خدمات تلفن همراه

ادعیه- دسته : ادعیه- موضوع : دعای عرفه

ادعیه
موضوع : دعای عرفه
   تعداد 87
   دعای عرفه با صدای حاج شیخ حسین انصاریان - زمان: ۰۱:۱۷:۱۵ - ۱۳.۲ مگابایت            تعداد استفاده : 2563
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:17:15
مدت : 01:17:15
کد: 105267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای عرفه با صدای سید قاسم موسوی قهار - زمان: ۰۱:۱۳:۰۸ - ۱۲.۵ مگابایت            تعداد استفاده : 1452
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:13:08
مدت : 01:13:08
کد: 105266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای عرفه با صدای حاج منصور ارضی - زمان: ۰۳:۵۶:۱۵ - ۴۰.۵ مگابایت            تعداد استفاده : 1337
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 03:56:15
مدت : 03:56:15
کد: 105265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای عرفه با صدای حاج مهدی منصوری - زمان: ۰۱:۵۲:۳۹ - ۱۹.۳ مگابایت            تعداد استفاده : 1299
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:52:39
مدت : 01:52:39
کد: 105264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای عرفه با صدای حاج سید مهدی میرداماد - زمان: ۰۰:۵۸:۳۱ - ۱۰.۰ مگابایت            تعداد استفاده : 1299
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:58:31
مدت : 00:58:31
کد: 105263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای عرفه با صدای مهدی صدقی - زمان: ۰۱:۱۶:۰۶ - ۱۰.۸ مگابایت            تعداد استفاده : 1230
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:16:06
مدت : 01:16:06
کد: 105262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای عرفه با صدای عادل حسین - زمان: ۰۰:۴۵:۱۴ - ۵.۱۸ مگابایت            تعداد استفاده : 1203
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:45:14
مدت : 00:45:14
کد: 105261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای عرفه با صدای حاج عامر الکاظمی - زمان: ۰۰:۵۳:۰۵ - ۶.۰۷ مگابایت            تعداد استفاده : 1383
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:53:05
مدت : 00:53:05
کد: 105260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای عرفه با صدای میثم التمار - زمان: ۰۱:۱۹:۱۹ - ۱۳.۶ مگابایت            تعداد استفاده : 1195
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:19:19
مدت : 01:19:19
کد: 105259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای عرفه با صدای حسین غریب - زمان: ۰۱:۰۶:۵۷ - ۹.۵۸ مگابایت            تعداد استفاده : 1306
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:06:57
مدت : 01:06:57
کد: 105258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ترجمه دعای عرفه از موسسه شراب بهشتی            تعداد استفاده : 706
نوع فایل : صوت
مدت : 51:50
مدت : 51:50
کد: 103936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای عرفه امام حسین (ع) - حجت الاسلام حسین انصاریان            تعداد استفاده : 1473
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:04:59
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:04:59
کد: 103505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای عرفه با نوای حاج میثم مطیعی 1393            تعداد استفاده : 802
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:01:18
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 02:01:18
کد: 103433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای عرفه با نوای حاج مهدی منصوری - قسمت سوم            تعداد استفاده : 7422
اثر : حاج مهدی منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:19:19
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:19:19
کد: 103423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه با صدای مهدی سلحشور و حجت الاسلام انجوی نژاد - قسمت پنجم            تعداد استفاده : 4731
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:34:24
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:34:24
کد: 103422
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه با صدای مهدی سلحشور و حجت الاسلام انجوی نژاد - قسمت اول            تعداد استفاده : 3290
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:34
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:25:34
کد: 103421
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه با صدای مهدی سلحشور و حجت الاسلام انجوی نژاد - قسمت چهارم            تعداد استفاده : 2705
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:19
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:24:19
کد: 103420
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه با صدای مهدی سلحشور و حجت الاسلام انجوی نژاد - قسمت سوم            تعداد استفاده : 2480
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:22:39
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:22:39
کد: 103419
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه با صدای مهدی سلحشور و حجت الاسلام انجوی نژاد - قسمت دوم            تعداد استفاده : 2480
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:22
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:24:22
کد: 103418
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای عرفه با صدای حجت الاسلام انصاریان - قسمت دوم            تعداد استفاده : 955
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:03
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:40:03
کد: 103417
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای عرفه با صدای حجت الاسلام انصاریان - قسمت اول            تعداد استفاده : 920
