خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : دعای کمیل

موضوع : دعای کمیل
   تعداد 106
حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدیمناجات قبل دعای کمیل بسال 1396 در هیئت حضرت علی اکبر ع            تعداد استفاده : 304
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 19:31
مکان : هیئت حضرت علی اکبر ع
مدت : 19:31
کد: 113495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدیدعای کمیل سال 1396 در هیئت حضرت علی اکبر ع            تعداد استفاده : 10
ادعیه
اثر : حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 52:49
مکان : هیئت حضرت علی اکبر ع
مدت : 52:49
کد: 113494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدیدعای کمیل سال 1397 در هیئت حضرت علی اکبر ع            تعداد استفاده : 10
ادعیه
اثر : حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:04:04
مکان : هیئت حضرت علی اکبر ع
مدت : 1:04:04
کد: 113493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدیمناجات قبل دعای کمیل بسال 1397 در هیئت حضرت علی اکبر ع            تعداد استفاده : 0
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 14:51
مکان : هیئت حضرت علی اکبر ع
مدت : 14:51
کد: 113492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدیمناجات قبل دعای کمیل سال 1399             تعداد استفاده : 0
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 25:16
مدت : 25:16
کد: 113491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدیدعای کمیل سال 1399 مشهد مقدس            تعداد استفاده : 9
ادعیه
اثر : حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 57:04
مکان : مشهد مقدس
مدت : 57:04
کد: 113490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات نیمه شب جمعه|حجت الاسلام میرزامحمدی            تعداد استفاده : 1276
مناجات با پروردگار- جل شانه
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ترجمه دعای کمیل از موسسه شراب بهشتی            تعداد استفاده : 753
ادعیه
نوع فایل : صوت
مدت : 25:24
مدت : 25:24
کد: 103933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - دعای کمیل            تعداد استفاده : 2067
ادعیه
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:28
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:32:28
کد: 103836
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای کمیل            تعداد استفاده : 470
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:02
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:35:02
کد: 103632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای کمیل با نوای آیت الله مهدوی            تعداد استفاده : 476
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:05:32
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:05:32
کد: 103589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای کمیل            تعداد استفاده : 467
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:23
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:23
کد: 103555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای کمیل/کیفیت پایین            تعداد استفاده : 450
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:48
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:48
کد: 103552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 1247
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:55:04
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:55:04
کد: 103522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای کمیل با نوای استاد محمد جواد پناهی            تعداد استفاده : 468
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:02
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:24:02
کد: 103515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای روحبخش کمیل تصویری توسط آیت الله سید ابوالحسن مهدوی            تعداد استفاده : 427
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:49:59
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:49:59
کد: 103509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای کمیل            تعداد استفاده : 2703
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:04:06
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:04:06
کد: 103502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندانلود قرائت دعای کمیل با نوای حاج سعید حدادیان 16-08-1392 صوتی            تعداد استفاده : 1573
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:06
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:48:06
کد: 103486
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندانلود قرائت دعای کمیل با نوای حاج سعید حدادیان 16-08-1392 تصویری            تعداد استفاده : 967
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:48:06
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:48:06
کد: 103485
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای شریف کمیل با نوای حاج عباس حیدرزاده در مدینه منوره 1393/06/27            تعداد استفاده : 478
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:44:11
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:44:11
کد: 103467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | دعای کمیل : حرم مطهر امام رضا علیه السلام سال 1393            تعداد استفاده : 2060
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:09
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:49:09
کد: 103466
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج صادق اهنگرانقرائت دعای شریف کمیل با نوای حاج صادق آهنگران (صوتی)            تعداد استفاده : 2555
ادعیه
اثر : حاج صادق اهنگران
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:57
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:42:57
کد: 103462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج صادق اهنگرانقرائت دعای شریف کمیل با نوای حاج صادق آهنگران (تصویری)            تعداد استفاده : 1184
ادعیه
اثر : حاج صادق اهنگران
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:42:57
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:42:57
کد: 103461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای کمیل 16 آبان 93 با نوای حاج منصور ارضی            تعداد استفاده : 1435
ادعیه
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:11:14
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:11:14
کد: 103460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای کمیل - مدینه منوره - 94/06/19 - با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 1663
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:25
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:28:25
کد: 103441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای کمیل با نوای حاج سعید حدادیان - 1394/07/23            تعداد استفاده : 898
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:52:12
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:52:12
کد: 103439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای کمیل با نوای حاج رضا طاهری            تعداد استفاده : 411
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:42:41
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:42:41
