خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : حضرت ام البنین س

موضوع : حضرت ام البنین س
   تعداد 219
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - این دل وامونده دل تنها مونده (شور جدید شهدایی)            تعداد استفاده : 589
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:59:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 06:59:00
کد: 104643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - پدر خاک کجایی پسرت خاک نشد (شور جدید)            تعداد استفاده : 578
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:12:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 03:12:00
کد: 104642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - دور هم جمع شدیم محور فاطمه ست (واحد زیبا)            تعداد استفاده : 543
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:50:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 05:50:00
کد: 104641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - ای به شبستان غم شمع فروزان من (واحد سنگین)            تعداد استفاده : 550
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:45:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 03:45:00
کد: 104640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - سلام ای بارون سلام ای دریا (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 555
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:31:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 07:31:00
کد: 104639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - روضه حضرت ام البنین سلام الله علیها            تعداد استفاده : 576
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:27:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 08:27:00
کد: 104638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - روضه و مناجات            تعداد استفاده : 559
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:05:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 02:05:00
کد: 104637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - به تیغی حیف گیسویت گسستند (شعر خوانی)            تعداد استفاده : 586
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:02:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 02:02:00
کد: 104636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - فقط عباس او کافیست تا ام البنین باشد (واحد جدید)            تعداد استفاده : 578
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:57:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 03:57:00
کد: 104635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - فقط عباس او کافیست تا ام البنین باشد (واحد جدید)            تعداد استفاده : 551
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:57:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 03:57:00
کد: 104634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - العطش کودکان ناله و اشک رباب (شور زیبا)            تعداد استفاده : 560
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:10:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 10:10:00
کد: 104633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - ای کاش غریب نمی موندی (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 540
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:06:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 06:06:00
کد: 104632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - آب به لبهای تو رو زده (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 543
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:25:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 06:25:00
کد: 104631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - مردم بهم شیر آفرین نمیگن (روضه)            تعداد استفاده : 540
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:56:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 12:56:00
کد: 104630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - بدون ماه قدم میزنم سحرها را (روضه)            تعداد استفاده : 562
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:11:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 09:11:00
کد: 104629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - اومدم با کوله بار غم (شور جدید)            تعداد استفاده : 468
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:43:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 04:43:00
کد: 104628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - غم عباس غم خیمه تموم اشکمو تاراج کرده (شور جدید)            تعداد استفاده : 485
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:45:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 06:45:00
کد: 104627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - یل کربلا ابالفضل قربون اون قد و بالات (شور به یاد ذاکر)            تعداد استفاده : 485
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:36:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 01:36:00
کد: 104626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - پسر ام البنین السلام قمر ام البنین السلام (شور جدید)            تعداد استفاده : 469
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:52:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 04:52:00
کد: 104625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - بحر الکرامک جودک (تک جدید عربی)            تعداد استفاده : 484
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:09:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 03:09:00
کد: 104624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - گمان نکن پسرت نا تنی برادر بود (واحد سنگین)            تعداد استفاده : 427
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:36:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 05:36:00
کد: 104623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - آخرین باره که امروز با گلاب اشک دیده (واحد سنگین)            تعداد استفاده : 676
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:08:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 05:08:00
کد: 104622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - گریه کن منم برات تا صبح گریه میکنم (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 616
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:18:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 14:18:00
کد: 104621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - روضه حضرت ام البنین سلام الله علیها            تعداد استفاده : 615
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:22:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 15:22:00
کد: 104620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانحاج سعید حدادیان - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - روضه حضرت علی اصغر علیه السلام            تعداد استفاده : 622
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:57:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 07:57:00
کد: 104619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانحاج سعید حدادیان - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - میدهم از علقمه سلام بر فاطمه (شور جدید)            تعداد استفاده : 488
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:31:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 04:31:00
کد: 104618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی محمدحسین حدادیانکربلایی محمدحسین حدادیان - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - ترنم صدامی خواب خوب شبهامی (شور)            تعداد استفاده : 563
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:59:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 04:59:00
کد: 104617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی محمدحسین حدادیانکربلایی محمدحسین حدادیان - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - دعای ام البنین که شدم نوکر عباس (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 510
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:45:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 08:45:00
کد: 104616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانحاج سعید حدادیان - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - روضه حضرت عباس علیه السلام            تعداد استفاده : 483
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:51:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 07:51:00
کد: 104615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - عالم عزاداره دلها غمینه (شور جدید)            تعداد استفاده : 339
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:34:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 05:34:00
کد: 104614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - قدم قدم با هر دم به عشق تو دلدادم (شور جدید)            تعداد استفاده : 325
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:11:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 05:11:00
کد: 104613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - السلام ای همسر شیر خدا (واحد جدید)            تعداد استفاده : 333
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:14:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 09:14:00
کد: 104612
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - سنگ صبور حیدری تو فاطمه دیگری (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 307
