خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : امام علی علیه السلام

موضوع : امام علی علیه السلام
   تعداد 1058
حاج سیدمجید بنی فاطمهمیلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) - سال 96 - ناد علی یاد علی دستم و امداد علی (سرود زیبا)            تعداد استفاده : 1431
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : دانلود مداحی های حاج سید مجید بنی فاطمه به مناسبت 17 ربیع الاول، سالروز ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت امام صادق علیه السلام سال 1396 در هیات ریحانه الحسین (علیه السلام) تهران
مدت :
کد: 106792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهمیلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) - سال 96 - کعبه نه تنها زادگاه علیست (مدح)            تعداد استفاده : 1157
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ربیع الاول
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : دانلود مداحی های حاج سید مجید بنی فاطمه به مناسبت 17 ربیع الاول، سالروز ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت امام صادق علیه السلام سال 1396 در هیات ریحانه الحسین (علیه السلام) تهران
مدت :
کد: 106791
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمییا هو یا من هو یا من لیس الا هو            تعداد استفاده : 553
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : 06:24 شب 21 رمضان 1396
مدت :
کد: 105609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیاین درد نیست اینکه شکسته فرق سر من زهرا            تعداد استفاده : 538
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : 06:24 شب 21 رمضان 1396
مدت :
کد: 105608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیای وای تو رو بدم به کی قسم            تعداد استفاده : 517
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : 10:51
مدت :
کد: 105607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدممجنون و مدهوش و مست و قلندرم            تعداد استفاده : 684
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : 3:39
مدت :
کد: 105606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمبه تموم شیعیان علی رحمت            تعداد استفاده : 639
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : 4:41
مدت :
کد: 105605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمممنونم خدا علی دارم            تعداد استفاده : 644
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : 5:03
مدت :
کد: 105604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیصدات کردم می دونم می شنوی آقا صدامو            تعداد استفاده : 898
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :06:27
مدت :
کد: 105603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیراه مرتضی بهترین راهه            تعداد استفاده : 741
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :12:04
مدت :
کد: 105602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمدل تو سینه خونه            تعداد استفاده : 637
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :5:41
مدت :
کد: 105601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمییا علی انت امیرالمومنین            تعداد استفاده : 644
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :6:21
مدت :
کد: 105600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیسر شکست قمر شکست            تعداد استفاده : 594
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :4:48
مدت :
کد: 105599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمچقدر خوبه که شیعم و خادم این در            تعداد استفاده : 651
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :3:53
مدت :
کد: 105598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدممرتضی شیر دلاور            تعداد استفاده : 662
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :3:57
مدت :
کد: 105597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمجون من رسید به لب هام            تعداد استفاده : 634
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :7:40
مدت :
کد: 105596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمهر کی جنون کارشه            تعداد استفاده : 634
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :6:22
مدت :
کد: 105595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدممولا مولا از عشق تو من راهی میخانه ام امشب            تعداد استفاده : 638
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :4:10
مدت :
کد: 105594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمنمک زندگیم از نام علیه            تعداد استفاده : 614
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :5:29
مدت :
کد: 105593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکوفه به دلم رحمی نداره            تعداد استفاده : 622
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان :5:13
مدت :
کد: 105592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخییا هو یا من هو یا من لیس الا هو            تعداد استفاده : 703
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان : 10:34
مدت :
کد: 105591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیکوچه ها خلوت و خاموش            تعداد استفاده : 582
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان : 9:07
مدت :
کد: 105590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیخواهی که عاشق بشوی حرف ز دلدار بزن            تعداد استفاده : 887
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : زمان : 3:52
مدت :
کد: 105589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهمولانا حیدر            تعداد استفاده : 1011
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : مولودی شاد با نوای حاج سید مجید بنی فاطمه. جشن نیمه ی شعبان شنبه یکم خرداد ماه 1395 هیئت ریحانة الحسین(س)
مدت :
کد: 105124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادفرهمند-زیارت امیرالمومنین(ع) در روز شنبه (السلام علی الشجرة النبویه)            تعداد استفاده : 815
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:15
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:02:15
کد: 103670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادفرهمند-زیارت حضرت علی علیه السلام            تعداد استفاده : 740
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:36
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:24:36
کد: 103645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب هشتم محرم 96 - مدح امیرالمومنین علیه السلام (مدح)            تعداد استفاده : 560
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:24
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:04:24
کد: 102913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - شب دوازدهم صفر 92 - الهی ای فلک دیگر نگردی – مدح امیرالمومنین علی علیه السلام            تعداد استفاده : 639
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:01
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:01
کد: 98997
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ترانه جدید سامی یوسف در مدح امام علی علیه السلام            تعداد استفاده : 449
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : 13rajaba ترانه زیبای «مست قلندر» در مدح مولای متقیان امام علی علیه السلام با صدای « سامی یوسف » و « راحت فاتح علیخان » بر اساس موسیقی سنتی هندوستان و پاکستان کاری از بخش فیلم تبیان.
