خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : زیارت جامعه کبیره

موضوع : زیارت جامعه کبیره
   تعداد 139
 ترجمه زیارت جامعه کبیره از موسسه شراب بهشتی            تعداد استفاده : 1587
ادعیه
نوع فایل : صوت
مدت : 32:31
مدت : 32:31
کد: 103934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزیارت جامعه کبیره با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 2626
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:18:51
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:18:51
کد: 103763
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزیارت جامعه کبیره امام نقی (ع) - با صدای محمود کریمی            تعداد استفاده : 1716
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:33
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:58:33
کد: 103753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیزیارت جامعه کبیره امام نقی الهادی (ع) - با صدای میثم مطیعی            تعداد استفاده : 1579
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:10
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:35:10
کد: 103752
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت جامعه کبیره با نوای حاج منصور نورائی            تعداد استفاده : 724
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:34:53
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:34:53
کد: 103494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت جامعه کبیره با نوای حاج محسن طاهری            تعداد استفاده : 786
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:32:07
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:32:07
کد: 103493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حاج مرتضی طاهریمرتضی طاهری-زیارت جامعه کبیره (تصویری)            تعداد استفاده : 1308
ادعیه
اثر : حاج حاج مرتضی طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:32:07
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:32:07
کد: 103491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادزیارت جامعه کبیره - با نوای حاج سید مهدی میرداماد            تعداد استفاده : 1308
ادعیه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:30:01
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:30:01
کد: 103475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیزیارت جامعه کبیره-جاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 766
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:32:50
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:32:50
کد: 103457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ناصری دولت آبادیفضائل دعای جامعه کبیره            تعداد استفاده : 2090
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ناصری دولت آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:06
مدت : 00:33:06
کد: 39078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیزیارت جامعه            تعداد استفاده : 1819
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:32
مدت : 21:32
کد: 34903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژادداستان های اخلاقی - شیخ انصاری و زیارت جامعه کبیره در نیمه شب            تعداد استفاده : 1762
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:32
مدت : 04:32
کد: 33123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیسیر نزولی و صعودی -شرح زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 2232
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:37:39
مدت : 00:37:39
کد: 31240
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیشناخت مقام نورانی امامان معصوم علیهم السلام -شرح زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1859
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:20
مدت : 00:46:20
کد: 31239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیباطن نورانی ائمه اطهار علیهم السلام -شرح زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1785
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:58
مدت : 00:29:58
کد: 31238
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیشرح صدر -شرح زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1760
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:13
مدت : 01:00:13
کد: 31237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیسلام خدا به انبیاء و اولیا علیهم السلام -شرح زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1555
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:10
مدت : 00:50:10
کد: 31236
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیعوالم پنجگانه از نظر علماء دین -شرح زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1519
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:27
مدت : 01:01:27
کد: 31235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیجمع کبیره معانی سلام-شرح زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1520
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:49
مدت : 00:51:49