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:20:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 07:20:00
کد: 104611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - ای امیر المومنین را یار یا ام البنین (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 331
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:38:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 02:38:00
کد: 104610
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - ای شده محرم به ولای ولی (روضه)            تعداد استفاده : 312
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 17:59:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 17:59:00
کد: 104609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - بسم رب الشهدا (شور جدید شهدایی)            تعداد استفاده : 630
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:50:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 04:50:00
کد: 104608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - به زیر این علم محاله (شور جدید)            تعداد استفاده : 622
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:26:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 05:26:00
کد: 104607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - خون گریه می کنم (شور زیبا)            تعداد استفاده : 607
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:27:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 03:27:00
کد: 104606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - دم غروب کربلا سر تو شد ز تن جدا (شور جدید)            تعداد استفاده : 632
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:22:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 02:22:00
کد: 104605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - گفتن ندارد نشسته کنج بقیع (شور جدید)            تعداد استفاده : 629
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:56:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 04:56:00
کد: 104604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - دلش گرفته پر درده (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 625
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:16:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 05:16:00
کد: 104603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - روضه حضرت ام البنین (س)            تعداد استفاده : 621
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:13:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 21:13:00
کد: 104602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها سال 94 - تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه (شور)            تعداد استفاده : 566
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:40:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 04:40:00
کد: 104601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها سال 94 - بنویسید مرا مست اباعبدالله (تک)            تعداد استفاده : 534
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:07:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 03:07:00
کد: 104600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها سال 94 - وای خدا وای از مدینه (واحد)            تعداد استفاده : 542
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:46:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 06:46:00
کد: 104599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها سال 94 - به هر طرف برم به تو می رسم (شور)            تعداد استفاده : 533
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 01:01:00
کد: 104598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حاج محمد مولا - وفات حضرت ام البنین علیها السلام 94 - اگه دیوونه ندیده ای به ما میگن دیوونه (شور)            تعداد استفاده : 180
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:35:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 04:35:00
کد: 104597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - وفات حضرت ام البنین علیها السلام 94 - در بسته شده رو کلیدی هست (شور)            تعداد استفاده : 423
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:18:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 06:18:00
کد: 104596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - وفات حضرت ام البنین علیها السلام 94 - ای امید دل نا امیدان (شور)            تعداد استفاده : 407
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:05:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 01:05:00
کد: 104595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - وفات حضرت ام البنین علیها السلام 94 - من و از جهنم دنیا ببرم به بهشت حرم (شور)            تعداد استفاده : 346
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:18:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 01:18:00
کد: 104594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - وفات حضرت ام البنین علیها السلام 94 - دل دل تو رو میخواد (شور)            تعداد استفاده : 373
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:32:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 01:32:00
کد: 104593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - وفات حضرت ام البنین علیها السلام 94 - این دلای مجنون پای غم تو گریون (تک)            تعداد استفاده : 379
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:43:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 05:43:00
کد: 104592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - وفات حضرت ام البنین علیها السلام 94 - خانمی که تا خورشید قامت داشته (شعرخوانی)            تعداد استفاده : 375
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:00:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 06:00:00
کد: 104591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - وفات حضرت ام البنین علیها السلام 94 - دیوونه ایوون طلاتم (واحد)            تعداد استفاده : 358
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:47:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 05:47:00
کد: 104590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حاج محمد مولا - وفات حضرت ام البنین علیها السلام 94 - مادام العمر سینه زن توام (واحد و روضه)            تعداد استفاده : 99
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:43:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 08:43:00
کد: 104589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - وفات حضرت ام البنین علیها السلام 94 - من و می شناسند به عنوان تو (شور)            تعداد استفاده : 355
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:52:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 04:52:00
کد: 104588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - وفات حضرت ام البنین علیها السلام 94 - بی همگان به سر شود (شور)            تعداد استفاده : 365
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:36:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 03:36:00
کد: 104587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها - شعرخوانی آخر مجلس (شعرخوانی)            تعداد استفاده : 573
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:49:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 07:49:00
کد: 104586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها - خورشید دمیده ز عبایی که تو داری (شور)            تعداد استفاده : 448
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:32:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 06:32:00
کد: 104585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها - هوا هوای کربلا (شور)            تعداد استفاده : 429
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:29:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 05:29:00
کد: 104584
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها - من اونم که پای عشقت جونشم میده (شور)            تعداد استفاده : 433
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:49:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 03:49:00
کد: 104583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها - تو دلم دوباره غوغا شده (شور)            تعداد استفاده : 406
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:24:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 05:24:00
کد: 104582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها - برادر جان سرت کو (واحد)            تعداد استفاده : 394
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:53:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 05:53:00
کد: 104581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها - کربلا با دلامون چی کردی (سنگین)            تعداد استفاده : 463
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:09:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 11:09:00
کد: 104580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها - یا حسین غریب مادر (شور)            تعداد استفاده : 380
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:58:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 11:58:00
کد: 104579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها - وسط روضه تو قد کشیدم (شور)            تعداد استفاده : 419
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:48:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 02:48:00
