خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : امام علی علیه السلام

سخنرانی ها
موضوع : امام علی علیه السلام
   تعداد 441
استاد شیخ حسین انصاریانمقام امیرالمؤمنین علیه السلام            تعداد استفاده : 958
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : Moharam95-1
مدت :
کد: 54874
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانمقام امیرالمؤمنین علیه السلام            تعداد استفاده : 896
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
توضیحات : Moharam95-1
مدت :
کد: 54873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریجنگ صفین و جلوداری امیرالمومنین            تعداد استفاده : 546
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:20
مدت : 02:20
کد: 47368
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریامیرالمومنین و جنگ صفین            تعداد استفاده : 582
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:23
مدت : 11:23
کد: 47367
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریامیرالمومنین و جنگ با خوارج            تعداد استفاده : 594
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:42
مدت : 03:42
کد: 47366
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریملاقات امام علی با اشراف            تعداد استفاده : 456
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:26
مدت : 01:26
کد: 47338
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریمهمانی امام علی در منزل ام کلثوم            تعداد استفاده : 468
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:35
مدت : 09:35
کد: 47337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریعدالت علی در تقسیم بیت المال            تعداد استفاده : 462
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:17
مدت : 21:17
کد: 47335
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریامام علی علیه السلام            تعداد استفاده : 122
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:42
مدت : 00:51:42
کد: 46414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریعظمت علمی امیرالمومنین علیه السلام            تعداد استفاده : 111
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:59
مدت : 00:47:59
کد: 46384
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریمظلومیّت تاریخی امیرالمؤمنین علیه السلام و ولایت، حتی در بین شیعیان            تعداد استفاده : 72
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:59
مدت : 00:42:59
کد: 46297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریداستان های کوتاه اخلاقی-جلوداری امام علی علیه السلام            تعداد استفاده : 64
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:20
مدت : 02:20
کد: 46211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریداستان های کوتاه اخلاقی-شب شهادت امیر المومنین علیه السلام            تعداد استفاده : 78
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:35
مدت : 09:35
کد: 46190
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریداستان های کوتاه اخلاقی-ملاقات علی علیه السلام با اشراف            تعداد استفاده : 77
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:26
مدت : 01:26
کد: 46189
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریسیرۀ امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه 1392/5/6            تعداد استفاده : 82
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:07
مدت : 00:33:07
کد: 46145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریسیرۀ امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه 1392/5/7            تعداد استفاده : 77
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:02
مدت : 00:38:02
کد: 46144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهرینوزدهم رمضان 93 - فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه            تعداد استفاده : 97
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:34:15
مدت : 00:34:15
کد: 46068
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهریبیست و سوم رمضان 93 - فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه            تعداد استفاده : 65
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:08
مدت : 00:45:08
کد: 46064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهری19 رمضان 95 - امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه            تعداد استفاده : 111
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:23
مدت : 00:29:23
کد: 46002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهری20 رمضان 95 - امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه            تعداد استفاده : 113
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:34:00
مدت : 00:34:00
کد: 46000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهری21 رمضان 95 - امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه            تعداد استفاده : 134
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:55
مدت : 00:31:55
کد: 45999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی مظاهری22 رمضان 95 - امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه            تعداد استفاده : 121
اثر : آیت الله العظمی مظاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:56
مدت : 00:35:56
کد: 45998
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیضرورت بررسی سیره امیرالمؤمنین علیه السلام            تعداد استفاده : 376
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:24
مدت : 00:29:24
کد: 45966
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیولادت امیر المؤمنین علیه السلام            تعداد استفاده : 189
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:14
مدت : 00:25:14
کد: 45965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیامیر المؤمنین علیه السلام در دوران هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 1            تعداد استفاده : 222
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:57
