خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : حضرت قاسم ع

موضوع : حضرت قاسم ع
   تعداد 387
کربلایی حسین طاهریچه وقاری چه شکوهی/ شب ششم            تعداد استفاده : 1152
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Moharram96 چه وقاری چه شکوهی اومده قاسم رجز خون/ چه جلال و جبروتی مجتبی اومد به میدون/ لرزه افتاده به جون لشگر دشمن به فدای غرش این شیر تهمتن ... سینه زنی واحد با نوای حسین طاهری شب ششم هیئت مکتب الزهرا تهران .
مدت :
کد: 103171
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیرحمی به من که گریانم عمو/ شب ششم            تعداد استفاده : 1137
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Moharram96 رحمی به من که گریانم عمو/ من گوش به فرمانم عمو/ دیگر مرنجانم عمو/ جانم عمو ... نوحه سینه زنی زمینه در شهادت حضرت قاسم علیه السلام با نوای حاج محمود کریمی
مدت :
کد: 103170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیصدا زدی عمو عمو جان دادم/ شب ششم            تعداد استفاده : 762
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Moharram96 صدا زدی عمو عمو جان دادم/ رسیدم و کنارت تو افتادم/ چنان رمق گرفته شد از جانم/ نمیرسد به گوش تو فریادم ... نوحه سینه زنی شور با نوای حاج محمود کریمی ( ششم محرم 96 - هیئت رایه العباس چیذر)
مدت :
کد: 103167
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیامام عاشقان عمو جان تویی/ شب ششم            تعداد استفاده : 850
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Moharram96 امام عاشقان عمو جان تویی/ قاسم تو مور و سلیمان تویی/ من مجتبایم در دل لشکر/ الله اکبر الله اکبر ... نوحه دودمه با نوای حاج محمود کریمی ( ششم محرم 96 - هیئت رایه العباس چیذر)
مدت :
کد: 103166
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهتو چشمای اهل حرم زنده شده یاد حسن/ شب ششم            تعداد استفاده : 772
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Moharram96 تو چشمای اهل حرم زنده شده یاد حسن/ قیامت وقت وداع پاش و شاخ شمشاد حسن/ مادرش دور سرش عمامه میبنده براش/ از چشاش معلومه که میخاد بره پیش باباش ... نوحه سینه زنی واحد با نوای سید مجید بنی فاطمه (ششم محرم 1396 - هیئت ریحانه الحسین تهران)
مدت :
کد: 103162
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیگفتا قاسم به فغان ای عمو اذن میدانم بده/ شب ششم            تعداد استفاده : 703
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Moharram96 گفتا قاسم به فغان ای عمو اذن میدانم بده/ عمو جانم عمو جانم عمو جانم/ دست خط پدرم بین و شمشیر به دستانم بده/ ای تا کنم قربان جانم ای جانان ... نوحه سینه زنی شور با نوای حاج محمود کریمی ( ششم محرم 96 - هیئت رایه العباس چیذر)
مدت :
کد: 103160
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمثل یک پدر باغبون من/ شب ششم            تعداد استفاده : 587
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Moharram96 مثل یک پدر باغبون من/ سایه کم نکن سایه بون من/ برای اینکه ارزوش نشه سراب بدو ن تو/ با این که دنیا رو سرم نشه خراب بدون تو ... نوحه سینه زنی واحد با نوای حاج محمود کریمی
مدت :
کد: 103159
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - شب ششم محرم 96 - روضه حضرت قاسم بن الحسن (ع)            تعداد استفاده : 424
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:18:54
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:18:54
کد: 103026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - شب ششم محرم 96 - یه جورایی شبیه بابات غریبی و تنها قاسم (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 449
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:41
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:05:41
کد: 103025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - شب ششم محرم 96 - یه جورایی شبیه بابات غریبی و تنها قاسم (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 559
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:36
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:04:36
کد: 102970
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - شب ششم محرم 96 - روضه حضرت قاسم بن الحسن (ع)            تعداد استفاده : 571
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:54
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:14:54
کد: 102969
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب ششم محرم 96 - ای یادگار مجتبی (واحد جدبد)            تعداد استفاده : 493
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:00
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:10:00
کد: 102887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب ششم محرم 96 - منم و نامه ای در دست (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 493
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:36
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:05:36
کد: 102883
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب ششم محرم 96 - روضه حضرت قاسم بن الحسن (علیه السلام)            تعداد استفاده : 497
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:29
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:09:29
کد: 102882
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب ششم محرم 96 - کریم اهل بیت بابامه (تک جدید)            تعداد استفاده : 492
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:31
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:04:31
کد: 102879
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورحاح مهدی سلحشور - شب ششم محرم 96 - روضه حضرت قاسم بن الحسن (ع)            تعداد استفاده : 626
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:20
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:14:20
کد: 102805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادحاج سید مهدی میرداماد - شب ششم محرم 96 - روضه حضرت قاسم بن الحسن (ع)            تعداد استفاده : 469
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:29
