خدمات تلفن همراه

مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- دسته : مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- موضوع : حضرت خدیجه س

مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
موضوع : حضرت خدیجه س
   تعداد 75
حاج محمدرضا طاهریحاج محمد رضا طاهری - شب دهم ماه رمضان سال 96 - تویی خدیجه کبری و مادر عشقی (روضه)            تعداد استفاده : 467
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:24
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:24
کد: 101676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورحاج حسین ساروز - شب دهم ماه رمضان 96 - مسجد ارک - (روضه حضرت خدیجه (س) و سینه زنی)            تعداد استفاده : 312
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:16
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:13:16
کد: 101661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - شب دهم ماه رمضان 96 - سلام رساندن خدا و جبرئیل به حضرت خدیجه "سلام الله علیها" (روایت)            تعداد استفاده : 473
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:27
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:27
کد: 101636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - شب دهم ماه رمضان 96 - سرچشمه ی زلال ولایت خدیجه است (ترکیب بند مدح و مرثیه حضرت خدیجه "سلام الله علیها")            تعداد استفاده : 455
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:27
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:20:27
کد: 101635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - شب دهم ماه رمضان 96 - درد خود را به چاه و نخلستان، مرد تنهای خانه خواهد گفت (روضه)            تعداد استفاده : 464
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:08
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:08
کد: 101634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - شب دهم ماه رمضان 96 - حال فاطمه زهرا "سلام الله علیها" پس از وفات مادر (روایت)            تعداد استفاده : 491
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:34
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:34
کد: 101633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - یه کاری کن آقا باشم من غلام تو همیشه (شور)            تعداد استفاده : 440
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:03
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:03
کد: 101595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - دل من بی قراره همش تنگه نگاره (تک)            تعداد استفاده : 416
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:01
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:01
کد: 101594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - چون عزای مادر زهرا خدیجه امشب است (شعرخوانی)            تعداد استفاده : 371
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:31
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:31
کد: 101593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - تشنگان یم لا موج بلا را سپرند (واحد)            تعداد استفاده : 397
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:44
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:44
کد: 101592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - آقاییت همیشه بهم شده ثابت (شور)            تعداد استفاده : 438
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:29
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:29
کد: 101591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - همه با اینما، اشاره (زمینه)            تعداد استفاده : 327
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:32
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:32
کد: 101089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - روضه خوانی حضرت خدیجه (س)            تعداد استفاده : 303
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:29
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:29
کد: 101088
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - خیلی وقته پای دلم پیشه تو گیره (شور)            تعداد استفاده : 315
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:34
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:34
کد: 101087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریاز درب خانه ی گل (جدید،سال94)            تعداد استفاده : 308
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:16
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:16
کد: 100587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریای همسر با وفای احمد (جدید،سال94)            تعداد استفاده : 273
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:54
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:54
کد: 100540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریبانوی آسمانی دنیا خدیجه است (جدید،سال94)            تعداد استفاده : 386
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:14:41
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:14:41
کد: 100532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریسنگ صبور قلب طاهایی خدیجه (جدید،سال94)            تعداد استفاده : 427
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:12:06
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:12:06
کد: 100298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریداری میگی پیش بابا (جدید،سال94)            تعداد استفاده : 294
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:13
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:13
کد: 100159
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجروضه حضرت خدیجه (سال94)            تعداد استفاده : 543
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:28:45
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:28:45
کد: 100093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریهمسنگر بی مثل و مانندم خدیجه (جدید،سال94)            تعداد استفاده : 281
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:31
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:31
کد: 99990
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمومنون آیه های قرآن اند (جدید،سال93)            تعداد استفاده : 305
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:08:55
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:55
کد: 99900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیروضه های حضرت خدیجه (س) (جدید،سال93)            تعداد استفاده : 316
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:42
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:42
کد: 99728
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - شب دهم رمضان 93 - دعای افتتاح و روضه ام المومنین حضرت خدیجه (س) - (صوتی)            تعداد استفاده : 539
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:15:15
توضیحات : Marasi96
مدت : 01:15:15
کد: 99671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی و حاج عبدالرضا هلالی - وفات حضرت خدیجه (س) 93 - ای یارا ای یارا (شور)            تعداد استفاده : 287
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:59
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:59
کد: 99670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمن کنیز خدای یکتایم            تعداد استفاده : 388
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:53
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:53
کد: 99579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج امیر عباسیشد آتش دل ما سوز مصیبت (جدید،سال93،هیئت یا مهدی عج اسلامشهر)            تعداد استفاده : 277
اثر : حاج امیر عباسی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:30
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:30
کد: 99551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب 10 رمضان و شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیا - میرداماد،سلحشور: قرائت بخشی از دعاب ابوحمزه            تعداد استفاده : 222
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:11
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:11
کد: 99550
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب 10 رمضان و شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیا - میرداماد،سلحشور: بخشی از دعای ابوحمزه            تعداد استفاده : 228
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:17:10
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:17:10
کد: 99549
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب 10 رمضان و شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیا - میرداماد،سلحشور : عاصی روسیاهم (مناجات و روضه)            تعداد استفاده : 208
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:43
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:43
کد: 99548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب 10 رمضان و شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیا - میرداماد،سلحشور : روضه ام المومنین حضرت خدیجه (س)            تعداد استفاده : 236
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:45
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:45
کد: 99547
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب 10 رمضان و شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیا - میرداماد ،سلحشور : بین زنهای عالمین تو بهترین هستی (سینه زنی)            تعداد استفاده : 201
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:49
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:49
کد: 99546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب 10 رمضان و شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیا - میرداماد : مناجات            تعداد استفاده : 198
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:41
