خدمات تلفن همراه

ادعیه- دسته : ادعیه- موضوع : دعای جوشن کبیر

ادعیه
موضوع : دعای جوشن کبیر
   تعداد 35
   دعای جوشن کبیر با صدای مهدی صدقی - زمان: ۰۱:۱۹:۵۰ - ۲۷.۴ مگابایت            تعداد استفاده : 2083
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:19:50
مدت : 01:19:50
کد: 105251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای جوشن کبیر با صدای سید مهدی میرداماد - زمان: ۰۱:۲۲:۳۹ - ۳۷.۸ مگابایت            تعداد استفاده : 1516
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:22:39
مدت : 01:22:39
کد: 105250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای جوشن کبیر با صدای محمدرضا طاهری - زمان: ۰۱:۱۵:۲۸ - ۱۲.۹ مگابایت            تعداد استفاده : 1414
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:15:28
مدت : 01:15:28
کد: 105249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای جوشن کبیر با صدای غلامرضا زاده �بخش اول� - زمان: ۰۱:۰۳:۴۲ - ۲۹.۱ مگابایت            تعداد استفاده : 1878
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:03:42
مدت : 01:03:42
کد: 105248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای جوشن کبیر با صدای غلامرضا زاده �بخش دوم� - زمان: ۰۱:۰۷:۴۰ - ۳۰.۹ مگابایت            تعداد استفاده : 1513
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:07:40
مدت : 01:07:40
کد: 105247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای جوشن کبیر با صدای مداح فارسی �بخش اول� - زمان: ۰۰:۴۰:۱۲ - ۲.۳۰ مگابایت            تعداد استفاده : 1363
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:40:12
مدت : 00:40:12
کد: 105246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای جوشن کبیربا صدای مداح فارسی �بخش دوم� - زمان: ۰۰:۴۲:۵۶ - ۲.۴۵ مگابایت            تعداد استفاده : 1271
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:42:56
مدت : 00:42:56
کد: 105245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای جوشن کبیر با صدای حسین غریب - زمان: ۰۱:۱۳:۱۵ - ۱۶.۷ مگابایت            تعداد استفاده : 1329
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:13:15
مدت : 01:13:15
کد: 105244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای جوشن کبیر با صدای موسی اسدی - زمان: ۰۱:۳۱:۰۷ - ۱۵.۶ مگابایت            تعداد استفاده : 1156
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:31:07
مدت : 01:31:07
کد: 105243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 782
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:14
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:01:14
کد: 103759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 694
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:10:40
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:10:40
کد: 103758
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای جوشن کبیر/ کیفیت پایین            تعداد استفاده : 653
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:13:14
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:13:14
کد: 103755
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 قرائت دعای جوشن کبیر شب نوزدهم ماه رمضان17/5/91            تعداد استفاده : 690
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:42:06
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:42:06
کد: 103750
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای جوشن کبیر - برادر میثم مطیعی _ شب 21 رمضان 88            تعداد استفاده : 907
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:47:46
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:47:46
کد: 103749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای جوشن کبیر - برادر میثم مطیعی - شب 23 رمضان 88            تعداد استفاده : 870
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:55:01
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:55:01
کد: 103748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای جوشن کبیر - برادر میثم مطیعی _ شب 19 رمضان 91            تعداد استفاده : 867
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:15:25
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:15:25
کد: 103747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای جوشن کبیر - برادر میثم مطیعی _ شب 21 رمضان 91            تعداد استفاده : 820
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:01:03
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 02:01:03
کد: 103746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانقرائت دعای جوشن کبیر و قرآن به سر گرفتن حجت الاسلام پناهیان در شب بیست و یکم            تعداد استفاده : 992
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:39:16
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 03:39:16
کد: 103732
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | دعای جوشن کبیر - شب 19 رمضان 1392            تعداد استفاده : 810
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:53:46
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:53:46
کد: 103731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاندعای جوشن کبیر با نوای حجت الاسلام پناهیان به همراه روضه و دعای قرآن            تعداد استفاده : 946
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:04:57
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 03:04:57
کد: 103718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای جوشن کبیر - مسجد مقدس جمکران رمضان 1395(صوتی)            تعداد استفاده : 668
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:21:37
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:21:37
کد: 103710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای جوشن کبیر - مسجد مقدس جمکران رمضان 1395(تصویری)            تعداد استفاده : 631
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 01:21:45
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:21:45
کد: 103709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماددعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 5265
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 5112
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید قاسم موسوی قهاردعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 3973
اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای جوشن کبیر3            تعداد استفاده : 1771
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای جوشن کبیر2            تعداد استفاده : 1677
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مرشد لودعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 1838
اثر : مرشد لو
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14978
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای جوشن کبیر1            تعداد استفاده : 29226
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 18:00
توضیحات : قرائت دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در شب هجدهم ماه مبارک رمضان 1391 (18:00)
مدت : 18:00
کد: 6611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای جوشن کبیر 2            تعداد استفاده : 9551
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 24:00
توضیحات : قرائت فرازهایی از دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در شب هجدهم ماه مبارک رمضان 1391 (24:00)
مدت : 24:00
کد: 6610
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای جوشن کبیر 4            تعداد استفاده : 5784
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 17:00
توضیحات : قرائت فرازهایی از دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در شب بیستم ماه مبارک رمضان 1391 (17:00)
مدت : 17:00
کد: 6609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای جوشن کبیر 5            تعداد استفاده : 4408
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:00
توضیحات : قرائت فرازهایی از دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در شب بیستم ماه مبارک رمضان 1391 (20:00)
مدت : 20:00
کد: 6608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای جوشن کبیر 6            تعداد استفاده : 3839
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 25:00
توضیحات : قرائت فرازهایی از دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان 1391 (25:00)
مدت : 25:00
کد: 6607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیفرازی از دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 3937
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 26:00
توضیحات : قرائت فرازهایی از دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در حرم مطهر امام رضا علیه السلام [91/5/4] (26:00)
مدت : 26:00
کد: 6603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیفرازی از دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 4263
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 19:00
توضیحات : قرائت فرازهایی از دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در حرم مطهر امام رضا علیه السلام [91/5/4] (19:00)
مدت : 19:00
کد: 6602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,424,831