کد: 103435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 قسمتی از دعای کمیل با نوای استاد محمدرضا پورزرگری (بحرین - 1383)            تعداد استفاده : 419
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:02:18
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:02:18
کد: 103430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای کمیل با نوای حاج عباس حیدرزاده            تعداد استفاده : 376
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:44:43
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:44:43
کد: 103384
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای روح بخش کمیل با نوای حاج مهدی سلحشور            تعداد استفاده : 2048
ادعیه
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:29:18
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:18
کد: 103381
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانحجت الاسلام انصاریان - قرائت دعای روحبخش کمیل 1395/07/29 - خوی بقعه شیخ نوایی            تعداد استفاده : 858
ادعیه
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:06:09
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:06:09
کد: 103379
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج صادق اهنگرانقرائت دعای کمیل- صوتی            تعداد استفاده : 1195
ادعیه
اثر : حاج صادق اهنگران
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:51
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:42:51
کد: 103377
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج صادق اهنگرانقرائت دعای کمیل با نوای حاج صادق آهنگران - تصویری            تعداد استفاده : 755
ادعیه
اثر : حاج صادق اهنگران
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:42:51
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:42:51
کد: 103376
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیقرائت دعای کمیل با نوای حاج میثم مطیعی (صوتی)            تعداد استفاده : 1309
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:30
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:30
کد: 103375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیقرائت دعای کمیل با نوای حاج میثم مطیعی (تصویری)            تعداد استفاده : 866
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:29:30
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:30
کد: 103374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج صادق اهنگراندعای روحبش کمیل با نوای حاج صادق آهنگران            تعداد استفاده : 688
ادعیه
اثر : حاج صادق اهنگران
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:34:54
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:34:54
کد: 103368
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای کمیل با نوای حاج احمد زین العابدینی فرد - صوتی            تعداد استفاده : 199
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:57
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:39:57
کد: 103362
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای کمیل با نوای حاج احمد زین العابدینی فرد - تصویری            تعداد استفاده : 207
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:39:57
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:39:57
کد: 103361
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای کمیل با نوای حاج محمدرضا طاهری - کهف الشهداء تهران            تعداد استفاده : 433
ادعیه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:39:39
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:39:39
کد: 103354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیقرائت دعای کمیل با نوای دکتر حاج میثم مطیعی - مدینه منوره - صوتی            تعداد استفاده : 1033
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:29
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:29
کد: 103348
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیقرائت دعای کمیل با نوای دکتر حاج میثم مطیعی - مدینه منوره - تصویری            تعداد استفاده : 758
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:29:29
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:29
کد: 103347
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیارمضان 88 - سیر در دعای کمیل            تعداد استفاده : 431
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:46
مدت : 01:00:46
کد: 27634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیادرس اخلاق - نکته ای از دعای کمیل و نهج البلاغه            تعداد استفاده : 219
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:03
مدت : 01:01:03
کد: 27316
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای کمیل_قسمت دوم ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 1115
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای کمیل_قسمت اول ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 911
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل_قسمت سوم ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 1148
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل_قسمت دوم ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 1139
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل_قسمت اول ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 897
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای کمیل - قسمت سوم ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 601
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای کمیل - قسمت دوم ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 589
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای کمیل - قسمت اول ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 615
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیدعای کمیل            تعداد استفاده : 1847
ادعیه
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15230
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای کمیل            تعداد استفاده : 1015
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای کمیل در شب احیاء            تعداد استفاده : 802
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای کمیل            تعداد استفاده : 831
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای کمیل            تعداد استفاده : 713
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای کمیل            تعداد استفاده : 825
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای کمیل            تعداد استفاده : 12758
ادعیه
اثر : حاج مهدی منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیدعای کمیل            تعداد استفاده : 614
ادعیه
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرحوم کافیدعای کمیل            تعداد استفاده : 480
ادعیه
اثر : مرحوم کافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14980
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاددعای کمیل - قسمت دوم            تعداد استفاده : 355
ادعیه
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14977
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاددعای کمیل - قسمت اول            تعداد استفاده : 378
ادعیه
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14976
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای کمیل - قسمت دوم/ کیفیت پایین            تعداد استفاده : 409
