خدمات تلفن همراه

ادعیه- دسته : ادعیه- موضوع : حدیث کساء

ادعیه
موضوع : حدیث کساء
   تعداد 11
حاج محمود کریمیحدیث کسا با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 5256
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:39
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:59:39
کد: 103521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحدیث کساء همراه با روضه            تعداد استفاده : 4133
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:36:56
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:36:56
کد: 103503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورحدیث کساء با نوای حاج مهدی سلحشور (تصویری)            تعداد استفاده : 14474
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:14:58
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:58
کد: 103501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیحدیث کسا-با نوای مهدی سماواتی (تصویری)            تعداد استفاده : 1493
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:12:58
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:12:58
کد: 103500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادقرائت حدیث شریف کسا با نوای سید مهدی میرداماد            تعداد استفاده : 1579
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:13:03
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:13:03
کد: 103369
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حاج مرتضی طاهریحاج مرتضی طاهری - قرائت حدیث شریف کساء (صوتی)            تعداد استفاده : 2073
اثر : حاج حاج مرتضی طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:21:28
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:21:28
کد: 103365
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حاج مرتضی طاهریحاج مرتضی طاهری - قرائت حدیث شریف کساء (تصویری)            تعداد استفاده : 896
اثر : حاج حاج مرتضی طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:21:28
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:21:28
کد: 103364
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانحدیث شریف کساء            تعداد استفاده : 2922
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیحدیث شریف کساء            تعداد استفاده : 2336
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15157
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرحوم کافیحدیث کساء            تعداد استفاده : 2088
اثر : مرحوم کافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحدیث کساء            تعداد استفاده : 2297
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 24:22
توضیحات : قرائت حدیث شریف «کساء»(کیفیت عالی) به نیت طلب شفا برای «آیت الله مجتبی تهرانی» توسط «میثم مطیعی»(91/09/16). (24:22)
مدت : 24:22
کد: 6614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,393,237