کد: 31234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیاسماء الله الحسنی -شرح زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1508
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:50
مدت : 01:00:50
کد: 31233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیالسلام علیکم یا اهل بیت النبوه -شرح زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1526
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:24
مدت : 00:32:24
کد: 31232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین عالیآثار و برکات اسماء الهی -شرح زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1521
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:46
مدت : 00:29:46
کد: 31231
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه اول            تعداد استفاده : 1836
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:01
مدت : 00:51:01
کد: 27390
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه دوم            تعداد استفاده : 1480
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:35
مدت : 01:00:35
کد: 27389
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه سوم            تعداد استفاده : 1383
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:24
مدت : 01:02:24
کد: 27388
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه چهارم            تعداد استفاده : 1111
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:08
مدت : 01:01:08
کد: 27387
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه پنجم            تعداد استفاده : 1077
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:04:42
مدت : 01:04:42
کد: 27386
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه ششم            تعداد استفاده : 1074
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:16:13
مدت : 01:16:13
کد: 27385
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه هفتم            تعداد استفاده : 1054
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:35
مدت : 01:01:35
کد: 27384
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه هشتم            تعداد استفاده : 1062
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:08:39
مدت : 01:08:39
کد: 27383
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه نهم            تعداد استفاده : 1038
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:43
مدت : 00:59:43
کد: 27382
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه دهم            تعداد استفاده : 1044
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:13:46
مدت : 01:13:46
کد: 27381
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه یازدهم            تعداد استفاده : 1035
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:15
مدت : 00:50:15
کد: 27380
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه دوازدهم            تعداد استفاده : 1096
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:37
مدت : 00:47:37
کد: 27379
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه سیزدهم            تعداد استفاده : 232
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:07
مدت : 00:49:07
کد: 27378
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه چهاردهم            تعداد استفاده : 231
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:52
مدت : 00:42:52
کد: 27377
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه پانزدهم            تعداد استفاده : 203
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:03
مدت : 00:48:03
کد: 27376
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه شانزدهم            تعداد استفاده : 212
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:16
مدت : 00:48:16
کد: 27375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه هفدهم            تعداد استفاده : 206
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:11
مدت : 00:53:11
کد: 27374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه هجدهم            تعداد استفاده : 194
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:38
مدت : 00:59:38
کد: 27373
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه نوزدهم            تعداد استفاده : 221
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:24
مدت : 01:02:24
کد: 27372
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه بیستم            تعداد استفاده : 225
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:14
مدت : 00:53:14
کد: 27371
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه بیست و یکم            تعداد استفاده : 199
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:20
مدت : 00:29:20
کد: 27370
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه بیست و دوم            تعداد استفاده : 202
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:43:39
مدت : 00:43:39
کد: 27369
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه بیست و سوم            تعداد استفاده : 218