مدت :
کد: 93478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدر مذهب ما کلام حق نام علیست            تعداد استفاده : 416
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : 13rajaba
مدت :
کد: 93477
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریسه روزه که به اذن داور            تعداد استفاده : 417
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : 13rajaba
مدت :
کد: 93476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 تویی مقصودم هدف رو عشقه /محمد فصولی الکربلائی            تعداد استفاده : 381
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : 13rajaba
مدت :
کد: 93475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریاز آسمون گل ستاره            تعداد استفاده : 783
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : 13rajaba از آسمون گل ستاره رو دامن زمین می باره/ که فاطمه از دل کعبه علی رو روی دست میاره/ جلوه ی ازلی یا علی مقتدا و ولی یا علی مظهری ز علی یا علی ... مولودی خوانی شاد ولادت امیرالمومنین علیه السلام با نوای محمدرضا طاهری .
مدت :
کد: 93474
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیجانم علی علی            تعداد استفاده : 547
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : 13rajaba ذکر الی الدوام تو شاه و من غلام می گویم السلام/ با تو امام من دنیا به کام ختم کلام من/ ای راه مستقیم ای صبر تو عظیم یا من هو الکریم ... سرود شاد به یمن میلاد با برکت امام علی علیه السلام با نوای عبدالرضا هلالی .
مدت :
کد: 93473
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحیدر است آن معنی اوج جوانی و صفا            تعداد استفاده : 485
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : 13rajaba جوانی در علی است هر که در ذاتش خدا هست آن جوانی/ منجلی گشته در جوانی مردی و آزادگی/ نی جوانی در سیاهی یا به خود بالندگی/ حیدر است آن معنی اوج جوانی و صفا ... مدح مولا امیرالمومنین علیه السلام با نوای عبدالرضا هلالی .
مدت :
کد: 93472
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیدر تن من جان علی است            تعداد استفاده : 553
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : 13rajaba در تن من جان علی ست، خون به شریان علی ست/ هر طپش قلب من، ذکر علی جان علی ست/ پتک به غم‌ها بکوب، بر دف تقوا بکوب/ مست شدی پا بکوب، مرشد مستان علی ست ... سرود شاد میلاد با سعادت امیرالمومنین علی علیه السلام با نوای عبدالرضا هلالی .
مدت :
کد: 93471
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیاونی که خورشید هفتا آسمونه اومده            تعداد استفاده : 498
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : 13rajaba اونی که خورشید هفتا آسمونه اومده/ اونی که همتا نداره تو زمونه اومده/ همه جا حرف علی و مکه و عبادته/ از تو کعبه ببینید صاحب خونه اومده ... مولودی خوانی ولادت حضرت علی علیه السلام با نوای روح الله بهمنی .
