خدمات تلفن همراه

کلیپ سخنان- دسته : کلیپ سخنان- موضوع : دین

کلیپ سخنان
موضوع : دین
   تعداد 52
آیت الله شیخ محمد شجاعیبا هوای نفس نمیتوان به کمال رسید            تعداد استفاده : 1475
اثر : آیت الله شیخ محمد شجاعی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 01:36
مدت : 01:36
کد: 44004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شهید آیت الله دستغیبآیت الله شهید دستغیب - ترس از خدا            تعداد استفاده : 1466
اثر : شهید آیت الله دستغیب
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 02:00
مدت : 02:00
کد: 40939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانکلیپی زیبا درمورد محبت امام حسین ع به ما            تعداد استفاده : 1354
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:08
مدت : 08:08
کد: 32289
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانسفارش مهم استاد پناهیان برای اربعین 94            تعداد استفاده : 1415
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 01:17
مدت : 01:17
کد: 31652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانتنها نقطه‌ نگرانی برای ظهور            تعداد استفاده : 1418
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:44
مدت : 04:44
کد: 31651
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانآرزوهای امام صادق -ع برای پیاده روی اربعین            تعداد استفاده : 1354
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 02:32
مدت : 02:32
کد: 31650
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانبهترین انگیزه برای پیاده‌روی اربعین چیست؟            تعداد استفاده : 1373
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:09
مدت : 04:09
کد: 31648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانارتش بیست میلیاردی اربعین            تعداد استفاده : 1371
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:36
مدت : 04:36
کد: 31647
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانخدا تو را دوست دارد -کلیپ تصویری            تعداد استفاده : 1361
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 03:55
مدت : 03:55
کد: 31621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانکلیپ تصویری "دلت میاد" با موضوع غیبت            تعداد استفاده : 1382
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 02:14
مدت : 02:14
کد: 31619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانمبارزه توی بغل خدا            تعداد استفاده : 1394
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 03:24
مدت : 03:24
کد: 31617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاناز خدا کم نخواه!            تعداد استفاده : 1341
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 01:37
مدت : 01:37
کد: 31616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاننوبت جهاد ماست - کلیپ تصویری -با زیرنویس انگلیسی            تعداد استفاده : 1344
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 08:13
مدت : 08:13
کد: 31613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانمنکر دوست داشتنی -کلیپ تصویری            تعداد استفاده : 1237
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 03:19
مدت : 03:19
کد: 31612
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانخدایا! کبریت داری؟ -کلیپ تصویری            تعداد استفاده : 1290
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 03:57
مدت : 03:57
کد: 31609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانکی میگه خدا حرف نمی‌زنه؟ -کلیپ تصویری            تعداد استفاده : 1270
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:08
مدت : 05:08
کد: 31606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانلذت جهاد -کلیپ تصویری            تعداد استفاده : 1219
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:37
مدت : 04:37
کد: 31605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانتوی خانه ثواب جمع کن! -کلیپ تصویری            تعداد استفاده : 1226
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 03:50
مدت : 03:50
کد: 31604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانولایت گل نمیزند! -کلیپ مهم تصویری            تعداد استفاده : 1249
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 01:59
مدت : 01:59
کد: 31601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانمثل یهودی‌ها توبه کن! -کلیپ تصویری            تعداد استفاده : 1235
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 03:11
مدت : 03:11
کد: 31598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاناحترام خدا برای عروسی! -کلیپ تصویری            تعداد استفاده : 1275
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 02:13
مدت : 02:13
کد: 31597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاناعتکاف چیزی از جنس کربلا -کلیپ تصویری            تعداد استفاده : 1231
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:29
مدت : 06:29
کد: 31596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانارزش پدر بودن            تعداد استفاده : 1251
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:33:47
مدت : 00:33:47
کد: 31595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانراز داستان حضرت یوسف -کلیپ تصویری            تعداد استفاده : 1232
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:52
مدت : 04:52
کد: 31594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاندو علت شکست جوان‌ها در زندگی -کلیپ تصویری            تعداد استفاده : 1199
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 03:43
مدت : 03:43
کد: 31593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانوقتی همه خوابند! -کلیپ تصویری            تعداد استفاده : 838
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 01:09
مدت : 01:09
کد: 31592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانچرا باید هیئت هفتگی داشته باشیم؟ -کلیپ تصویری            تعداد استفاده : 813
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 02:46
مدت : 02:46
کد: 31591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانباز هم دستت را بریدی؟ -کلیپ تصویری            تعداد استفاده : 809
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 03:23
مدت : 03:23
کد: 31590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانتنها مرهم رنج های ما! -کلیپ تصویری            تعداد استفاده : 823
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:54
مدت : 04:54
کد: 31589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانآیا خدا سرنوشت مردم را به انتخابات واگذار می کند؟ -کلیپ تصویری            تعداد استفاده : 785
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:10
مدت : 04:10
کد: 31588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانمجهز شوید به اسلحه های جنگ نامنظم            تعداد استفاده : 796
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:41
مدت : 05:41
کد: 31587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاناگر تو بیایی چه خواهد شد!            تعداد استفاده : 792
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 02:22
مدت : 02:22
کد: 31586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانراه شکوفایی خلاقیت!            تعداد استفاده : 836
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 02:47
مدت : 02:47
کد: 31585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانفرصت ناب امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 776
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:23
مدت : 06:23
کد: 31584
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانکلیپ تصویری آه -کلیپ مهم            تعداد استفاده : 810
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 03:39
مدت : 03:39
کد: 31563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امام خمینی (ره)- نصرت خدا به نصرت دین اوست            تعداد استفاده : 803
اثر : امام خمینی (ره)
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 01:15
مدت : 01:15
کد: 28159
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ناصری دولت آبادیزیارت اهل بیت            تعداد استفاده : 704
اثر : آیت الله ناصری دولت آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:54
مدت : 01:54
کد: 24090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ناصری دولت آبادیامانت های خدا در دنیا            تعداد استفاده : 743
اثر : آیت الله ناصری دولت آبادی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 01:05
مدت : 01:05
کد: 24058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله ضیاء آبادیانسان موجودی متفکر است            تعداد استفاده : 724
اثر : آیت الله ضیاء آبادی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 02:29
مدت : 02:29
کد: 23956
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله حق شناساسوه اخلاق و عرفان            تعداد استفاده : 834
اثر : آیت الله حق شناس
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
مدت : 21:45
توضیحات : زمان: 21:45 مستندی زیبا شامل درس ها و رفتارها و سخنان و تصاویر کمیاب و دیدنی از استاد اخلاق، مرد علم و عمل و عالم وارسته آیت الله حق شناس(ره)
مدت : 21:45
کد: 23842
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله حق شناسنیت انسان برای انجام اعمال خوب و بد            تعداد استفاده : 797
اثر : آیت الله حق شناس
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
مدت : 3:32
توضیحات : زمان: 3:32 بیان مطلبی از قول آیت الله بروجردی توسط آیت الله حق شناس در رابطه با نیت انسان برای انجام اعمال خوب و بد .