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:57:46
مدت : 00:57:46
کد: 27368
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیرهجلسه بیست و چهارم            تعداد استفاده : 212
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:06
مدت : 00:47:06
کد: 27367
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه بیست و پنجم            تعداد استفاده : 204
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:50
مدت : 00:48:50
کد: 27366
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه بیست و ششم            تعداد استفاده : 182
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:31
مدت : 00:56:31
کد: 27365
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه بیست و هفتم            تعداد استفاده : 190
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:36
مدت : 00:47:36
کد: 27364
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه بیست و هشتم            تعداد استفاده : 210
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:52:43
مدت : 00:52:43
کد: 27363
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه بیست و نهم            تعداد استفاده : 139
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:54:44
مدت : 00:54:44
کد: 27362
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه سی ام            تعداد استفاده : 120
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:23
مدت : 00:53:23
کد: 27361
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه سی و یکم            تعداد استفاده : 133
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:46
مدت : 00:50:46
کد: 27360
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه سی و دوم            تعداد استفاده : 132
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:57
مدت : 00:56:57
کد: 27359
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه سی و سوم            تعداد استفاده : 140
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:59
مدت : 00:59:59
کد: 27358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه سی و چهارم            تعداد استفاده : 143
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:55:10
مدت : 00:55:10
کد: 27357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاشخصیت امام علی النقی علیه السلام - و زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 121
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:31
مدت : 05:31
کد: 27342
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 80            تعداد استفاده : 409
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 44:05
توضیحات : زمان: 44:05 یا وَلِىَّ اللَّهِ اِنَّ بَینى وَ بینَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذُنُوباً لا یاْتى عَلَیها اِلاّ رِضاکمْ فَبِحَقِّ مَنِ ائْتَمَنَکمْ عَلى سِرِّهِ وَاسْتَرْعاکمْ اَمْرَ خَلْقِهِ وَقَرَنَ طاعَتَکمْ بِطاعَتِهِ لَمَّا اسْتَوْهَبْتُمْ ذُنُوبى وَکنْتُمْ شُفَعاَّئى
مدت : 44:05
کد: 24046
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 79            تعداد استفاده : 386
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 45:37
توضیحات : زمان: 45:37 رَبَّنا آمَنّا بِما اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاکتُبْنا مَعَ الشّاهِدینَ رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ اِذْ هَدَیتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْک رَحْمَةً اِنَّک اَنْتَ الْوَهّابُ
مدت : 45:37
کد: 24045
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 78            تعداد استفاده : 364
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 41:45
توضیحات : زمان: 41:45 تَمَّتِ الْکلِمَةُ وَعَظُمَتِ النِّعْمَةُ وَائْتَلَفَتِ الْفُرْقَةُ وَبِمُوالاتِکمْ تُقْبَلُ الطّاعَةُ الْمُفْتَرَضَةُ
مدت : 41:45
کد: 24044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 77            تعداد استفاده : 378
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 29:16
توضیحات : زمان: 29:16 بِاَبى اَنْتُمْ وَاُمّى وَنَفْسى بِمُوالاتِکمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعالِمَ دِینِنا وَاَصْلَحَ ماکانَ فَسَدَ مِنْ دُنْیانا
مدت : 29:16
کد: 24043
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 76            تعداد استفاده : 385
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 38:47
توضیحات : زمان: 38:47 بِاَبى اَنْتُمْ وَاُمّى وَنَفْسى کیفَ اَصِفُ حُسْنَ ثَناَّئِکمْ وَاُحْصى جَمیلَ بَلاَّئِکمْ وَبِکمْ اَخْرَجَنَا اللَّهُ مِنَ الذُّلِّ وَفَرَّجَ عَنّا غَمَراتِ الْکرُوبِ وَاَنْقَذَنا مِنْ شَفا جُرُفِ الْهَلَکاتِ وَمِنَ النّارِ
مدت : 38:47
کد: 24042
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 74            تعداد استفاده : 365
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 31:23
مدت : 31:23
کد: 24041
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 73            تعداد استفاده : 356
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 39:45
مدت : 39:45
