خدمات تلفن همراه

مناجات با پروردگار- جل شانه- دسته : مناجات با پروردگار- جل شانه- موضوع : دعای مشلول

مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : دعای مشلول
   تعداد 1
حاج محسن فرهمند آزادموسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه            تعداد استفاده : 1191
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,910,419