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:41
کد: 99545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانشب دهم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان : دعای ابوحمزه ثمالی و روضه حضرت خدیجه (س)            تعداد استفاده : 351
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:58
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:58
کد: 99544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانشب دهم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان : ای رسول خدا را همدم (روضه حضرت خدیجه (س))            تعداد استفاده : 350
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:19:12
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:19:12
کد: 99543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - روضه حضرت خدیجه سلام الله علیها            تعداد استفاده : 214
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:28
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:28
کد: 99531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - وفات حضرت خدیجه (س) 93 - دنیای من ، آقای من (شور)            تعداد استفاده : 352
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:48
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:48
کد: 99500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی و حاج محمود کریمی - وفات حضرت خدیجه (س) 93 - ای یارا ای یارا (شور)            تعداد استفاده : 349
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:59
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:59
کد: 99462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب دهم رمضان 93 - سلام ای بانوی والا (روضه حضرت خدیجه (س))            تعداد استفاده : 176
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:17
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:15:17
کد: 99435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - وفات حضرت خدیجه (س) 93 - مومنون آیه های قرآنند (روضه)            تعداد استفاده : 149
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:22:14
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:22:14
کد: 99434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - وفات حضرت خدیجه (س) 93 - ای که چشمه خیراتی (زمینه)            تعداد استفاده : 152
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:12
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:12
کد: 99433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای که چشمه ی خیراتی (جدید،سال93)            تعداد استفاده : 157
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:12
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:12
کد: 99395
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج امیر عباسیای عصمت ذات خدا نور الهدی (جدید،سال93،هیئت یا مهدی عج اسلامشهر)            تعداد استفاده : 202
اثر : حاج امیر عباسی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:53
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:53
کد: 99383
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج امیر عباسیاسلام محمد را یاوری  (جدید،سال93،هیئت یا مهدی عج اسلامشهر)            تعداد استفاده : 202
اثر : حاج امیر عباسی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:13
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:13
کد: 99350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج امیر عباسیبیا آفتاب پس ابر  (جدید،سال93،هیئت یا مهدی عج اسلامشهر)            تعداد استفاده : 211
اثر : حاج امیر عباسی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:40
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:40
کد: 99298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب دهم ماه رمضون دل عاشقا پر میگیره (جدید،سال91)            تعداد استفاده : 200
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:16:10
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:16:10
کد: 98663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادتو کیستی که سینه ما بی قراره توست (جدید،سال91)            تعداد استفاده : 201
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:40
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:40
کد: 98630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانمن به حفظ دین قبول محنت ایام کردم            تعداد استفاده : 286
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:34
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:34
کد: 98553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریمادر مظلومه من میون بستر رمق نداری            تعداد استفاده : 246
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:40
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:40
کد: 98552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانچند وقت است که باران عزا            تعداد استفاده : 224
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:08
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:08
کد: 98533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریتاجی زلالی مثل دریایی خدیجه            تعداد استفاده : 167
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:16:10
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:16:10
کد: 98529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای در دیار غربت و غم یار احمد            تعداد استفاده : 97
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:01:49
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:49
کد: 98517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانای داده به عصمت شرف و نام            تعداد استفاده : 232
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:18
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:18
کد: 98516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ملا باسم کربلاییإم الدین            تعداد استفاده : 11404
اثر : حاج ملا باسم کربلایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19164
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالییا خدیجه ای همیشه یار احمد            تعداد استفاده : 138
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19163
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیاسلام محمد را یاوری            تعداد استفاده : 169
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19162
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ام المومنین -س-/سید هادی گرسویی            تعداد استفاده : 124
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19161
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیمادر زهرا کجا میری از کنار احمد            تعداد استفاده : 182
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19160
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیای همراز مصطفی            تعداد استفاده : 168
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19159
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیوالا مقام ای مادر زهرا خدیجه            تعداد استفاده : 139
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19158
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمومنون آیه های قرآنند            تعداد استفاده : 134
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19157
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای که چشمه خیراتی            تعداد استفاده : 142
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19156
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب دهم ماه رمضون دل عاشقا پر میگیره            تعداد استفاده : 119
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19155
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادبین زنای عالمین تو بهترین ...            تعداد استفاده : 118
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19154
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادزمان مدح تو شد ای ملیکه مکه            تعداد استفاده : 126
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب دهم ماه رمضون دل عاشق            تعداد استفاده : 108
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجگرمی آشیان پیغمبر            تعداد استفاده : 108
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19151
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریگذر لحظه ها چه جان فرساست            تعداد استفاده : 90
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19150
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریبانو خدیجه هستی و از عالمی ...            تعداد استفاده : 90
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19149
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریسنگ صبور قلب طاهایی خدیجه            تعداد استفاده : 91
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19148
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیاسلام محمد را یاوری            تعداد استفاده : 111
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 15389
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیمادر زهرا کجا میری از کنار احمد            تعداد استفاده : 109
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 15388
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دمعة خدیجة /حسین الأکرف            تعداد استفاده : 82
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 15387
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریتا شفا بگیری آخر، پای بستر تو، باز نماز حاجت مادر            تعداد استفاده : 158
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 1060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریبا دلی زار و شکسته، دختری تنها و خسته            تعداد استفاده : 170
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 1059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,225,649