کد: 24040
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 72            تعداد استفاده : 381
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 33:46
توضیحات : زمان: 33:46 وَصِیتُکمُ التَّقْوى وَعادَتُکمُ الاِْحْسانُ وَسَجِیتُکمُ الْکرَمُ
مدت : 33:46
کد: 24039
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 71            تعداد استفاده : 355
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 33:37
توضیحات : زمان: 33:37 وَ وَصِیتُکمُ التَّقْوى وَ فِعْلُکمُ الْخَیرُ وَ عادَتُکمُ الاِْحْسانُ وَ سَجِیتُکمُ الْکرَمُ وَ شَاْنُکمُ الْحَقُّ وَالصِّدْقُ وَالرِّفْقُ وَ قَوْلُکمْ حُکمٌ وَ حَتْمٌ وَ رَاْیکمْ عِلْمٌ وَ حِلْمٌ وَ حَزْمٌ
مدت : 33:37
کد: 24038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 70            تعداد استفاده : 373
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 35:19
توضیحات : زمان: 35:19 کلامُکمْ نُورٌ وَاَمْرُکمْ رُشْدٌ
مدت : 35:19
کد: 24037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 69            تعداد استفاده : 354
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 39:31
توضیحات : زمان: 39:31 بِاَبى اَنْتُمْ وَاُمّى وَنَفسى وَاَهْلى وَمالى ذِکرُکمْ فِى الذّاکرینَ وَاَسْماَّؤُکمْ فِى الاَْسْماَّءِ وَاَجْسادُکمْ فِى الاَْجْسادِ وَاَرْواحُکمْ فِى اْلاَرْواحِ وَاَنْفُسُکمْ فِى النُّفُوسِ وَآثارُکمْ فِى الاْثارِ وَقُبُورُکمْ فِى الْقُبُورِ فَما اَحْلى اَسْماَّئَکمْ وَاَکرَمَ اَنْفُسَکمْ وَاَعْظَمَ شَاْنَکمْ وَاَجَلَّ خَطَرَکمْ وَاَوْفى عَهْدَکمْ وَاَصْدَقَ وَعْدَکمْ
مدت : 39:31
کد: 24036
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 68            تعداد استفاده : 364
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 36:40
توضیحات : زمان: 36:40 وَفازَ الْفاَّئِزُونَ بِوِلایتِکمْ بِکمْ یسْلَک اِلَى الرِّضْوانِ وَ عَلى مَنْ جَحَدَ وِلایتَکمْ غَضَبُ الرَّحْمنِ
مدت : 36:40
کد: 24035
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 67            تعداد استفاده : 365
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 36:02
توضیحات : زمان: 36:02 وَاَشْرَقَتِ الاَْرْضُ بِنُورِکمْ وَفازَ الْفاَّئِزُونَ بِوِلایتِکمْ بِکمْ یسْلَک اِلَى الرِّضْوانِ
مدت : 36:02
کد: 24034
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 66            تعداد استفاده : 336
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 38:24
توضیحات : زمان: 38:24 وَعِنْدَکمْ ما نَزَلَتْ بِهِ رُسُلُهُ وَهَبَطَتْ بِهِ مَلاَّئِکتُهُ وَاِلى جَدِّکمْ وَاِلى اَخیک بُعِثَ الرُّوحُ الاَْمینُ آتاکمُ اللَّهُ ما لَمْ یؤْتِ اَحَداً مِن َالْعالَمینَ
مدت : 38:24
کد: 24033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 65            تعداد استفاده : 380
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 40:36
توضیحات : زمان: 40:36 طَاْطَاَ کلُّ شَریفٍ لِشَرَفِکمْ وَبَخَعَ کلُّ مُتَکبِّرٍ لِطاعَتِکمْ وَخَضَعَ کلُّ جَبّارٍ لِفَضْلِکمْ وَذَلَّ کلُّشَىْءٍ لَکمْ
مدت : 40:36
کد: 24032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 64            تعداد استفاده : 373
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 33:10
توضیحات : زمان: 33:10 وَعِنْدَکمْ ما نَزَلَتْ بِهِ رُسُلُهُ وَهَبَطَتْ بِهِ مَلاَّئِکتُهُ
مدت : 33:10
کد: 24031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 62            تعداد استفاده : 378
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 35:04
توضیحات : زمان: 35:04 وَنُصْرَتى لَکمْ مُعَدَّةٌ حَتّى یحْیىَ اللَّهُ تَعالى دینَهُ بِکمْ وَیرُدَّکمْ فى اَیامِهِ وَیظْهِرَکمْ لِعَدْلِهِ وَیمَکنَکمْ فى اَرْضِهِ
مدت : 35:04
کد: 24030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 60            تعداد استفاده : 367
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 42:41
توضیحات : زمان: 42:41 مُسْتَشْفِعٌ اِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِکمْ وَمُتَقَرِّبٌ بِکمْ اِلَیهِ وَمُقَدِّمُکمْ اَمامَ طَلِبَتى وَحَواَّئِجى عزوجل وَاِرادَتى فى کلِّ اَحْوالى وَاُمُورى
مدت : 42:41
کد: 24028
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 59            تعداد استفاده : 349
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 33:28
توضیحات : زمان: 33:28 مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِکُمْ آخِذٌ بِقَوْلِکُمْ عَامِلٌ بِأَمْرِکُمْ مُسْتَجِیرٌ بِکُمْ زَائِرٌ لَکُمْ لائِذٌ
مدت : 33:28
کد: 24027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 58            تعداد استفاده : 370
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 32:48
توضیحات : زمان: 32:48 بِأَبِی أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی
مدت : 32:48
کد: 24026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 57            تعداد استفاده : 346
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 37:13
توضیحات : زمان: 37:13 أشهد الله و أشهدکم أنی مومن بکم و بما آمنتم به کافر بعدوکم و بما کفرتم به
مدت : 37:13
کد: 24025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 56            تعداد استفاده : 378