مدت :
کد: 93470
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیمن و دل خرابی که همیشه دیونه توست            تعداد استفاده : 457
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : 13rajaba من و دل خرابی که همیشه دیونه توست/ من ودل آبادی که همیشه ویرونه توست/ منم گدایی که همه عمرش در خونه ی توست ... سرود شاد میلاد امام علی علیه السلام با نوای روح الله بهمنی .
مدت :
کد: 93469
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیبهترین مولای دنیا رو دارم            تعداد استفاده : 461
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : 13rajaba بهترین مولای دنیا رو دارم/ بهترین لیلای دنیا رو دارم/ بهترین بابای دنیا رو دارم دوست دارم/ شاه مردان فدایی داری چه ایوون طلایی داری/ ای ولله به این خونواده به به چه بچه هایی داری ... سرود شاد میلاد امام علی علیه السلام با نوای روح الله بهمنی .
مدت :
کد: 93468
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 هو الحیدر هو الغالب علی بن ابی طالب/ با نوای رحیم ابراهیمی            تعداد استفاده : 394
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : 13rajaba هو الحیدر هو الغالب علی بن ابی طالب/ هوالباطن هو الظاهر به وحی الله هوالکاتب ... سرود ولادت امام علی علیه السلام با نوای رحیم ابراهیمی .
مدت :
کد: 93467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیعمری خراب و بیمارم یا علی مدد/ همراه با احمد نیکبختیان            تعداد استفاده : 393
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : 13rajaba عمری خراب و بیمارم یا علی مدد/ من به عشق تو گرفتارم یا علی مدد ... سرودی زیبا ویژه ولادت امام علی علیه السلام با نوای حاج محمود کریمی و احمد نیکبختیان
مدت :
کد: 93466
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیتو که بردی دلارو            تعداد استفاده : 399
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : 13rajaba تو که بردی دلارو/ تر کن از می لبارو ... مولودی زیبای حاج محمود کریمی در جشن میلاد امام علی علیه السلام
مدت :
کد: 93465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید حمیدرضا برقعی / زخمی ام التیام می خواهم            تعداد استفاده : 359
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : 13rajaba زخمی ام التیام می خواهم/ التیام از امام می خواهم/ السلامُ علیک یا ساقی/ من علیک السلام می خواهم ... شعر خوانی سید حمیدرضا برقعی در شب ولادت امام علی علیهه السلام
مدت :
کد: 93464
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید حمیدرضا برقعی / علی در مسجد حنانه            تعداد استفاده : 367
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : 13rajaba صدا آری صدا جان جهان را زیرو رو می کرد/ پیمبر در همه عمر آن صدا را جستجو می کرد/ نفس های خودش بود آن صدای با طمأنینه/ صدایی که شب معراج با او گفتگو می کرد ... شعرخوانی سید حمیدرضا برقعی در شب ولادت امام علی علیه السلام.
مدت :
کد: 93463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید حمیدرضا برقعی / مولای ما نمونه‌ی دیگر نداشته است            تعداد استفاده : 370
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : 13rajaba
مدت :
کد: 93462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید حمیدرضا برقعی / مصرع ناقص من کاش که کامل می شد            تعداد استفاده : 385
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : 13rajaba
مدت :
کد: 93461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - علی دنیامه علی بابامه (سرود)            تعداد استفاده : 386
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 6:56AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 6:56AM
کد: 93460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - شاه مردانه علی (ع)(سرود)            تعداد استفاده : 355
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 4:52AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 4:52AM
کد: 93459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - دوران غربت نبوی سر رسیده است (مدح)            تعداد استفاده : 384
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 10:46AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 10:46AM
کد: 93458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - وقتی که با علی باشم (سرود)            تعداد استفاده : 834
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 6:05AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 6:05AM
کد: 93457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - هست مرا حسرت تمارها (مدح)            تعداد استفاده : 595
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 7:36AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 7:36AM
کد: 93456
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - می گشایم لب خود را (سرود)            تعداد استفاده : 543
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 7:25AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 7:25AM
کد: 93455
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - شاید که کمی سوز به آهت بدهند (ذکر و شعرخوانی)            تعداد استفاده : 486
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 12:47AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 12:47AM
کد: 93454
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - امیر دل ها عزیز زهرا (س)(سرود)            تعداد استفاده : 429
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 5:49AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 5:49AM
کد: 93453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریکربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - یک دل با یک دلبر یا هیچ کس یا حیدر (سرود)            تعداد استفاده : 279
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 4:56AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 4:56AM
کد: 93452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریکربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - یا حیدر عمریه به عشق تو مجنونم (سرود)            تعداد استفاده : 262
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 2:14AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 2:14AM
کد: 93451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریکربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - عاقبت اهل دو رنگی و ریا میگردد (مدح)            تعداد استفاده : 269