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:03
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:40:03
کد: 103416
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای عرفه با نوای حاج مهدی منصوری - قسمت دوم            تعداد استفاده : 5299
اثر : حاج مهدی منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:02
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:20:02
کد: 103415
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای عرفه با نوای حاج مهدی منصوری - قسمت اول            تعداد استفاده : 4900
اثر : حاج مهدی منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:05
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:20:05
کد: 103414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای عرفه با نوای حاج محمود کریمی - قسمت دهم            تعداد استفاده : 840
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:27
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:13:27
کد: 103413
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای عرفه با نوای حاج محمود کریمی - قسمت نهم            تعداد استفاده : 790
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:17:31
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:17:31
کد: 103412
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای عرفه با نوای حاج محمود کریمی - قسمت هشتم            تعداد استفاده : 595
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:05
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:05
کد: 103411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای عرفه با نوای حاج محمود کریمی - قسمت هفتم            تعداد استفاده : 570
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:59
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:59
کد: 103410
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای عرفه با نوای حاج محمود کریمی - قسمت ششم            تعداد استفاده : 556
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:00
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:00
کد: 103409
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای عرفه با نوای حاج محمود کریمی - قسمت پنجم            تعداد استفاده : 534
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:00
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:00
کد: 103408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای عرفه با نوای حاج محمود کریمی - قسمت جهارم            تعداد استفاده : 542
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:04
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:04
کد: 103407
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای عرفه با نوای حاج محمود کریمی - قسمت سوم            تعداد استفاده : 531
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:04
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:04
کد: 103406
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای عرفه با نوای حاج محمود کریمی - قسمت دوم            تعداد استفاده : 562
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:56
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:56
کد: 103405
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای عرفه با نوای حاج محمود کریمی - قسمت اول            تعداد استفاده : 586
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:59
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:59
کد: 103404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید قاسم موسوی قهاردعای عرفه با نوای آقای موسوی قهار            تعداد استفاده : 2077
اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:12:51
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:12:51
کد: 103403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای عرفه با نوای عادل حسین            تعداد استفاده : 254
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:15
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:45:15
کد: 103402
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای عرفه با نوای الشیخ عبدالجلیل البن سعد            تعداد استفاده : 259
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:19:36
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:19:36
کد: 103401
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای عرفه با نوای السید مهدی المنوری            تعداد استفاده : 250
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:26:04
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:26:04
کد: 103400
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای عرفه با نوای میثم کاظم            تعداد استفاده : 286
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:01
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:02:01
کد: 103399
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعاء عرفه با نوای علی حمادی            تعداد استفاده : 276
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:14:46
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:14:46
کد: 103398
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعاء عرفه با نوای حسین البحار            تعداد استفاده : 273
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:17
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:03:17
کد: 103397
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای عرفه با نوای الشیخ عبدالجلیل البن سعد            تعداد استفاده : 270