کد: 104578
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها - همیشه یه رسمه دم آخر (شور)            تعداد استفاده : 395
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:07:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 04:07:00
کد: 104577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها - دلم شکسته میدونم شکسته (شور)            تعداد استفاده : 399
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:23:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 06:23:00
کد: 104576
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها - کبوتر مدینه پر نداره (زمینه)            تعداد استفاده : 401
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:52:00
توضیحات : Vafateommolbanin9696
مدت : 04:52:00
کد: 104575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمییه قلب مبتلا تو این سینست (تک،سال 95)            تعداد استفاده : 199
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:01:37
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:37
کد: 101403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی محمدحسین حدادیانکربلایی محمدحسین حدادیان - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - دعای ام البنین که شدم نوکر عباس (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 210
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:45
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:45
کد: 101387
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی محمدحسین حدادیانکربلایی محمدحسین حدادیان - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - ترنم صدامی خواب خوب شبهامی (شور)            تعداد استفاده : 231
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:59
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:59
کد: 101386
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریراحت روحم راحت جانم (شور/سال95)            تعداد استفاده : 314
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:19
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:19
کد: 101358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریسلطان منی (شور/سال95)            تعداد استفاده : 308
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:01:42
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:42
کد: 101346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریسائلم دامنتو میگیرم (شور/سال95)            تعداد استفاده : 342
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:13
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:13
کد: 101339
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحول حالنا الی احسن الحال (شور،سال 95)            تعداد استفاده : 162
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:11
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:11
کد: 101302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریخوشا به حال اون که تو سال جدید (شور/سال95)            تعداد استفاده : 325
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:10
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:10
کد: 101297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - یل با هیبت و بی واهمه ای (واحد زیبا)            تعداد استفاده : 277
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:25
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:25
کد: 101189
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - وقتی که می پوشه زره (شور جدید)            تعداد استفاده : 301
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:27
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:27
کد: 101188
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - وقتی که می پوشه به ابرو میندازه گره (شور جدید)            تعداد استفاده : 265
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:34
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:34
کد: 101187
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - وقت وداع رسیده و عبای مولا رو بیارید (واحد سنگین)            تعداد استفاده : 288
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:44
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:44
کد: 101186
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - مادرم ای همه جون من (شور جدید)            تعداد استفاده : 291
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:20
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:20
کد: 101185
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - سردار عشق عباس دلدار عشق عباس (واحد جدید)            تعداد استفاده : 302
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:08
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:08
کد: 101184
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - زندگیم شده زهرم مرد زخمی شهرم (شور جدید)            تعداد استفاده : 279
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:49
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:49
کد: 101183
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - زندگیم شده زهرم (شور جدید)            تعداد استفاده : 290
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:38
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:38
کد: 101182
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - خسته ام همون گدای دل شکسته ام (شور جدید)            تعداد استفاده : 292
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:32
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:32
کد: 101181
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - ببین مادر ابالفضل بی بی قرینه (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 286
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:06
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:06
کد: 101180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - ای مادر اباالفضل بی بی بی قرینه (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 288
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:57
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:57
کد: 101179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - ای دل اگر عاشقی عشق خدا (تک جدید)            تعداد استفاده : 268
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:27
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:27
کد: 101178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - امشب میخوام برات مثه لوتی ها بخونم (شور جدید)            تعداد استفاده : 274
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:12
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:12
کد: 101177
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - امشب می خوام برات مثل لوتیا بخونم (شور جدید)            تعداد استفاده : 277
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:38
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:38
کد: 101176
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - آخرین شبای اسفند و اولین روزای فروردین (شور جدید)            تعداد استفاده : 272
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:54
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:54
کد: 101175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریقسم به سایه روی سرم که فاطمه باشه (تک/سال95)            تعداد استفاده : 293
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:34
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:34
کد: 101153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمردی میان خاک و خون (روضه،سال 95)            تعداد استفاده : 167
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:23:42
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:23:42
کد: 101144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریمن غلام قمرم (زمینه/سال95)            تعداد استفاده : 278
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:04
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:04
کد: 101142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - مردم بهم شیر آفرین نمیگن (روضه)            تعداد استفاده : 173
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:56
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:12:56
کد: 101136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - فقط عباس او کافیست تا ام البنین باشد (واحد جدید)            تعداد استفاده : 162
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:57
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:57
کد: 101135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - فقط عباس او کافیست تا ام البنین باشد (واحد جدید)            تعداد استفاده : 178
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:57
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:57
کد: 101134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - روضه و مناجات            تعداد استفاده : 163
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:05
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:05
کد: 101133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - وفات حضرت ام البنین (س) - سال 95 - به تیغی حیف گیسویت گسستند (شعر خوانی)            تعداد استفاده : 162
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : جمادی الثانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:02
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:02
کد: 101132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,193,068