خدمات تلفن همراه

ادعیه- دسته : ادعیه- موضوع : دعاهای صحیفه سجادیه

ادعیه
موضوع : دعاهای صحیفه سجادیه
   تعداد 59
 قرائت دعای اختتام قرآن با نوای استاد دکتر ستوده نیا در حضور رهبر معظم انقلاب            تعداد استفاده : 318
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:04:24
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:04:24
کد: 103353
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی و سوم/ دعا در درخواست خیر و نیکی            تعداد استفاده : 892
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 24318
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای پنجاه و چهارم/ دعا در رفع اندوه ها            تعداد استفاده : 749
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 24317
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای پنجاهم/ در ترس از خداوند            تعداد استفاده : 729
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 24316
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهل و پنجم/ وداع با ماه مبارک رمضان            تعداد استفاده : 727
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 24315
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهل و دوم/ دعا هنگام ختم قرآن            تعداد استفاده : 686
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 24314
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای بیست و هفتم/دعا برای مرزداران            تعداد استفاده : 723
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 24313
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای وداع امام سجاد ع با ماه مبارک رمضان - قسمت دوم            تعداد استفاده : 617
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای سی و یکم/دعای توبه و بازگشت            تعداد استفاده : 691
اثر : حاج رضا بکایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15116
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای وداع امام سجادع با ماه مبارک رمضان/ دعای چهل و پنجم_قسمت اول            تعداد استفاده : 519
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14754
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ترجمه دعای چهل و ششم/ دعا روز عید فطر و جمعه            تعداد استفاده : 199
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14751
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای پنجاه و سوم/ در اظهار فروتنی            تعداد استفاده : 165
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای پنجاه و دوم/دعای اصرار در طلب            تعداد استفاده : 173
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای پنجاه و یکم/ در تضرع و زاری به درگاه حق            تعداد استفاده : 168
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهل و نهم/ در دفع مکر دشمنان            تعداد استفاده : 159
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهل و هشتم/دعای روز عید قربان و جمعه            تعداد استفاده : 155
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهل و هفتم/دعای روز عرفه            تعداد استفاده : 158
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهل و ششم/ دعا در روز عید فطر و جمعه            تعداد استفاده : 158
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهل و چهارم/ دعا فرارسیدن ماه مبارک رمضان            تعداد استفاده : 160
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهل و سوم/به وقت دیدن ماه نو            تعداد استفاده : 131
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهل و یکم/ درخواست پرده پوشی            تعداد استفاده : 163
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14702
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهلم/ دعای به وقت یاد مرگ            تعداد استفاده : 149
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی و نهم/ در طلب عفو            تعداد استفاده : 169
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی و هشتم/ در عذرخواهی از حق            تعداد استفاده : 161
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی و هفتم/ دعا هنگام شکرگذاری            تعداد استفاده : 170
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی و ششم/دعا به وقت شنیدن رعد            تعداد استفاده : 108
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی و پنجم/در رضا به قضای حق            تعداد استفاده : 126
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی و چهارم/دعا هنگام گرفتاری            تعداد استفاده : 131
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی و دوم/دعای پس از نماز شب            تعداد استفاده : 120
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی و یکم/ دعا در توبه و بازگشت            تعداد استفاده : 149
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی ام/دعا برای ادای وام            تعداد استفاده : 148
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای بیست و نهم/ به وقت تنگی رزق            تعداد استفاده : 153
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای بیست و هشتم/ دعا در اظهار ترس از خدا            تعداد استفاده : 143
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای بیست و ششم/ دعا برای همسایگان و دوستان            تعداد استفاده : 133
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای بیست و پنجم/دعا برای فرزندان            تعداد استفاده : 157
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای بیست وچهارم/ دعا برای پدر و مادر            تعداد استفاده : 121
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای بیست و سوم/دعا برای تندرستی            تعداد استفاده : 136
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای بیست و دوم/ دعای آنحضرت در سختی و گرفتاری            تعداد استفاده : 145
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای بیست و یکم/ آدعای آن حضرت به وقت رویدادهای اندوه بار            تعداد استفاده : 130
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای بیستم/در طلب اخلاق ستوده و افعال پسندیده‌            تعداد استفاده : 131
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای نوزدهم/دعا به وقت درخواست باران            تعداد استفاده : 126
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای هجدهم/دعا در دفع بلاها و سختی ها            تعداد استفاده : 129
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای هفدهم/دعای آنحضرت چون نام شیطان برده می شد            تعداد استفاده : 120
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای شانزدهم/ دعای آنحضرت در طلب بخشش و آمرزش گناهان            تعداد استفاده : 141
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای پانزدهم/دعای هنگام بیماری، اندوه یا گرفتاری            تعداد استفاده : 142
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14678
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهاردهم/دعا در دادخواهی از ستمگران            تعداد استفاده : 134
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سیزدهم/ در طلب حاجت ها از خدا            تعداد استفاده : 134
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای دوزادهم/دعا در اعتراف و طلب بازگشت به سوی خدا            تعداد استفاده : 149
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14675
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای یازدهم /دعا در عاقبت به خیری            تعداد استفاده : 142
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای دهم/ در پناه بردن به خداوند            تعداد استفاده : 140
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای نهم/دعادر اشتیاق به آمرزش            تعداد استفاده : 138
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای هشتم/دعای پناه بردن به خدا از ناخوشایندها            تعداد استفاده : 126
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای هفتم/دعا هنگام گرفتاری و ناراحتی            تعداد استفاده : 156
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای ششم/ دعای آن حضرت به وقت صبح و شام            تعداد استفاده : 141
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای پنجم/دعای آنحضرت برای خود و نزدیکانش            تعداد استفاده : 150
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهارم/دعای درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان            تعداد استفاده : 135
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سوم/دعای درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب            تعداد استفاده : 134
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای دوم/دعا در طلب رحمت بر رسول خدا ص            تعداد استفاده : 139
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای اول/دعا در ستایش خدای عزوجل            تعداد استفاده : 161
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,421,619