خدمات تلفن همراه

ادعیه- دسته : ادعیه- موضوع : دعای کمیل

ادعیه
موضوع : دعای کمیل
   تعداد 78
حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدیدعای کمیل سال 1396 در هیئت حضرت علی اکبر ع            تعداد استفاده : 3
اثر : حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 52:49
مکان : هیئت حضرت علی اکبر ع
مدت : 52:49
کد: 113494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدیدعای کمیل سال 1397 در هیئت حضرت علی اکبر ع            تعداد استفاده : 4
اثر : حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:04:04
مکان : هیئت حضرت علی اکبر ع
مدت : 1:04:04
کد: 113493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدیدعای کمیل سال 1399 مشهد مقدس            تعداد استفاده : 3
اثر : حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 57:04
مکان : مشهد مقدس
مدت : 57:04
کد: 113490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ترجمه دعای کمیل از موسسه شراب بهشتی            تعداد استفاده : 734
نوع فایل : صوت
مدت : 25:24
مدت : 25:24
کد: 103933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - دعای کمیل            تعداد استفاده : 1972
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:28
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:32:28
کد: 103836
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای کمیل            تعداد استفاده : 459
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:02
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:35:02
کد: 103632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای کمیل با نوای آیت الله مهدوی            تعداد استفاده : 465
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:05:32
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:05:32
کد: 103589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای کمیل            تعداد استفاده : 456
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:23
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:23
کد: 103555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای کمیل/کیفیت پایین            تعداد استفاده : 436
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:48
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:48
کد: 103552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 1204
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:55:04
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:55:04
کد: 103522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای کمیل با نوای استاد محمد جواد پناهی            تعداد استفاده : 459
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:02
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:24:02
کد: 103515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای روحبخش کمیل تصویری توسط آیت الله سید ابوالحسن مهدوی            تعداد استفاده : 419
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:49:59
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:49:59
کد: 103509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای کمیل            تعداد استفاده : 2588
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:04:06
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:04:06
کد: 103502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندانلود قرائت دعای کمیل با نوای حاج سعید حدادیان 16-08-1392 صوتی            تعداد استفاده : 1528
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:06
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:48:06
کد: 103486
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندانلود قرائت دعای کمیل با نوای حاج سعید حدادیان 16-08-1392 تصویری            تعداد استفاده : 947
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:48:06
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:48:06
کد: 103485
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای شریف کمیل با نوای حاج عباس حیدرزاده در مدینه منوره 1393/06/27            تعداد استفاده : 472
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:44:11
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:44:11
کد: 103467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | دعای کمیل : حرم مطهر امام رضا علیه السلام سال 1393            تعداد استفاده : 1976
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:09
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:49:09
کد: 103466
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج صادق اهنگرانقرائت دعای شریف کمیل با نوای حاج صادق آهنگران (صوتی)            تعداد استفاده : 2486
اثر : حاج صادق اهنگران
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:57
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:42:57
کد: 103462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج صادق اهنگرانقرائت دعای شریف کمیل با نوای حاج صادق آهنگران (تصویری)            تعداد استفاده : 1159
اثر : حاج صادق اهنگران
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:42:57
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:42:57
کد: 103461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای کمیل 16 آبان 93 با نوای حاج منصور ارضی            تعداد استفاده : 1315
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:11:14
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:11:14
کد: 103460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای کمیل - مدینه منوره - 94/06/19 - با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 1598
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:25
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:28:25
کد: 103441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای کمیل با نوای حاج سعید حدادیان - 1394/07/23            تعداد استفاده : 880
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:52:12
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:52:12
کد: 103439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای کمیل با نوای حاج رضا طاهری            تعداد استفاده : 404
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:42:41
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:42:41
کد: 103435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 قسمتی از دعای کمیل با نوای استاد محمدرضا پورزرگری (بحرین - 1383)            تعداد استفاده : 414