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:19:35
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:19:35
کد: 103396
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای عرفه با نوای مهدى صدقى            تعداد استفاده : 284
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:16:07
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:16:07
کد: 103395
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیدعای عرفه با نوای سید رضا نریمانی            تعداد استفاده : 364
اثر : حاج سید رضا نریمانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:43:13
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:43:13
کد: 103394
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای عرفه با نوای حاج مهدی منصوری همراه با مداحی مداحان            تعداد استفاده : 4585
اثر : حاج مهدی منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:52:32
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:52:32
کد: 103393
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای عرفه با نوای حاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 792
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:31:24
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 02:31:24
کد: 103392
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه با نوای حاج مهدی سلحشور (سال 1395)            تعداد استفاده : 2319
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:36:21
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:36:21
کد: 103391
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریدعای عرفه با نوای حاج محمدرضا بذری (سال 1395)            تعداد استفاده : 452
اثر : حاج محمد رضا بذری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:06:20
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 02:06:20
کد: 103390
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماددعای عرفه با نوای سید مهدی میرداماد (سال 1395)            تعداد استفاده : 654
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:37:04
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:37:04
کد: 103389
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای عرفه با نوای حاج میثم مطیعی (سال 1395)            تعداد استفاده : 531
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:38:18
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:38:18
کد: 103388
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیدعای عرفه با نوای سید رضا نریمانی (سال 1395)            تعداد استفاده : 343
اثر : حاج سید رضا نریمانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:45:39
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:45:39
کد: 103387
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه - قسمت چهارم            تعداد استفاده : 842
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه - قسمت سوم            تعداد استفاده : 835
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه - قسمت دوم            تعداد استفاده : 830
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه - قسمت اول            تعداد استفاده : 809
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای عرفه            تعداد استفاده : 837
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15257
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه سال 85_ قسمت پنجم            تعداد استفاده : 2383
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه سال 85_قسمت چهارم            تعداد استفاده : 2320
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه سال 85_قسمت سوم            تعداد استفاده : 2256
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه سال 85_قسمت دوم            تعداد استفاده : 2124
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای عرفه/ قسمت دوم            تعداد استفاده : 389
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14742
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای عرفه /قسمت اول            تعداد استفاده : 428
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14741
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید قاسم موسوی قهاردعای عرفه /قسمت دوم            تعداد استفاده : 1478
اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید قاسم موسوی قهاردعای عرفه/ قسمت اول            تعداد استفاده : 1500
اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه 1390 - 8            تعداد استفاده : 327
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه 1390 - 3            تعداد استفاده : 306
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه 1390 - 6            تعداد استفاده : 312
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه 1390 - 2            تعداد استفاده : 285
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه 1390 - 7            تعداد استفاده : 300
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای عرفه            تعداد استفاده : 342
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه سال 90 - قسمت اول            تعداد استفاده : 1904
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای عرفه سال 90- قسمت دوم-حجت الاسلام انجوی نژاد            تعداد استفاده : 361
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مسلم زمانیاندعای عرفه_قسمت دوم            تعداد استفاده : 687
اثر : مسلم زمانیان
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 35:05