ادعیه
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14975
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای کمیل - قسمت اول/ کیفیت پایین            تعداد استفاده : 417
ادعیه
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14974
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا نبویدعای کمیل - قسمت دوم            تعداد استفاده : 618
ادعیه
اثر : حاج رضا نبوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا نبویدعای کمیل - قسمت اول            تعداد استفاده : 623
ادعیه
اثر : حاج رضا نبوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج نزار قطریدعای کمیل            تعداد استفاده : 686
ادعیه
اثر : حاج نزار قطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب ششم ماه مبارک رمضان 1393            تعداد استفاده : 569
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب سیزدهم ماه مبارک رمضان 1393            تعداد استفاده : 493
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب بیستم ماه مبارک رمضان 1393            تعداد استفاده : 356
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان 1393            تعداد استفاده : 358
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14483
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا غلام زادهدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه            تعداد استفاده : 665
ادعیه
اثر : حاج محمد رضا غلام زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6734
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت سوم            تعداد استفاده : 277
ادعیه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت دوم            تعداد استفاده : 303
ادعیه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6732
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت اول            تعداد استفاده : 438
ادعیه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت سوم            تعداد استفاده : 577
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت دوم            تعداد استفاده : 663
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت اول            تعداد استفاده : 894
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6728
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت دوم            تعداد استفاده : 458
ادعیه
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت اول            تعداد استفاده : 548
ادعیه
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6726
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا نبویدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت دوم            تعداد استفاده : 961
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا نبوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6725
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا نبویدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت اول            تعداد استفاده : 951
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا نبوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6724
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاددعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت دوم            تعداد استفاده : 507
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6723
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاددعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت اول            تعداد استفاده : 557
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6722
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت دوم            تعداد استفاده : 803
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت اول            تعداد استفاده : 849
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6720
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیدعای کمیل            تعداد استفاده : 571
ادعیه
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای کمیل            تعداد استفاده : 3753
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج مهدی منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرحوم کافیدعای کمیل            تعداد استفاده : 1036
ادعیه
اثر : مرحوم کافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیدعای کمیل            تعداد استفاده : 1244
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای کمیل            تعداد استفاده : 878
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبخش نخست دعای کمیل            تعداد استفاده : 468
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:00
توضیحات : بخش نخست قرائت دعای «کمیل» با نوای «حاج محمود کریمی» در تاریخ 91/5/5 حرم مطهر امام رضا علیه السلام (20:00)
مدت : 20:00
کد: 6606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبخش پایانی دعای کمیل            تعداد استفاده : 405
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:00
توضیحات : بخش پایانی قرائت دعای «کمیل» با نوای «حاج محمود کریمی» در تاریخ 91/5/5 حرم مطهر امام رضا علیه السلام (20:00)
مدت : 20:00
کد: 6605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل 1             تعداد استفاده : 694
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 12:55
توضیحات : بخش نخست قرائت دعای کمیل توسط «حاج محمود کریمی» شب هجدهم ماه مبارک رمضان 1390 (12:55)
مدت : 12:55
کد: 6595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل 2             تعداد استفاده : 701
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 12:58
توضیحات : بخش دوم قرائت دعای کمیل توسط «حاج محمود کریمی» شب هجدهم ماه مبارک رمضان 1390 [سبحانک و بحمدک، ظلمت نفسی ...] (12:58)
مدت : 12:58
کد: 6594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل 3             تعداد استفاده : 439
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 14:15
توضیحات : بخش سوم قرائت دعای کمیل توسط «حاج محمود کریمی» شب هجدهم ماه مبارک رمضان 1390 [اللهم فاقبل عذری و ارحم شدة ضری ...] (14:15)
مدت : 14:15
کد: 6593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل 4             تعداد استفاده : 630
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 16:45
توضیحات : بخش پایانی قرائت دعای کمیل توسط «حاج محمود کریمی» شب هجدهم ماه مبارک رمضان 1390 [یا حبیب قلوب الصادقین ...] (16:45)
مدت : 16:45
کد: 6592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای کمیل            تعداد استفاده : 192
ادعیه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:04:10
توضیحات : دعای پرفیض و نورانی کمیل با صدای طاهری (1:04:10)
مدت : 1:04:10
کد: 6546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای کمیل/ کیفیت پایین            تعداد استفاده : 5609
ادعیه
اثر : حاج مهدی منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 59:08
توضیحات : دعای پرفیض و نورانی کمیل با صدای مهدی منصوری (59:08)
مدت : 59:08
کد: 6539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 اباذر حلواجیدعای کمیل            تعداد استفاده : 4692
ادعیه
اثر : اباذر حلواجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 31:29
توضیحات : دعای پرفیض و نورانی کمیل با اجرای اباذر حلواجی (31:29)
مدت : 31:29
کد: 6537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,693,047