَمَنَکمْ عَلى سِرِّهِ وَاسْتَرْعاکمْ اَمْرَ خَلْقِهِ وَقَرَنَ طاعَتَکمْ بِطاعَتِهِ لَمَّا اسْتَوْهَبْتُمْ ذُنُوبى وَکنْتُمْ شُفَعاَّئى
مدت : 44:05
کد: 24046
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 79            تعداد استفاده : 377
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 45:37
توضیحات : زمان: 45:37 رَبَّنا آمَنّا بِما اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاکتُبْنا مَعَ الشّاهِدینَ رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ اِذْ هَدَیتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْک رَحْمَةً اِنَّک اَنْتَ الْوَهّابُ
مدت : 45:37
کد: 24045
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 78            تعداد استفاده : 357
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 41:45
توضیحات : زمان: 41:45 تَمَّتِ الْکلِمَةُ وَعَظُمَتِ النِّعْمَةُ وَائْتَلَفَتِ الْفُرْقَةُ وَبِمُوالاتِکمْ تُقْبَلُ الطّاعَةُ الْمُفْتَرَضَةُ
مدت : 41:45
کد: 24044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 77            تعداد استفاده : 370
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 29:16
توضیحات : زمان: 29:16 بِاَبى اَنْتُمْ وَاُمّى وَنَفْسى بِمُوالاتِکمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعالِمَ دِینِنا وَاَصْلَحَ ماکانَ فَسَدَ مِنْ دُنْیانا
مدت : 29:16
کد: 24043
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 76            تعداد استفاده : 369
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 38:47
توضیحات : زمان: 38:47 بِاَبى اَنْتُمْ وَاُمّى وَنَفْسى کیفَ اَصِفُ حُسْنَ ثَناَّئِکمْ وَاُحْصى جَمیلَ بَلاَّئِکمْ وَبِکمْ اَخْرَجَنَا اللَّهُ مِنَ الذُّلِّ وَفَرَّجَ عَنّا غَمَراتِ الْکرُوبِ وَاَنْقَذَنا مِنْ شَفا جُرُفِ الْهَلَکاتِ وَمِنَ النّارِ
مدت : 38:47
کد: 24042
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 74            تعداد استفاده : 355
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 31:23
مدت : 31:23
کد: 24041
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 73            تعداد استفاده : 349
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 39:45
مدت : 39:45
کد: 24040
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 72            تعداد استفاده : 374
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 33:46
توضیحات : زمان: 33:46 وَصِیتُکمُ التَّقْوى وَعادَتُکمُ الاِْحْسانُ وَسَجِیتُکمُ الْکرَمُ
مدت : 33:46
کد: 24039
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 71            تعداد استفاده : 343
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 33:37
توضیحات : زمان: 33:37 وَ وَصِیتُکمُ التَّقْوى وَ فِعْلُکمُ الْخَیرُ وَ عادَتُکمُ الاِْحْسانُ وَ سَجِیتُکمُ الْکرَمُ وَ شَاْنُکمُ الْحَقُّ وَالصِّدْقُ وَالرِّفْقُ وَ قَوْلُکمْ حُکمٌ وَ حَتْمٌ وَ رَاْیکمْ عِلْمٌ وَ حِلْمٌ وَ حَزْمٌ
مدت : 33:37
کد: 24038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 70            تعداد استفاده : 365
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 35:19
توضیحات : زمان: 35:19 کلامُکمْ نُورٌ وَاَمْرُکمْ رُشْدٌ
مدت : 35:19
کد: 24037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 69            تعداد استفاده : 343
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 39:31
توضیحات : زمان: 39:31 بِاَبى اَنْتُمْ وَاُمّى وَنَفسى وَاَهْلى وَمالى ذِکرُکمْ فِى الذّاکرینَ وَاَسْماَّؤُکمْ فِى الاَْسْماَّءِ وَاَجْسادُکمْ فِى الاَْجْسادِ وَاَرْواحُکمْ فِى اْلاَرْواحِ وَاَنْفُسُکمْ فِى النُّفُوسِ وَآثارُکمْ فِى الاْثارِ وَقُبُورُکمْ فِى الْقُبُورِ فَما اَحْلى اَسْماَّئَکمْ وَاَکرَمَ اَنْفُسَکمْ وَاَعْظَمَ شَاْنَکمْ وَاَجَلَّ خَطَرَکمْ وَاَوْفى عَهْدَکمْ وَاَصْدَقَ وَعْدَکمْ
مدت : 39:31
کد: 24036
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 68            تعداد استفاده : 356
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 36:40
توضیحات : زمان: 36:40 وَفازَ الْفاَّئِزُونَ بِوِلایتِکمْ بِکمْ یسْلَک اِلَى الرِّضْوانِ وَ عَلى مَنْ جَحَدَ وِلایتَکمْ غَضَبُ الرَّحْمنِ
مدت : 36:40
کد: 24035
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 67            تعداد استفاده : 357
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 36:02
توضیحات : زمان: 36:02 وَاَشْرَقَتِ الاَْرْضُ بِنُورِکمْ وَفازَ الْفاَّئِزُونَ بِوِلایتِکمْ بِکمْ یسْلَک اِلَى الرِّضْوانِ
مدت : 36:02
کد: 24034
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 66            تعداد استفاده : 324
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 38:24