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:14:29
کد: 102779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - شب ششم محرم 96 - معنی صلح حسن جز رجز قاسم نیست (روضه)            تعداد استفاده : 523
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:37
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:08:37
کد: 102738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - شب ششم محرم 96 - اصرار نوجوان 13 ساله برای حضور در جبهه + مقتل حضرت قاسم بن الحسن "علیه‌السلام " (مقتل)            تعداد استفاده : 512
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:27
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:14:27
کد: 102736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شب ششم محرم 96 - ای حسینی ترین سلام حسن (واحد جدید)            تعداد استفاده : 518
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:24
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:01:24
کد: 102674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شب ششم محرم 96 - شاخه گل شمشادم افتاده (نوحه جدید)            تعداد استفاده : 502
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:19
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:09:19
کد: 102673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شب ششم محرم 96 - نوجوانم بعد اکبر داغمُ کامل نکن (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 487
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:26
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:14:26
کد: 102672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شب ششم محرم 96 - کجایی صدات از کجا داره میاد عمو جون (روضه)            تعداد استفاده : 491
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:17
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:07:17
کد: 102670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شب ششم محرم 96 - روضه حضرت قاسم بن الحسن (ع)            تعداد استفاده : 503
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:16:26
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:16:26
کد: 102669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - شب ششم محرم 96 - روضه حضرت قاسم بن الحسن (ع)            تعداد استفاده : 557
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:00
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:09:00
کد: 102659
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانحاج سعید حدادیان - روز ششم محرم 96 - روضه حضرت قاسم بن الحسن (علیه السلام            تعداد استفاده : 617
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:56
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:20:56
کد: 102628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی محمدحسین حدادیانکربلایی محمد حسین حدادیان - روز ششم محرم 96 - الحمدلله منم امام حسنی ام (مدح)            تعداد استفاده : 191
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:04
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:01:04
کد: 102624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی محمدحسین حدادیانکربلایی محمد حسین حدادیان - روز ششم محرم 96 - عمو جان کجایی رسیدم به رویام (واحد)            تعداد استفاده : 187
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:54
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:03:54
کد: 102623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانحاج سعید حدادیان - روز ششم محرم 96 - باز از لطف خدا یاد شهیدان کردم (روضه حضرت قاسم بن الحسن)            تعداد استفاده : 535
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:25
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:04:25
کد: 102618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شب ششم محرم 96 - بی بدل قاسم حضرت یل قاسم (واحد جدید)            تعداد استفاده : 423
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:07
توضیحات : Moharram96r596
مدت : 00:06:07
کد: 102548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شب ششم محرم 96 - یار سیزده ساله ی من (واحد سنگین)            تعداد استفاده : 395
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:42
توضیحات : Moharram96r596
مدت : 00:04:42
کد: 102546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شب ششم محرم 96 - یه جورایی شبیه بابات غریبی و تنها قاسم (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 305
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:32
توضیحات : Moharram96r596
مدت : 00:05:32
کد: 102545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شب ششم محرم 96 - روضه حضرت قاسم بن الحسن (ع)            تعداد استفاده : 382
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:38
توضیحات : Moharram96r596
مدت : 00:06:38
کد: 102544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهحاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم محرم 96 - من هم مثل قاسم (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 308
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:26
توضیحات : Moharram96r596
مدت : 00:07:26
کد: 102511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب ششم محرم 96 - گفت و قاسم به فغان ای عمو (شور جدید)            تعداد استفاده : 161
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:01
توضیحات : Moharram96r596
مدت : 00:07:01
کد: 102489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب ششم محرم 96 - امام عاشقان عمو جان تویی (دو دمه)            تعداد استفاده : 170
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:16
توضیحات : Moharram96r596
مدت : 00:03:16
کد: 102488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب ششم محرم 96 - مثل یک پدر باغبون من (واحد جدید)            تعداد استفاده : 176
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:32
توضیحات : Moharram96r596
مدت : 00:08:32