توضیحات : قسمت دوم دعای «عرفه»؛ امام حسین علیه السلام (تولید اختصاگنجینه صوتی تبیان) با صدای دلنشین «حجت الاسلام مسلم زمانیان» (35:05)
مدت : 35:05
کد: 6566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مسلم زمانیاندعای عرفه نقل از کتاب اقبال            تعداد استفاده : 653
اثر : مسلم زمانیان
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 16:26
توضیحات : دعای عرفه نقل شده از کتاب «اقبال» «سیدبن طاووس»(تولید اختصاصی گنجینه صوتی تبیان)؛ با صدای دلنشین «حجت الاسلام مسلم زمانیان» (16:26)
مدت : 16:26
کد: 6565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه 1            تعداد استفاده : 518
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 31:48
توضیحات : قسمت اول دعای پرفیض و نورانی عرفه با صدای حاج منصور ارضی«اَلْحَمْدُ لله الَّذی لَیْسَ لِقَضآئِهِ دافِعٌ وَلا لِعَطائِهِ مانِعٌ وَلا کَصُنْعِهِ» (31:48)
مدت : 31:48
کد: 6526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه 2            تعداد استفاده : 461
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 32:44
توضیحات : قسمت دوم دعای پرفیض و نورانی عرفه (لم تشهدنی خلقی..)با صدای حاج منصور ارضی«یکی از زیباترین و شیرین ترین دعاها مناجات امام حسین علیه السلام در روز عرفه است. آن حضرت در این دعای پرمحتوا و شیوا که در عصر روز عرفه و مناسب ترین وقت دعا عرضه شده است، عالی ترین مضامین توحیدی را در قالب کلماتی دلنشین بیان می کند. امام حسین علیه السلام این مناجات عاشقانه را در فضائی معنوی و در کنار کعبه، مقدس ترین جایگاه مسلمانان و با دلی پرسوز و چشمانی اشکبار قرائت کرده و به عنوان منشور جاویدان توحید برای اهل ایمان به یادگار گذاشته است» (32:44)
مدت : 32:44
کد: 6525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای عرفه 3            تعداد استفاده : 452
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 30:46
توضیحات : قسمت سوم دعای پرفیض و نورانی روز عرفه، روز عفو الهی و استجابت دعا با صدای حاج منصور ارضی(30:46)
مدت : 30:46
کد: 6524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای عرفه 1            تعداد استفاده : 1752
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 48:14
توضیحات : قسمت اول دعای پرفیض و نورانی عرفه با صدای حاج رضا بکایی (48:14)
مدت : 48:14
کد: 6523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای عرفه 2            تعداد استفاده : 1222
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 24:14
توضیحات : قسمت دوم دعای پرفیض و نورانی عرفه با صدای حاج رضا بکایی (24:14)
مدت : 24:14
کد: 6522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای عرفه 3            تعداد استفاده : 1035
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 31:22
توضیحات : قسمت سوم دعای پرفیض و نورانی عرفه با صدای حاج رضا بکایی (31:22)
مدت : 31:22
کد: 6521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای عرفه 4            تعداد استفاده : 1049
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 48:14
توضیحات : قسمت چهارم دعای پرفیض و نورانی عرفه با صدای حاج رضا بکایی (48:14)
مدت : 48:14
کد: 6520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریقسمت سوم دعای عرفه            تعداد استفاده : 3803
اثر : حاج مهدی منصوری
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 35:08
توضیحات : قسمت سوم دعای عرفه سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با صدای حاج مهدی منصوری (35:08)
مدت : 35:08
کد: 6519
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای عرفه امام سجاد علیه السلام/ جواد رفیعی            تعداد استفاده : 313
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 49:49
توضیحات : دعای امام سجاد علیه السلام در روز عرفه با صدای جواد رفیعی «الحمد لله رب العالمین اللهم لک الحمد بدیع السموات و الارض ، ذا الجلال و الاکرام» (49:49)
مدت : 49:49
کد: 6512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورقَدَّسْتَ وَتَعالَیْتَ            تعداد استفاده : 383
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:24
توضیحات : فرازی از دعای عرفه با صدای حسین سازور «تَقَدَّسْتَ وَتَعالَیْتَ مِنْ رَبٍّ کَریمٍ عَظیمٍ رَحیمٍ لا تُحْصى الاَّؤُکَ» (2:24)
مدت : 2:24
کد: 6510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورالْحَمْدُ لله الَّذى لَیْسَ لِقَضآئِهِ            تعداد استفاده : 448
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:36
توضیحات : فرازی از دعای عرفه باصدای حسین سازور «الْحَمْدُ لله الَّذى لَیْسَ لِقَضآئِهِ دافِعٌ وَلا لِعَطائِهِ مانِعٌ وَلا کَصُنْعِهِ» (2:36)
مدت : 2:36
کد: 6509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازوراَللّهُمَّ ما اَخافُ فَاکْفِنى            تعداد استفاده : 468
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:43
توضیحات : فرازی از دعای عرفه با صدای حسین سازور «اَللّهُمَّ ما اَخافُ فَاکْفِنى » (2:43)
مدت : 2:43
کد: 6508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای عرفه 1            تعداد استفاده : 560
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 36:32
توضیحات : بخش اول دعای پرفیض عرفه امام حسین علیه السلام با صدای حجت السلام حسین انصاریان (36:32)
مدت : 36:32
کد: 6469
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای عرفه 2            تعداد استفاده : 579
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 36:32
توضیحات : بخش دوم دعای نورانی عرفه با صدای حجت السلام حسین انصاریان (36:32)
مدت : 36:32
کد: 6468
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,387,241