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 5:47AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 5:47AM
کد: 93450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - شب شب شب وصاله (سرود)            تعداد استفاده : 458
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 4:41AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 4:41AM
کد: 93449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - شاه نجف یا اباالحسن (ع)(سرود)            تعداد استفاده : 439
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 2:33AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 2:33AM
کد: 93448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - به صحرا بنگرم صحرا تو بینم (سرود)            تعداد استفاده : 420
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 5:31AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 5:31AM
کد: 93447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - کبوتر دلم هست و جلد نام علی (سرود)            تعداد استفاده : 290
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 6:50AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 6:50AM
کد: 93446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - مرد مردا علیه، شوهر زهرا علیه (سرود)            تعداد استفاده : 276
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 5:49AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 5:49AM
کد: 93445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - مرد مردا علیه، شوهر زهرا علیه (سرود)            تعداد استفاده : 306
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 9:53AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 9:53AM
کد: 93444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - علی امام من است و منم غلام علی (سرود)            تعداد استفاده : 277
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 4:16AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 4:16AM
کد: 93443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - شب عشق عالمینه دلامون به شور و شینه (سرود)            تعداد استفاده : 283
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 10:00AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 10:00AM
کد: 93442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - حیدریم تا ابد با علی تضمینم (سرود)            تعداد استفاده : 284
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 4:12AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 4:12AM
کد: 93441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - جز نبی کس قرار حیدر نیست (مدح)            تعداد استفاده : 264
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 12:33PM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 12:33PM
کد: 93440
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - پای عشق علی سر به دارم (سرود)            تعداد استفاده : 289
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 8:42AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 8:42AM
کد: 93439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - کاش آقا منم غلامت بودم (شور)            تعداد استفاده : 271
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 5:36AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 5:36AM
کد: 93438
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - من آن نی ام که دل از مهر دوست بردارم (شور)            تعداد استفاده : 282
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 2:22AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 2:22AM
کد: 93437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - سه روزه که به اذن داور (سرود)            تعداد استفاده : 287
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 7:40AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 7:40AM
کد: 93436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - دل از دنیا بردیم تا بشی دنیام (شور)            تعداد استفاده : 294
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 6:37AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 6:37AM
کد: 93435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - باز در آن سرم که من بلبل خوش نوا شوم (سرود)            تعداد استفاده : 275
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 3:53AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 3:53AM
کد: 93434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - آنکه خدا طرح جنان از رخ او کشد (سرود)            تعداد استفاده : 256
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 6:46AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 6:46AM
کد: 93433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - سال 1395 - ولادت امیرالمومنین علی علیه السلام (صوتی)            تعداد استفاده : 308
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 9:49AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 9:49AM
کد: 93432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - سال 1395 - ولادت امیرالمومنین علی علیه السلام (تصویری)            تعداد استفاده : 281
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 9:49AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 9:49AM
کد: 93431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی و حاج احمد نیکبختیان - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - عمریه خراب و بیمارم (سرود)            تعداد استفاده : 199
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 5:42AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 5:42AM
کد: 93430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - در مذهب ما کلام حق نادعلی است (سرود و شعرخوانی)            تعداد استفاده : 223
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 6:11AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 6:11AM
کد: 93429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - تو که بردی دلا رو (سرود)            تعداد استفاده : 179
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 1:42PM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 1:42PM
کد: 93428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - می خورم قسم به همه کسم (سرود)            تعداد استفاده : 251