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 44:41
مدت : 44:41
کد: 24024
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 55            تعداد استفاده : 370
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 45:03
توضیحات : زمان: 45:03 یُحْشَرُ فِی زُمْرَتِکُمْ وَ یَکِرُّ فِی رَجْعَتِکُمْ وَ یُمَلَّکُ فِی دَوْلَتِکُمْ وَ یُشَرَّفُ فِی عَافِیَتِکُمْ وَ یُمَکَّنُ فِی أَیَّامِکُمْ
مدت : 45:03
کد: 24023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 54            تعداد استفاده : 332
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 44:03
توضیحات : زمان: 44:03 مُؤْمِنٌ بِإِیَابِکُمْ، مُصَدِّقٌ بِرَجْعَتِکُمْ، مُنْتَظِرٌ لاَِمْرِکُمْ
مدت : 44:03
کد: 24022
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 53            تعداد استفاده : 235
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 43:36
توضیحات : زمان: 43:36 خَلَقَکُمُ اللَّهُ أَنْوَارا فَجَعَلَکُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِینَ حَتَّى مَنَّ عَلَیْنَا بِکُمْ فَجَعَلَکُمْ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ
مدت : 43:36
کد: 24021
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 52            تعداد استفاده : 210
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 41:29
توضیحات : زمان: 41:29 موالی لا احصی ثنائکم و لا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرتکم و انتم نورالاخیار و هداه الابرار و حجج الجبار
مدت : 41:29
کد: 24020
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 51            تعداد استفاده : 242
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 41:16
توضیحات : زمان: 41:16 و بلغ الله بکم اشرف محل المکرمین و اعلی منازل المقربین و ارفع درجات المرسلین حیث لایلحقه لاحق و یا یفوقه فائق و لایطمع فی ادراکه طامع،
مدت : 41:16
کد: 24019
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 50            تعداد استفاده : 241
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 45:55
مدت : 45:55
کد: 24018
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 49            تعداد استفاده : 201
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 49:36
مدت : 49:36
کد: 24017
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 48            تعداد استفاده : 206
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 38:55
مدت : 38:55
کد: 24016
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 47            تعداد استفاده : 195
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 39:58
مدت : 39:58
کد: 24015
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 46            تعداد استفاده : 210
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 40:00
مدت : 40:00
کد: 24014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 44            تعداد استفاده : 201
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 40:47
مدت : 40:47
کد: 24013
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 43            تعداد استفاده : 202
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 42:18
مدت : 42:18
کد: 24012
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 42            تعداد استفاده : 230
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 39:36
مدت : 39:36
کد: 24011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 41            تعداد استفاده : 211
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 33:26
مدت : 33:26
کد: 24010
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 40            تعداد استفاده : 199
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 40:14
مدت : 40:14
کد: 24009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 39            تعداد استفاده : 194
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 35:39
مدت : 35:39
کد: 24008
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 38            تعداد استفاده : 168
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 45:12
مدت : 45:12
کد: 24007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 37            تعداد استفاده : 189
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 41:27
مدت : 41:27
کد: 24006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 36            تعداد استفاده : 184
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 33:48
مدت : 33:48
کد: 24005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 34            تعداد استفاده : 191
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 34:08
توضیحات : زمان: 34:08 أَشهَدُ أَنَّ هَذَا سَابِقٌ لَکُم فِیمَا مَضَی وَ جَارٍ لَکُم فِیمَا بَقِیَ
مدت : 34:08
کد: 24004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیشرح زیارت جامعه کبیره - جلسه 33            تعداد استفاده : 186
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 31:16
مدت : 31:16
کد: 24003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,799,641