خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : اصحاب امام حسین ع

سخنرانی ها
موضوع : اصحاب امام حسین ع
   تعداد 4
آیت الله سید احمد خاتمیویژگی های یاران امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 391
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:28
مدت : 00:33:28
کد: 45691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیویژگی های یاران امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 374
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:33:28
مدت : 00:33:28
کد: 45690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیمقام یاران سیدالشهدا علیه السلام و مقام کفیل ایتام آل محمد علیهم السلام            تعداد استفاده : 313
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 00:37:13
توضیحات : زمان: 00:37:13
مدت : 00:37:13
کد: 23366
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیمقام یاران سیدالشهدا علیه السلام و مقام کفیل ایتام آل محمد علیهم السلام            تعداد استفاده : 324
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 00:37:03
توضیحات : زمان: 00:37:03
مدت : 00:37:03
کد: 23365
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,634,874