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 8:02AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 8:02AM
کد: 93427
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - مست و قلندر مست مستم (شور)            تعداد استفاده : 214
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 2:35AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 2:35AM
کد: 93426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - علی امام من است و منم غلام علی (ع)(سرود)            تعداد استفاده : 184
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 1:22PM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 1:22PM
کد: 93425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - ای قطره در حوالی دریا قدم مزن (مدح)            تعداد استفاده : 172
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 8:36AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 8:36AM
کد: 93424
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - کعبه شد میخونه بیارید پیمونه (سرود)            تعداد استفاده : 196
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 4:57AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 4:57AM
کد: 93423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - دنیا شنود پیام ما را (مدح)            تعداد استفاده : 217
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 12:51PM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 12:51PM
کد: 93422
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - تا قیامت به ولله علوی ام میگم الحمدالله علوی ام (شور)            تعداد استفاده : 227
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 5:01AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 5:01AM
کد: 93421
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیحاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - مدح و سرود            تعداد استفاده : 227
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 9:56AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 9:56AM
کد: 93420
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - حیدر است آن معنی اوج جوانی و صفا (مدح و سرود)            تعداد استفاده : 306
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 12:03PM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 12:03PM
کد: 93419
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - جانم علی علی (ع)(سرود و مدح)            تعداد استفاده : 299
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 10:59AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 10:59AM
کد: 93418
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی و حاج ابراهیم رحیمی - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - دار و ندارم وقف نگاته (شور)            تعداد استفاده : 197
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 10:30AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 10:30AM
کد: 93417
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - بگو ای یار بگو یا علی مولا (سرود)            تعداد استفاده : 230
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 11:27AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 11:27AM
کد: 93416
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حاج احد قدمی - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - علی علی مولا (سرود)            تعداد استفاده : 134
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 5:05AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 5:05AM
کد: 93415
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحاج ابراهیم رحیمی و حاج عبدالرضا هلالی - سال 1395 - میلاد امام علی علیه السلام - شعرخوانی            تعداد استفاده : 308
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 1:20PM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 1:20PM
کد: 93414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 کربلایی وحید یوسفی - سال 1394 - ولادت حضرت علی علیه السلام - یا علی ذکر تو روی لب من خوشه (سرود)            تعداد استفاده : 140
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 5:03AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 5:03AM
کد: 93413
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 کربلایی وحید یوسفی - سال 1394 - ولادت حضرت علی علیه السلام - مثل تیری که خودش رو به هدف می آید (مدح)            تعداد استفاده : 146
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 6:25AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 6:25AM
کد: 93412
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیکربلایی محمد حسین پویانفر - سال 1394 - ولادت حضرت علی علیه السلام - ماییم و اعتکاف علی سیزده شب است (مدح)            تعداد استفاده : 221
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 1:26PM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 1:26PM
کد: 93411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیکربلایی محمد حسین پویانفر - سال 1394 - ولادت حضرت علی علیه السلام - ساکن میخونه تم (سرود)            تعداد استفاده : 182
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 5:35AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 5:35AM
کد: 93410
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - سال 1394 - ولادت حضرت علی علیه السلام - من کی ام تا که بگم از وصف کمال علی (سرود)            تعداد استفاده : 173
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 5:59AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 5:59AM
کد: 93409
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - سال 1394 - ولادت حضرت علی علیه السلام - شد ز نام دگران گرچه مکدر گوشم (مدح)            تعداد استفاده : 156
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 6:57AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 6:57AM
کد: 93408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1394 - ولادت حضرت علی علیه السلام - ملائک از اون بلا میان پای پیاده (سرود)            تعداد استفاده : 268
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : Dec 30 1899 7:32AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 7:32AM
کد: 93407
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,793,419