توضیحات : زمان: 38:24 وَعِنْدَکمْ ما نَزَلَتْ بِهِ رُسُلُهُ وَهَبَطَتْ بِهِ مَلاَّئِکتُهُ وَاِلى جَدِّکمْ وَاِلى اَخیک بُعِثَ الرُّوحُ الاَْمینُ آتاکمُ اللَّهُ ما لَمْ یؤْتِ اَحَداً مِن َالْعالَمینَ
مدت : 38:24
کد: 24033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 65            تعداد استفاده : 370
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 40:36
توضیحات : زمان: 40:36 طَاْطَاَ کلُّ شَریفٍ لِشَرَفِکمْ وَبَخَعَ کلُّ مُتَکبِّرٍ لِطاعَتِکمْ وَخَضَعَ کلُّ جَبّارٍ لِفَضْلِکمْ وَذَلَّ کلُّشَىْءٍ لَکمْ
مدت : 40:36
کد: 24032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 64            تعداد استفاده : 362
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 33:10
توضیحات : زمان: 33:10 وَعِنْدَکمْ ما نَزَلَتْ بِهِ رُسُلُهُ وَهَبَطَتْ بِهِ مَلاَّئِکتُهُ
مدت : 33:10
کد: 24031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 62            تعداد استفاده : 367
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 35:04
توضیحات : زمان: 35:04 وَنُصْرَتى لَکمْ مُعَدَّةٌ حَتّى یحْیىَ اللَّهُ تَعالى دینَهُ بِکمْ وَیرُدَّکمْ فى اَیامِهِ وَیظْهِرَکمْ لِعَدْلِهِ وَیمَکنَکمْ فى اَرْضِهِ
مدت : 35:04
کد: 24030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 60            تعداد استفاده : 360
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 42:41
توضیحات : زمان: 42:41 مُسْتَشْفِعٌ اِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِکمْ وَمُتَقَرِّبٌ بِکمْ اِلَیهِ وَمُقَدِّمُکمْ اَمامَ طَلِبَتى وَحَواَّئِجى عزوجل وَاِرادَتى فى کلِّ اَحْوالى وَاُمُورى
مدت : 42:41
کد: 24028
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 59            تعداد استفاده : 343
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 33:28
توضیحات : زمان: 33:28 مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِکُمْ آخِذٌ بِقَوْلِکُمْ عَامِلٌ بِأَمْرِکُمْ مُسْتَجِیرٌ بِکُمْ زَائِرٌ لَکُمْ لائِذٌ
مدت : 33:28
کد: 24027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 58            تعداد استفاده : 356
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 32:48
توضیحات : زمان: 32:48 بِأَبِی أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی
مدت : 32:48
کد: 24026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 57            تعداد استفاده : 337
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 37:13
توضیحات : زمان: 37:13 أشهد الله و أشهدکم أنی مومن بکم و بما آمنتم به کافر بعدوکم و بما کفرتم به
مدت : 37:13
کد: 24025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 56            تعداد استفاده : 367
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 44:41
مدت : 44:41
کد: 24024
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 55            تعداد استفاده : 361
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 45:03
توضیحات : زمان: 45:03 یُحْشَرُ فِی زُمْرَتِکُمْ وَ یَکِرُّ فِی رَجْعَتِکُمْ وَ یُمَلَّکُ فِی دَوْلَتِکُمْ وَ یُشَرَّفُ فِی عَافِیَتِکُمْ وَ یُمَکَّنُ فِی أَیَّامِکُمْ
مدت : 45:03
کد: 24023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 54            تعداد استفاده : 322
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 44:03
توضیحات : زمان: 44:03 مُؤْمِنٌ بِإِیَابِکُمْ، مُصَدِّقٌ بِرَجْعَتِکُمْ، مُنْتَظِرٌ لاَِمْرِکُمْ
مدت : 44:03
کد: 24022
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 53            تعداد استفاده : 231
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 43:36
توضیحات : زمان: 43:36 خَلَقَکُمُ اللَّهُ أَنْوَارا فَجَعَلَکُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِینَ حَتَّى مَنَّ عَلَیْنَا بِکُمْ فَجَعَلَکُمْ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ
مدت : 43:36
کد: 24021
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 52            تعداد استفاده : 206
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 41:29
توضیحات : زمان: 41:29 موالی لا احصی ثنائکم و لا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرتکم و انتم نورالاخیار و هداه الابرار و حجج الجبار
مدت : 41:29
کد: 24020
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 51            تعداد استفاده : 234
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 41:16
توضیحات : زمان: 41:16 و بلغ الله بکم اشرف محل المکرمین و اعلی منازل المقربین و ارفع درجات المرسلین حیث لایلحقه لاحق و یا یفوقه فائق و لایطمع فی ادراکه طامع،
مدت : 41:16
کد: 24019
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 50            تعداد استفاده : 232
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 45:55
مدت : 45:55
کد: 24018
