خدمات تلفن همراه

ادعیه- دسته : ادعیه- موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی

ادعیه
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
   تعداد 45
   دعای ابوحمزه ثمالی با صدای مهدی سماواتی - زمان: ۰۲:۱۷:۵۲ - ۳۹.۴ مگابایت            تعداد استفاده : 3324
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 02:17:52
مدت : 02:17:52
کد: 105257
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای ابوحمزه ثمالی با صدای رفیعی - زمان: ۰۱:۱۲:۰۶ - ۱۰.۰۳ مگابایت            تعداد استفاده : 2318
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:12:06
مدت : 01:12:06
کد: 105256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای ابوحمزه ثمالی با صدای موسی اسدی - زمان: ۰۰:۵۴:۱۸ - ۷.۷۲ مگابایت            تعداد استفاده : 2240
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:54:18
مدت : 00:54:18
کد: 105255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای ابوحمزه ثمالی با صدای سید عبدالرسول الحسینی - زمان: ۰۱:۰۰:۲۷ - ۱۳.۸ مگابایت            تعداد استفاده : 1893
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:00:27
مدت : 01:00:27
کد: 105254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای ابوحمزه ثمالی با صدای باسم الکربلائی - زمان: ۰۰:۴۸:۰۵ - ۱۱.۰ مگابایت            تعداد استفاده : 2234
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:48:05
مدت : 00:48:05
کد: 105253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای ابوحمزه ثمالی با صدای میثم التمار - زمان: ۰۰:۵۷:۲۸ - ۲۶.۳ مگابایت            تعداد استفاده : 2491
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:57:28
مدت : 00:57:28
کد: 105252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای ابوحمزه با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 2852
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:18:05
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:18:05
کد: 103765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | فراز ابتدایی دعای ابوحمزه ثمالی 1392/4/29            تعداد استفاده : 1445
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:24
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:26:24
کد: 103738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی (بخش دوم) 1392/4/30            تعداد استفاده : 1184
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:05
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:13:05
کد: 103737
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی (بخش سوم) 1392/4/31            تعداد استفاده : 1078
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:41
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:41
کد: 103736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی (بخش چهارم) 1392/5/2            تعداد استفاده : 1061
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:19
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:20:19
کد: 103735
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی (بخش پنجم) 1392/5/3            تعداد استفاده : 1056
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:22:56
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:22:56
کد: 103734
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید قاسم موسوی قهارسید قاسم موسوی قهار- قرائت فرازهائی از دعای ابوحمزه ثمالی در حضور رهبر معظم انقلاب 1393/04/08            تعداد استفاده : 3263
اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:06:38
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:06:38
کد: 103723
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حاج محمدرضا غلامرضا زاده - فراز هایی از دعای ابوحمزه ثمالی            تعداد استفاده : 861
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:04:49
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:04:49
کد: 103712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی با نوای حامد سلطانی در حضور رهبر معظم انقلاب            تعداد استفاده : 791
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:07:07
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:07:07
کد: 103708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای ابو حمزه ثمالی با نوای آیت الله سید ابوالحسن مهدوی - زینبیه سلام الله علیها اصفهان - 1396-03-11            تعداد استفاده : 1086
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:25:52
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 02:25:52
کد: 103707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای ابوحمزه ثمالی            تعداد استفاده : 972
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:29
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:31:29
کد: 103600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیحاج مهدی سماواتی - دعای ابوحمزه ثمالی            تعداد استفاده : 752
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:30:11
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:30:11
کد: 103443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 فرازهائی از دعای ابو حمژه ثمالی با نوای استاد زین العابدینی فرد (صوتی)            تعداد استفاده : 726
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:31
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:06:31
کد: 103373
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 فرازهائی از دعای ابو حمژه ثمالی با نوای استاد زین العابدینی فرد (تصویری)            تعداد استفاده : 537
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:06:31
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:06:31
کد: 103372
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریفرازهائی از دعای ابو حمژه ثمالی با نوای استاد محمدرضا طاهری            تعداد استفاده : 769
اثر : حاج محمدرضا طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:03:20
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:20
کد: 103371
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی _قسمت چهارم            تعداد استفاده : 520
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی_قسمت سوم            تعداد استفاده : 442
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی_ قسمت دوم            تعداد استفاده : 458
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی _قسمت اول            تعداد استفاده : 578
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای ابوحمزه ثمالی_قسمت دوم            تعداد استفاده : 3670
اثر : حاج مهدی منصوری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای ابوحمزه ثمالی _ قسمت اول            تعداد استفاده : 6422
اثر : حاج مهدی منصوری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی _قسمت ششم            تعداد استفاده : 473
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی_قسمت پنجم            تعداد استفاده : 476
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی _قسمت چهارم            تعداد استفاده : 437
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی_قسمت سوم            تعداد استفاده : 438
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی_قسمت دوم            تعداد استفاده : 493
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی_قسمت اول            تعداد استفاده : 500
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ماشاء الله عابدیدعای ابو حمزه ثمالی_قسمت سوم            تعداد استفاده : 430
اثر : حاج ماشاء الله عابدی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ماشاء الله عابدیدعای ابو حمزه ثمالی_قسمت دوم            تعداد استفاده : 432
اثر : حاج ماشاء الله عابدی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ماشاء الله عابدیدعای ابو حمزه ثمالی_قسمت اول            تعداد استفاده : 411
اثر : حاج ماشاء الله عابدی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14808
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی قسمت هفتم            تعداد استفاده : 3258
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی قسمت ششم            تعداد استفاده : 2080
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6794
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی قسمت پنجم            تعداد استفاده : 1917
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی قسمت چهارم            تعداد استفاده : 1817
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی قسمت سوم            تعداد استفاده : 1937
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6791
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی قسمت دوم            تعداد استفاده : 2076
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی قسمت اول            تعداد استفاده : 3126
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای ابوحمزه ثمالی/سید حسن نصرالله            تعداد استفاده : 228
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 9:28
توضیحات : قرائت بخش هایی از دعای ابوحمزه ثمالی با صدا و توضیحات «سید حسن نصرالله»(9:28)
مدت : 9:28
کد: 6580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ملا باسم کربلاییدعای ابوحمزه ثمالی            تعداد استفاده : 8794
اثر : حاج ملا باسم کربلایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 48:05
توضیحات : دعای ابوحمزه با صدای باسم کربلایی «این دعا طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه بهترین عبادت است ،الهی لاتُؤدِّبنی بعُقُوبَتِکَ» (48:05)
مدت : 48:05
کد: 6553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,411,789