خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : دعای ندبه

موضوع : دعای ندبه
   تعداد 28
 ترجمه دعای ندبه از موسسه شراب بهشتی            تعداد استفاده : 1084
ادعیه
نوع فایل : صوت
مدت : 34:00
مدت : 34:00
کد: 103932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای ندبه            تعداد استفاده : 1272
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:47
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:26:47
کد: 103651
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای ندبه            تعداد استفاده : 978
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:19
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:26:19
کد: 103563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای ندبه            تعداد استفاده : 715
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:58
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:31:58
کد: 103560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای ندبه با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 1508
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:09:41
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:09:41
کد: 103523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای ندبه _ بخش دوم            تعداد استفاده : 645
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:43
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:30:43
کد: 103512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای ندبه _ بخش اول            تعداد استفاده : 578
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:53
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:31:53
کد: 103511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای ندبه با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 1123
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:52:20
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:52:20
کد: 103431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای ندبه با نوای حاج میثم مطیعی 95/06/26            تعداد استفاده : 827
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:20
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:47:20
کد: 103383
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای روحبش ندبه با نوای حاج مهدی رسولی (حرم مطهر حضرت زینب سلام الله - سوریه)            تعداد استفاده : 580
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:58:53
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:58:53
کد: 103367
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانمقام دعای ندبه            تعداد استفاده : 458
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:34
مدت : 00:39:34
کد: 32154
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنیدعای ندبه-بخش سوم            تعداد استفاده : 616
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:49
توضیحات : 09:49 جمعه16/02/90
مدت : 09:49
کد: 26987
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانمقام و شرح دعای ندبه/ جلسه چهارم            تعداد استفاده : 530
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21651
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانمقام و شرح دعای ندبه/ جلسه سوم            تعداد استفاده : 476
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21650
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانمقام و شرح دعای ندبه/ جلسه دوم            تعداد استفاده : 499
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانمقام و شرح دعای ندبه/ جلسه اول            تعداد استفاده : 501
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای ندبه            تعداد استفاده : 1282
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15238
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ندبه - قسمت دوم            تعداد استفاده : 965
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15162
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ندبه - قسمت اول            تعداد استفاده : 982
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15161
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ملا باسم کربلاییدعای ندبه            تعداد استفاده : 11662
ادعیه
اثر : حاج ملا باسم کربلایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15101
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای ندبه - قسمت دوم            تعداد استفاده : 5096
ادعیه
اثر : حاج مهدی منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای ندبه - قسمت اول            تعداد استفاده : 4790
ادعیه
اثر : حاج مهدی منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرحوم کافیدعای ندبه            تعداد استفاده : 782
ادعیه
اثر : مرحوم کافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14981
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ملا باسم کربلاییدعای ندبه            تعداد استفاده : 8502
ادعیه
اثر : حاج ملا باسم کربلایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6754
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای ندبه            تعداد استفاده : 800
ادعیه
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 50:55
توضیحات : دعای پرفیض و نورانی ندبه با صدای «حجت الاسلام انصاریان»(50:55)
مدت : 50:55
کد: 6505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای ندبه/ کیفیت پایین            تعداد استفاده : 4262
ادعیه
اثر : حاج مهدی منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 54:29
توضیحات : دعای پرفیض و نورانی ندبه با صدای "منصوری" (54:29)
مدت : 54:29
کد: 6502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای ندبه            تعداد استفاده : 1284
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 57:10
توضیحات : دعای ندبه با صدای محمود کریمی «دعای ندبه یکی از اعجاز کلام امام صادق علیه السلام است، و بطور کلی مسائلی که درباره آقا امام زمان علیه السلام است چه قبل از پیدایش آن بزرگوار و چه در حال حاضر و بعد، همه مربوط به عالم غیب است» (57:10)
مدت : 57:10
کد: 6493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماددعای ندبه            تعداد استفاده : 908
ادعیه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 35:32
توضیحات : نوای دلنشین دعای ندبه با صدای سید مهدی میرداماد (35:32)
مدت : 35:32
کد: 6486
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,850,782