خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : دعای سمات

موضوع : دعای سمات
   تعداد 6
حاج محسن فرهمند آزاددعای سمات            تعداد استفاده : 804
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15186
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید قاسم موسوی قهاردعای سمات            تعداد استفاده : 2534
ادعیه
اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15176
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای سمات            تعداد استفاده : 1177
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرحوم کافیدعای سمات            تعداد استفاده : 824
ادعیه
اثر : مرحوم کافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 اباذر حلواجیدعای سمات            تعداد استفاده : 4084
ادعیه
اثر : اباذر حلواجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 15:08
توضیحات : دعای سمات با صدای اباذر حلواجی «خواندن این دعا که به دعای شبّور نیز معروف است در ساعات آخر روزهای جمعه توصیه شده» (15:08)
مدت : 15:08
کد: 6559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ملا باسم کربلاییدعای سمات            تعداد استفاده : 8660
ادعیه
اثر : حاج ملا باسم کربلایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 14:46
توضیحات : دعای سمات با صدای باسم کربلایی «معروف به دعاء شبّور که مستحبّ است خواندن آن در ساعت آخر روز جمعه و مخفى نماند که این دعا از ادعیه مشهوره است و اکثر علماء سَلَفْ بر این دعا مواظبت مى نموده اند» (14:46)
مدت : 14:46
کد: 6552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,713,507