مدت : 00:25:57
کد: 45963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیامیر المؤمنین علیه السلام در دوران هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 2            تعداد استفاده : 212
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:04
مدت : 00:28:04
کد: 45962
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیبیعت مردم با امیر المؤمنین علیه السلام 1            تعداد استفاده : 205
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:30
مدت : 00:29:30
کد: 45956
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیبیعت مردم با امیر المؤمنین علیه السلام 2            تعداد استفاده : 194
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:51
مدت : 00:26:51
کد: 45955
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیبیعت مردم با امیر المؤمنین علیه السلام 3            تعداد استفاده : 187
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:33
مدت : 00:25:33
کد: 45954
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیبیعت مردم با امیر المؤمنین علیه السلام 4            تعداد استفاده : 212
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:51
مدت : 00:25:51
کد: 45953
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیسیره حکومتی امیر المؤمنین علیه السلام – مقدمه            تعداد استفاده : 185
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:20
مدت : 00:24:20
کد: 45952
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیشایسته سالاری در حکومت امیر المؤمنین علیه السلام            تعداد استفاده : 199
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:37
مدت : 00:28:37
کد: 45951
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیارزش مداری امیر المؤمنین علیه السلام            تعداد استفاده : 205
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:18
مدت : 00:25:18
کد: 45950
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیجایگاه شایسته مردم در حکومت امیر المؤمنین علیه السلام 1            تعداد استفاده : 230
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:09
مدت : 00:25:09
کد: 45949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیجایگاه شایسته مردم در حکومت امیر المؤمنین علیه السلام 2            تعداد استفاده : 192
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:10
مدت : 23:10
کد: 45948
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیعدالت محوری امیر المؤمنین علیه السلام 1            تعداد استفاده : 205
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:37
مدت : 00:24:37
کد: 45947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیعدالت محوری امیر المؤمنین علیه السلام 2            تعداد استفاده : 197
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:03
مدت : 21:03
کد: 45946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیبیت المال در حکومت امیر المؤمنین علیه السلام            تعداد استفاده : 201
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:20
مدت : 22:20
کد: 45945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیآزادی ها در حکومت امیر المؤمنین علیه السلام 1            تعداد استفاده : 212
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:40
مدت : 00:25:40
کد: 45944
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیآزادی ها در حکومت امیر المؤمنین علیه السلام 2            تعداد استفاده : 194
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:07
مدت : 00:26:07
کد: 45943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیامیر المؤمنین علیه السلام و رفتار با مخالفان 1            تعداد استفاده : 207
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:32
مدت : 21:32
کد: 45942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیامیر المؤمنین علیه السلام و رفتار با مخالفان 2            تعداد استفاده : 217
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:08
مدت : 00:26:08
کد: 45941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیسیاستهای فرهنگی امیر المؤمنین علیه السلام 1            تعداد استفاده : 147
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:05
مدت : 00:26:05
کد: 45940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیسیاستهای فرهنگی امیر المؤمنین علیه السلام 2            تعداد استفاده : 123
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:18
مدت : 00:26:18
کد: 45939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیسیاستهای فرهنگی امیر المؤمنین علیه السلام 3            تعداد استفاده : 120
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:01
مدت : 22:01
کد: 45938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیسیاستهای فرهنگی امیر المؤمنین علیه السلام 4            تعداد استفاده : 130
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:12
مدت : 00:26:12
کد: 45937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیسیاستهای فرهنگی امیر المؤمنین علیه السلام 5            تعداد استفاده : 126
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:36
مدت : 00:25:36
کد: 45936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیسیره قضایی امیر المؤمنین علیه السلام 1            تعداد استفاده : 130
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:57
مدت : 00:26:57
کد: 45935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیسیره قضایی امیر المؤمنین علیه السلام 2            تعداد استفاده : 129
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:35
مدت : 00:25:35
کد: 45934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیسیره قضایی امیر المؤمنین علیه السلام 3            تعداد استفاده : 134
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:29
مدت : 00:29:29
کد: 45933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیسیره قضایی امیر المؤمنین علیه السلام 4            تعداد استفاده : 130
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:13
مدت : 00:25:13