مدت : 3:32
کد: 23841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتدعا برای نجات همه مسلمانان از بلاها            تعداد استفاده : 1013
اثر : آیت الله العظمی بهجت
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الله العظمی بهجت ره
مدت : 0:00:53
توضیحات : زمان: 0:00:53 ------------------------- متن بیانات قنوت نماز آیت‌الله بهجت قدس‌سره اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ. اَللّهُمَّ نَجِّنا وَ جَمیعِ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُسلِمینَ وَ الْمُسلِماتِ مِنَ الْآفاتِ وَ الْاَمراضِ وَ الْهَلَکاتِ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ ... وَ فَرِّجْ ... وَ اخْذُلْ وَ اَهْلِکْ ... اَلسّاعَةِ. یا رَؤُوفُ یا رَحیمِ. یا ذَی الْجَلالِ وَ الْاِکرامِ. یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ. اَللّهُمَّ نَجِّنا وَ جَمیعَ الْمُؤمِنینَ وَ الْمُؤمِناتِ وَ الْمُسلِمینَ وَ الْمُسلِماتِ مِنْ جَمیعِ الْمُفسِدینَ. یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الْاَطیَبینَ.
مدت : 0:00:53
کد: 23327
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتدعا برای نجات همه مسلمانان از بلاها            تعداد استفاده : 971
اثر : آیت الله العظمی بهجت
نوع فایل : فیلم
سایت : مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الله العظمی بهجت ره
مدت : 0:01:15
توضیحات : زمان: 0:01:15 ------------------------- متن بیانات قنوت نماز آیت‌الله بهجت قدس‌سره اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ. اَللّهُمَّ نَجِّنا وَ جَمیعِ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُسلِمینَ وَ الْمُسلِماتِ مِنَ الْآفاتِ وَ الْاَمراضِ وَ الْهَلَکاتِ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ ... وَ فَرِّجْ ... وَ اخْذُلْ وَ اَهْلِکْ ... اَلسّاعَةِ. یا رَؤُوفُ یا رَحیمِ. یا ذَی الْجَلالِ وَ الْاِکرامِ. یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ. اَللّهُمَّ نَجِّنا وَ جَمیعَ الْمُؤمِنینَ وَ الْمُؤمِناتِ وَ الْمُسلِمینَ وَ الْمُسلِماتِ مِنْ جَمیعِ الْمُفسِدینَ. یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الْاَطیَبینَ.
مدت : 0:01:15
کد: 23326
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امام خمینی (ره)نصرت خدا به نصرت دین اوست            تعداد استفاده : 702
اثر : امام خمینی (ره)
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 01:15
مدت : 01:15
کد: 23211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امام خمینی (ره)عید قربان در کلام ولایت            تعداد استفاده : 694
اثر : امام خمینی (ره)
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:36
مدت : 05:36
کد: 23207
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امام خمینی (ره)هر کاری انجام دهیم یک روز باید جواب بدهیم            تعداد استفاده : 678
اثر : امام خمینی (ره)
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 01:55
توضیحات : زمان :01:55
مدت : 01:55
کد: 23203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاآدم با خودش خلوت کند، آخر تا کی تند و بد اخلاق باشم            تعداد استفاده : 801
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : فیلم
سایت : روشنگری
مدت :
کد: 21236
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پوراثبات ولایت فقیه و عبرت های بنی اسرائیل            تعداد استفاده : 839
اثر : استاد رائفی پور
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورمشروبات الکلی            تعداد استفاده : 889
اثر : استاد رائفی پور
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پورتوبه            تعداد استفاده : 819
اثر : استاد رائفی پور
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21191
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پوربرنامه ریزی مهدوی و زندگی مهدوی            تعداد استفاده : 746
اثر : استاد رائفی پور
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21176
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رائفی پوردینتان را از من نگیرید            تعداد استفاده : 699
اثر : استاد رائفی پور
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,394,182