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:02:18
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:02:18
کد: 103430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای کمیل با نوای حاج عباس حیدرزاده            تعداد استفاده : 374
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:44:43
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:44:43
کد: 103384
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای روح بخش کمیل با نوای حاج مهدی سلحشور            تعداد استفاده : 2015
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:29:18
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:18
کد: 103381
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانحجت الاسلام انصاریان - قرائت دعای روحبخش کمیل 1395/07/29 - خوی بقعه شیخ نوایی            تعداد استفاده : 832
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:06:09
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:06:09
کد: 103379
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج صادق اهنگرانقرائت دعای کمیل- صوتی            تعداد استفاده : 1165
اثر : حاج صادق اهنگران
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:51
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:42:51
کد: 103377
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج صادق اهنگرانقرائت دعای کمیل با نوای حاج صادق آهنگران - تصویری            تعداد استفاده : 748
اثر : حاج صادق اهنگران
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:42:51
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:42:51
کد: 103376
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیقرائت دعای کمیل با نوای حاج میثم مطیعی (صوتی)            تعداد استفاده : 1260
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:30
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:30
کد: 103375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیقرائت دعای کمیل با نوای حاج میثم مطیعی (تصویری)            تعداد استفاده : 847
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:29:30
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:30
کد: 103374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج صادق اهنگراندعای روحبش کمیل با نوای حاج صادق آهنگران            تعداد استفاده : 676
اثر : حاج صادق اهنگران
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:34:54
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:34:54
کد: 103368
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای کمیل با نوای حاج احمد زین العابدینی فرد - صوتی            تعداد استفاده : 190
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:57
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:39:57
کد: 103362
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای کمیل با نوای حاج احمد زین العابدینی فرد - تصویری            تعداد استفاده : 206
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:39:57
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:39:57
کد: 103361
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای کمیل با نوای حاج محمدرضا طاهری - کهف الشهداء تهران            تعداد استفاده : 433
اثر : حاج محمدرضا طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:39:39
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:39:39
کد: 103354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیقرائت دعای کمیل با نوای دکتر حاج میثم مطیعی - مدینه منوره - صوتی            تعداد استفاده : 996
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:29
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:29
کد: 103348
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیقرائت دعای کمیل با نوای دکتر حاج میثم مطیعی - مدینه منوره - تصویری            تعداد استفاده : 745
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:29:29
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:29
کد: 103347
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل_قسمت سوم ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 1115
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل_قسمت دوم ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 1120
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل_قسمت اول ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 873
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیدعای کمیل            تعداد استفاده : 1741
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15230
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای کمیل            تعداد استفاده : 954
اثر : حاج رضا بکایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای کمیل            تعداد استفاده : 792
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای کمیل            تعداد استفاده : 682
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای کمیل            تعداد استفاده : 12202
اثر : حاج مهدی منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیدعای کمیل            تعداد استفاده : 560
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرحوم کافیدعای کمیل            تعداد استفاده : 454
اثر : مرحوم کافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14980
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاددعای کمیل - قسمت دوم            تعداد استفاده : 345
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14977
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاددعای کمیل - قسمت اول            تعداد استفاده : 371
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14976
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای کمیل - قسمت دوم/ کیفیت پایین            تعداد استفاده : 398
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14975
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای کمیل - قسمت اول/ کیفیت پایین            تعداد استفاده : 403
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14974
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا نبویدعای کمیل - قسمت دوم            تعداد استفاده : 606
اثر : حاج رضا نبوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا نبویدعای کمیل - قسمت اول            تعداد استفاده : 604