کد: 102487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب ششم محرم 96 - صدا زدی عمو عمو جان دادم (شور جدید)            تعداد استفاده : 183
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:42
توضیحات : Moharram96r596
مدت : 00:04:42
کد: 102486
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب ششم محرم 96 - رحمی به من که گریانم عمو (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 188
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:44
توضیحات : Moharram96r596
مدت : 00:07:44
کد: 102485
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - شب پنجم محرم 96 - قاسم پسر شاه جمل (شور جدید)            تعداد استفاده : 317
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:55
توضیحات : Moharram96r496
مدت : 00:05:55
کد: 102400
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورشب ششم محرم 95 - ای نوگل باغ حسن - واحد سنگین            تعداد استفاده : 294
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : Moharam95-1
مدت :
کد: 54833
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورشب ششم محرم 95 - روضه حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام            تعداد استفاده : 259
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : Moharam95-1
مدت :
کد: 54830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج احمد واعظیشب ششم محرم 95 - روضه حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام            تعداد استفاده : 259
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج احمد واعظی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : Moharam95-1
مدت :
کد: 54767
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیروز ششم محرم 95 - روضه حضرت قاسم علیه السلام            تعداد استفاده : 347
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : Moharam95-1
مدت :
کد: 54672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیشب ششم محرم 95- روضه حضرت قاسم علیه السلام            تعداد استفاده : 301
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : Moharam95-1
مدت :
کد: 54670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی محمدحسین حدادیانروز ششم محرم 95 : تو می روی میدان وای از دل نجمه - دو دمه            تعداد استفاده : 225
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 54619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی محمدحسین حدادیانروز ششم محرم 95 : عمو شکسته شده تو سینه ام نفس - واحد سنگین            تعداد استفاده : 191
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 54618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانروز ششم محرم 95 : روضه حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام            تعداد استفاده : 295
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 54613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجشب ششم محرم 95 : شدم یتیم تو خودت بهار من شدی - واحد جدید            تعداد استفاده : 295
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 54608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجشب ششم محرم 95: قاسمم پسر حسنم فدای عمو - زمینه جدید            تعداد استفاده : 254
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 54607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب ششم محرم 95: روضه حضرت قاسم علیه السلام            تعداد استفاده : 182
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق
توضیحات : هیئت رزمندگان قم
مدت :
کد: 54553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانداستان های اخلاقی - حضرت قاسم بن حسن            تعداد استفاده : 309
سخنرانی ها
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:49
مدت : 02:49
کد: 38330
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی خامنه ایماجرای شهادت حضرت قاسم ابن‌الحسن به روایت رهبر انقلاب            تعداد استفاده : 706
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : آیت الله العظمی خامنه ای
نوع فایل : فیلم
سایت : مرکز تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری
توضیحات : 1377/02/17 حجم15.4 MB
مدت :
کد: 23178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریگل بریزید رو حجله گاه قاسم            تعداد استفاده : 149
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادعسل خوردم از دست پاک عمو            تعداد استفاده : 173
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20440
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبرییتیم کشی که تموشا نداره            تعداد استفاده : 138
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریبس که زخم از چهار سو بنشست            تعداد استفاده : 160
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20438
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریدیگر فتادم از نفس عمو به ...            تعداد استفاده : 166
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریلاله این چمنم واویلا            تعداد استفاده : 175
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریقاسم من قاسم من کمتر بگو پدر            تعداد استفاده : 176
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی مختاری1غیرتم ضرب المثله            تعداد استفاده : 145
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی مختاری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی مختاریالهی بمیرم برای غریب شهر مدینه            تعداد استفاده : 130
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی مختاری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیدشت کربلا پر از شمیم مجتباست            تعداد استفاده : 189
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیلباس رزم ندارد هنوز جنگ ندیده            تعداد استفاده : 199
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیتو سپر زخمی خیمه گاهی عمو ...            تعداد استفاده : 145
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیپسر شیر حیدر از فرس افتاده            تعداد استفاده : 130