کد: 45932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیسیره قضایی امیر المؤمنین علیه السلام 5            تعداد استفاده : 127
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:24
مدت : 18:24
کد: 45931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیخداباوری مبنای تربیتی امیر المؤمنین علیه السلام 1            تعداد استفاده : 138
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:40
مدت : 00:25:40
کد: 45930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیخداباوری مبنای تربیتی امیر المؤمنین علیه السلام 2            تعداد استفاده : 131
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:55
مدت : 00:24:55
کد: 45929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیخداباوری مبنای تربیتی امیر المؤمنین علیه السلام 3            تعداد استفاده : 122
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:49
مدت : 00:26:49
کد: 45928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیتأکید بر کرامت انسان در سیره امیر المؤمنین علیه السلام            تعداد استفاده : 112
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:00
مدت : 00:24:00
کد: 45927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیجایگاه اعتدال در سیره تربیتی امیر المؤمنین علیه السلام 1            تعداد استفاده : 117
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:07
مدت : 00:26:07
کد: 45926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیجایگاه اعتدال در سیره تربیتی امیر المؤمنین علیه السلام 2            تعداد استفاده : 123
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:13
مدت : 23:13
کد: 45925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیجایگاه اعتدال در سیره تربیتی امیر المؤمنین علیه السلام 3            تعداد استفاده : 115
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:17
مدت : 23:17
کد: 45924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیجایگاه اعتدال در سیره تربیتی امیر المؤمنین علیه السلام 4            تعداد استفاده : 115
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:50
مدت : 00:26:50
کد: 45923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیجایگاه اعتدال در سیره تربیتی امیر المؤمنین علیه السلام 5            تعداد استفاده : 130
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:46
مدت : 00:24:46
کد: 45922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیروش تربیت کودک و نوجوان در سیره امیر المؤمنین علیه السلام 1            تعداد استفاده : 123
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:37
مدت : 23:37
کد: 45921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیروش تربیت کودک و نوجوان در سیره امیر المؤمنین علیه السلام 2            تعداد استفاده : 138
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:28
مدت : 23:28
کد: 45920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیروش تربیت کودک و نوجوان در سیره امیر المؤمنین علیه السلام 3            تعداد استفاده : 128
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:09
مدت : 23:09
کد: 45919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیگفتار و رفتار با خانواده در سیره امیر المؤمنین علیه السلام 1            تعداد استفاده : 120
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:41
مدت : 00:25:41
کد: 45918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیگفتار و رفتار با خانواده در سیره امیر المؤمنین علیه السلام 2            تعداد استفاده : 139
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:04
مدت : 23:04
کد: 45917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیگفتار و رفتار با خانواده در سیره امیر المؤمنین علیه السلام 3            تعداد استفاده : 132
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:11
مدت : 00:26:11
کد: 45916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله سید احمد خاتمیشهادت امیر المؤمنین علیه السلام            تعداد استفاده : 108
اثر : آیت الله سید احمد خاتمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:30
مدت : 00:27:30
کد: 45915
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریتجلّی حضرت علی در هنر ایرانی 2            تعداد استفاده : 498
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:30
مدت : 00:44:30
کد: 45671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریتجلّی حضرت علی در هنر ایرانی 1            تعداد استفاده : 501
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:27
مدت : 00:35:27
کد: 45670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریزندگی حضرت علی علیه السلام 1            تعداد استفاده : 272
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:15
مدت : 00:42:15
کد: 45649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریزندگی حضرت علی علیه السلام 2            تعداد استفاده : 275
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:36:41
مدت : 00:36:41
کد: 45648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریحضرت علی 2            تعداد استفاده : 156
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:12
مدت : 00:39:12
کد: 45592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریحضرت علی 1            تعداد استفاده : 157
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:36:56
مدت : 00:36:56
کد: 45591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریمعرفت شب قدر و امام علی علیه السلام 2            تعداد استفاده : 156
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:43
مدت : 00:40:43
کد: 45569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریمعرفت شب قدر و امام علی علیه السلام1            تعداد استفاده : 155
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:54
مدت : 00:46:54
کد: 45568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله شیخ محمد شجاعیسپردن ولایت و سرپرستی مسلمانان به حضرت علی علیه السلام و ترس پیامبراز نفوذ شیطان            تعداد استفاده : 37
