خدمات تلفن همراه

دروس حوزوی- دسته : دروس حوزوی- موضوع : امام علی علیه السلام

دروس حوزوی
موضوع : امام علی علیه السلام
   تعداد 6
آیت الله العظمی جعفر سبحانیفضائل حضرت علی در قرآن            تعداد استفاده : 86
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:01
مدت : 00:32:01
کد: 40800
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیجلسه پرسش و پاسخ با محوریت امیر المومنین علی /ع            تعداد استفاده : 87
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:55:43
مدت : 00:55:43
کد: 40798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیحکیم و متکلم بودن حضرت علی علیه السلام            تعداد استفاده : 409
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:57:58
مدت : 00:57:58
کد: 40614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتشبیه حضرت علی علیه السلامبه چراغی در شب تاریک            تعداد استفاده : 419
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:07:57
مدت : 01:07:57
کد: 40612
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیولایت حضرت علی علیه السلامتمام و کمال دین            تعداد استفاده : 437
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:43
مدت : 00:49:43
کد: 40611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیسیره حضرت علی علیه السلام            تعداد استفاده : 65
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:27
مدت : 00:42:27
کد: 40144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,886,754