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 49            تعداد استفاده : 195
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 49:36
مدت : 49:36
کد: 24017
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 48            تعداد استفاده : 200
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 38:55
مدت : 38:55
کد: 24016
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 47            تعداد استفاده : 191
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 39:58
مدت : 39:58
کد: 24015
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 46            تعداد استفاده : 205
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 40:00
مدت : 40:00
کد: 24014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 44            تعداد استفاده : 195
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 40:47
مدت : 40:47
کد: 24013
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 43            تعداد استفاده : 197
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 42:18
مدت : 42:18
کد: 24012
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 42            تعداد استفاده : 223
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 39:36
مدت : 39:36
کد: 24011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 41            تعداد استفاده : 206
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 33:26
مدت : 33:26
کد: 24010
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 40            تعداد استفاده : 193
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 40:14
مدت : 40:14
کد: 24009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 39            تعداد استفاده : 189
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 35:39
مدت : 35:39
کد: 24008
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 38            تعداد استفاده : 164
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 45:12
مدت : 45:12
کد: 24007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 37            تعداد استفاده : 184
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 41:27
مدت : 41:27
کد: 24006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 36            تعداد استفاده : 177
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 33:48
مدت : 33:48
کد: 24005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 34            تعداد استفاده : 186
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 34:08
توضیحات : زمان: 34:08 أَشهَدُ أَنَّ هَذَا سَابِقٌ لَکُم فِیمَا مَضَی وَ جَارٍ لَکُم فِیمَا بَقِیَ
مدت : 34:08
کد: 24004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 33            تعداد استفاده : 181
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 31:16
مدت : 31:16
کد: 24003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 32            تعداد استفاده : 171
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 42:29
مدت : 42:29
کد: 24002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 31            تعداد استفاده : 189
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 32:5
توضیحات : زمان: 32:57 کیفیت صوت کمی پایین است.
مدت : 32:5
کد: 24001
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 30            تعداد استفاده : 169
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 38:34
مدت : 38:34
کد: 24000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 29            تعداد استفاده : 187
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 35:42
مدت : 35:42
کد: 23999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 28            تعداد استفاده : 174
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 38:13
مدت : 38:13
کد: 23998
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 27            تعداد استفاده : 176
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 35:37
مدت : 35:37
کد: 23997
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 26            تعداد استفاده : 137
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 43:48
مدت : 43:48
کد: 23996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 25            تعداد استفاده : 122
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 39:18
مدت : 39:18
کد: 23995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 24            تعداد استفاده : 125
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 39:51
مدت : 39:51
کد: 23994
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,002,220,677