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیپشت سر قاسم اشک عمه ها رو...            تعداد استفاده : 121
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمخواهم چو اکبر روم به میدان            تعداد استفاده : 142
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20427
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمدر سرم باشد هوای عشق تو            تعداد استفاده : 151
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمیادگار داداش حسن یه حرفی بزن جون من22            تعداد استفاده : 146
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیان تنکرونی فانا ابن الحسن            تعداد استفاده : 126
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20424
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیای عسل چشیده ای تن بریده            تعداد استفاده : 115
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیچشمی که بسته ای به رخم وا...            تعداد استفاده : 124
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20422
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبا نوای حسینی یل حیدر رجزخونه            تعداد استفاده : 105
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20421
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبا التماس وگریون دلم گرفته...            تعداد استفاده : 102
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20420
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیعمو حسین بیا که به بین خاک            تعداد استفاده : 94
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20419
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیلباس رزم اندازه تنت نشد            تعداد استفاده : 100
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20418
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیان تنکرونی فانا ابن الحسن            تعداد استفاده : 94
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20417
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیروی دستم زنده بمون پسرم            تعداد استفاده : 103
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20416
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیتو چشمام نم بارون            تعداد استفاده : 103
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20415
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورآشفته حالم عمو شکسته بالم عمو            تعداد استفاده : 93
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورچشم اگر تو رو نبینه سخته            تعداد استفاده : 110
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20413
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورآیینه مجتبی خلعت حیدر نما            تعداد استفاده : 108
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20412
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحرف مردی حرف عمل شد            تعداد استفاده : 94
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریعمو بیا تا نفس بگیرم باز بتونم            تعداد استفاده : 75
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20410
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی مختاریعمو کبوترت شدم            تعداد استفاده : 68
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی مختاری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20409
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریآرزوم همیشه بوده که نذر تو ...            تعداد استفاده : 86
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریعمو جان ببین که چون گل پژمرده...            تعداد استفاده : 84
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20407
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریبا غم من آشنایی نوجوون کربلا            تعداد استفاده : 82
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20406
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیاشک اهل حرم می ریزه نم نم            تعداد استفاده : 139
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20405
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجسخت برام عزیزم که بشنوم ...            تعداد استفاده : 81
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادوای عمو عمو عمو حسین            تعداد استفاده : 88
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهوقتی که دید تو خیمه پیکرت رو            تعداد استفاده : 88
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20402
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهای نوجوون کربلا ای یادگار مجتبی            تعداد استفاده : 95
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20401
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادبا دو چشم گریان دارم آهی سوزان            تعداد استفاده : 88
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20400
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادذکر ارباب همیشه باشه ورد زبونت            تعداد استفاده : 80
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20399
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادنگاهم روضه خونده دلتو باز سوزونده            تعداد استفاده : 83
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20398
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادتنت در خون شناور شد گل من            تعداد استفاده : 81
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20397
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادکوفیا به هم میگن داره بوی حسن میاد            تعداد استفاده : 84
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20396
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیضربه شصت بابام و هرکس ندید            تعداد استفاده : 66
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20395
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,030,133,901