اثر : آیت الله شیخ محمد شجاعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:34:18
مدت : 00:34:18
کد: 44194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله شیخ محمد شجاعیچگونگی دور شدن انسان از امام علی علیه السلام            تعداد استفاده : 39
اثر : آیت الله شیخ محمد شجاعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:19
مدت : 00:45:19
کد: 44193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین نقویانداستان های اخلاقی - امام علی و رشوه            تعداد استفاده : 127
اثر : حجت الاسلام والمسلمین نقویان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32
مدت : 00:32
کد: 43946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین نقویانداستان های اخلاقی - امام علی و عمر بن عبدود            تعداد استفاده : 131
اثر : حجت الاسلام والمسلمین نقویان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:16
مدت : 01:16
کد: 43935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر رجبی دوانیولادت حضرت علی علیه السلام            تعداد استفاده : 199
اثر : دکتر رجبی دوانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:52
مدت : 03:52
کد: 43745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر رجبی دوانیولادت حضرت علی، یک معجزه الهی            تعداد استفاده : 180
اثر : دکتر رجبی دوانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:30
مدت : 04:30
کد: 43744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر رجبی دوانیپرورش حضرت علی به دست حضرت محمد            تعداد استفاده : 190
اثر : دکتر رجبی دوانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:42
مدت : 04:42
کد: 43743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر رجبی دوانیمنابع اهل سنت بر تقدم ایمان امیرالمومنین            تعداد استفاده : 193
اثر : دکتر رجبی دوانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:06
مدت : 06:06
کد: 43738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر رجبی دوانیتبلیغ اسلام در یمن توسط امیرالمومنین            تعداد استفاده : 123
اثر : دکتر رجبی دوانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:01
مدت : 03:01
کد: 43672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر رجبی دوانیتزلزل حکومت امیرالمومنین            تعداد استفاده : 91
اثر : دکتر رجبی دوانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:27
مدت : 05:27
کد: 43652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر رجبی دوانیعکس العمل امام علی نسبت به نتیجه حکمیّت            تعداد استفاده : 106
اثر : دکتر رجبی دوانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:01
مدت : 04:01
کد: 43651
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر رجبی دوانیتوقّف جنگ صفّین و تحمیل حکمیّت به امیرالمؤمنین علیه السلام            تعداد استفاده : 88
اثر : دکتر رجبی دوانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:19
مدت : 08:19
کد: 43648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر رجبی دوانیتحریک مردم بر ضدّ امام علی از سوی عایشه            تعداد استفاده : 97
اثر : دکتر رجبی دوانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 06:14
مدت : 06:14
کد: 43639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر رجبی دوانیاقدامات امیر المؤمنین در مدینه            تعداد استفاده : 103
اثر : دکتر رجبی دوانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:01
مدت : 11:01
کد: 43638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر رجبی دوانیتبیین سیاست‌های کلّی خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام            تعداد استفاده : 95
اثر : دکتر رجبی دوانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:35
مدت : 04:35
کد: 43636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر رجبی دوانیعدم بیعت گروهی از صحابه با امیرالمومنین            تعداد استفاده : 105
اثر : دکتر رجبی دوانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:43
مدت : 02:43
کد: 43635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر رجبی دوانیسخنان امیرالمؤمنین علیه السلام پس از بیعت            تعداد استفاده : 92
اثر : دکتر رجبی دوانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:53
مدت : 04:53
کد: 43634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر رجبی دوانیخلافت امام علی و بیعت با ایشان            تعداد استفاده : 86
اثر : دکتر رجبی دوانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:51
مدت : 05:51
کد: 43632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر رجبی دوانیمیانجیگری امیرالمومنین علی علیه السلام            تعداد استفاده : 96
اثر : دکتر رجبی دوانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:26
مدت : 05:26
کد: 43628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر رجبی دوانیامیرالمومنین و خلافت عمر بن خطاب            تعداد استفاده : 90
اثر : دکتر رجبی دوانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:25
مدت : 05:25
کد: 43620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر رجبی دوانیبررسی دلایل حضور امام علی در شورا            تعداد استفاده : 80
اثر : دکتر رجبی دوانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:05
مدت : 08:05
کد: 43619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر رجبی دوانیشیعیان امام علی در خلافت عمر            تعداد استفاده : 88
اثر : دکتر رجبی دوانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:17
مدت : 05:17
کد: 43614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر رجبی دوانیامیر المؤمنین علیه السّلام و خلافت ابوبکر            تعداد استفاده : 87
اثر : دکتر رجبی دوانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:01
مدت : 04:01
کد: 43611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر رجبی دوانیچگونگی بیعت گرفتن از امیرالمومنین علی علیه السلام            تعداد استفاده : 89
اثر : دکتر رجبی دوانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:54
مدت : 09:54
کد: 43606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,628,682