خدمات تلفن همراه

ادعیه- دسته : ادعیه- موضوع : زیارت جامعه کبیره

ادعیه
موضوع : زیارت جامعه کبیره
   تعداد 18
 ترجمه زیارت جامعه کبیره از موسسه شراب بهشتی            تعداد استفاده : 1537
نوع فایل : صوت
مدت : 32:31
مدت : 32:31
کد: 103934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزیارت جامعه کبیره با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 2405
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:18:51
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:18:51
کد: 103763
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزیارت جامعه کبیره امام نقی (ع) - با صدای محمود کریمی            تعداد استفاده : 1614
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:33
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:58:33
کد: 103753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیزیارت جامعه کبیره امام نقی الهادی (ع) - با صدای میثم مطیعی            تعداد استفاده : 1542
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:10
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:35:10
کد: 103752
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت جامعه کبیره با نوای حاج منصور نورائی            تعداد استفاده : 711
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:34:53
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:34:53
کد: 103494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت جامعه کبیره با نوای حاج محسن طاهری            تعداد استفاده : 770
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:32:07
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:32:07
کد: 103493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حاج مرتضی طاهریمرتضی طاهری-زیارت جامعه کبیره (تصویری)            تعداد استفاده : 1262
اثر : حاج حاج مرتضی طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:32:07
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:32:07
کد: 103491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادزیارت جامعه کبیره - با نوای حاج سید مهدی میرداماد            تعداد استفاده : 1259
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:30:01
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:30:01
کد: 103475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیزیارت جامعه کبیره-جاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 756
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:32:50
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:32:50
کد: 103457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادزیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1145
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15218
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیزیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 996
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15171
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزیارت جامعه کبیره 1            تعداد استفاده : 527
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 56:33
توضیحات : زیارت جامعه کبیره با صدای «محمود کریمی» (56:33)
مدت : 56:33
کد: 6601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزیارت جامعه کبیره 2            تعداد استفاده : 457
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 13:53
توضیحات : قسمت دوم «زیارت جامعه کبیره» با صدای «محمود کریمی» (13:53)
مدت : 13:53
کد: 6600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزیارت جامعه کبیره 3            تعداد استفاده : 401
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 14:50
توضیحات : قسمت سوم «زیارت جامعه کبیره» با صدای «محمود کریمی»(14:50)
مدت : 14:50
کد: 6599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزیارت جامعه کبیره 4            تعداد استفاده : 451
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 16:51
توضیحات : قسمت چهارم «زیارت جامعه کبیره» با صدای «محمود کریمی» (16:51)
مدت : 16:51
کد: 6598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیزیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 684
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 45:50
توضیحات : زیارت «جامعه کبیره»( یکی از برترین زیاراتی است که با فقرات بلندش به اوج وجود ائمه اطهار علیه السلام نظر دارد ) با صدای «مهدی سماواتی» (45:50)
مدت : 45:50
کد: 6571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادزیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 993
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 42:23
توضیحات : زیارت جامعه کبیره با اجرای فرهمند «سلام بر شما اى خاندان نبوت و جایگاه رسالت و مرکز رفت و آمد فرشتگان» (42:23)
مدت : 42:23
کد: 6551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیزیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 873
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 32:02
توضیحات : زیارت جامعه کبیره با صدای دلنشین مهدی سماواتی (32:02)
مدت : 32:02
کد: 6477
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,458,124