اثر : حاج رضا نبوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج نزار قطریدعای کمیل            تعداد استفاده : 676
اثر : حاج نزار قطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا غلام زادهدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه            تعداد استفاده : 648
اثر : حاج محمد رضا غلام زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6734
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت سوم            تعداد استفاده : 270
اثر : حاج محمدرضا طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت دوم            تعداد استفاده : 297
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6732
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت اول            تعداد استفاده : 433
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت دوم            تعداد استفاده : 431
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت اول            تعداد استفاده : 509
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6726
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیدعای کمیل            تعداد استفاده : 499
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرحوم کافیدعای کمیل            تعداد استفاده : 1007
اثر : مرحوم کافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای کمیل            تعداد استفاده : 857
اثر : حاج رضا بکایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبخش نخست دعای کمیل            تعداد استفاده : 451
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:00
توضیحات : بخش نخست قرائت دعای «کمیل» با نوای «حاج محمود کریمی» در تاریخ 91/5/5 حرم مطهر امام رضا علیه السلام (20:00)
مدت : 20:00
کد: 6606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبخش پایانی دعای کمیل            تعداد استفاده : 393
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:00
توضیحات : بخش پایانی قرائت دعای «کمیل» با نوای «حاج محمود کریمی» در تاریخ 91/5/5 حرم مطهر امام رضا علیه السلام (20:00)
مدت : 20:00
کد: 6605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل 1             تعداد استفاده : 684
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 12:55
توضیحات : بخش نخست قرائت دعای کمیل توسط «حاج محمود کریمی» شب هجدهم ماه مبارک رمضان 1390 (12:55)
مدت : 12:55
کد: 6595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل 2             تعداد استفاده : 694
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 12:58
توضیحات : بخش دوم قرائت دعای کمیل توسط «حاج محمود کریمی» شب هجدهم ماه مبارک رمضان 1390 [سبحانک و بحمدک، ظلمت نفسی ...] (12:58)
مدت : 12:58
کد: 6594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل 3             تعداد استفاده : 433
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 14:15
توضیحات : بخش سوم قرائت دعای کمیل توسط «حاج محمود کریمی» شب هجدهم ماه مبارک رمضان 1390 [اللهم فاقبل عذری و ارحم شدة ضری ...] (14:15)
مدت : 14:15
کد: 6593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل 4             تعداد استفاده : 626
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 16:45
توضیحات : بخش پایانی قرائت دعای کمیل توسط «حاج محمود کریمی» شب هجدهم ماه مبارک رمضان 1390 [یا حبیب قلوب الصادقین ...] (16:45)
مدت : 16:45
کد: 6592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای کمیل            تعداد استفاده : 188
اثر : حاج محمدرضا طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:04:10
توضیحات : دعای پرفیض و نورانی کمیل با صدای طاهری (1:04:10)
مدت : 1:04:10
کد: 6546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای کمیل/ کیفیت پایین            تعداد استفاده : 5406
اثر : حاج مهدی منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 59:08
توضیحات : دعای پرفیض و نورانی کمیل با صدای مهدی منصوری (59:08)
مدت : 59:08
کد: 6539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 اباذر حلواجیدعای کمیل            تعداد استفاده : 4575
اثر : اباذر حلواجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 31:29
توضیحات : دعای پرفیض و نورانی کمیل با اجرای اباذر حلواجی (31:29)
مدت : 31:29
کد: 6537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیدعای کمیل            تعداد استفاده : 1382
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 15:59
توضیحات : دعای پرفیض و نورانی کمیل با صدای هلالی (15:59)
مدت : 15:59
کد: 6536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای کمیل            تعداد استفاده : 694
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 58:38
توضیحات : دعای پرفیض و نورانی کمیل با صدای حاج منصور ارضی«دعاى کمیل بن زیاد علیه الرحمة و آن از ادعیه معروفه است و علامه مجلسى رحمة الله علیه فرموده که آن بهترین دعاها است و آن دعاى خضر علیه السلام است حضرت امیر المؤمنین علیه السلام آن را تعلیم کمیل که از خواص اصحاب آن حضرت است فرموده در شبهاى نیمه شعبان و در هر شب جمعه خوانده مى‌شود و براى کفایت از شر اعدا و فتح باب رزق و آمرزش گناهان نافع است» (58:38)
مدت : 58:38
کد: 6532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای کمیل/حجت الاسلام صمدی آملی            تعداد استفاده : 291
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 38:11
توضیحات : دعای پرفیض و نورانی کمیل با صدای حجت الاسلام صمدی آملی (38:11)
مدت : 38:11
کد: 6517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ملا باسم کربلاییدعای کمیل            تعداد استفاده : 12233
اثر : حاج ملا باسم کربلایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 23:33
توضیحات : دعای کمیل با صدای "ملاباسم کربلایی" (23:33)
مدت : 23:33
کد: 6504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاددعای کمیل            تعداد استفاده : 301
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 54:59
توضیحات : دعای پرفیض و نورانی کمیل با صدای حجت الاسلام هاشمی نژاد (54:59)
مدت : 54:59
کد: 6501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای کمیل            تعداد استفاده : 786
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:01:07
توضیحات : قرائت دعای کمیل با صدای "رضا نبوی"(اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ الَّتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ‌ءٍوَ بِقُوَّتِکَ الَّتِی قَهَرْتَ بِهَا کُلَّ شَیْ‌ءٍ وَ خَضَعَ لَهَا کُلُّ شَیْ‌ءٍ وَ ذَلَّ لَهَا کُلُّ شَیْ‌ءٍ...) (1:01:07)
مدت : 1:01:07
کد: 6464
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,435,678