خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 114 - ناس

سخنرانی ها
موضوع : 114 - ناس
   تعداد 8
دکتر میرباقریتفسیر سوره ناس 1 - شرایط ایمان در سوره ناس            تعداد استفاده : 442
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:07
مدت : 09:07
کد: 44938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقریتفسیر سوره ناس 2 - راه های مقابله با شیطان در سوره ناس            تعداد استفاده : 425
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:15
مدت : 09:15
کد: 44937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقریتفسیر سوره ناس 3 - الهام قلبی توسط پروردگار            تعداد استفاده : 412
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:37
مدت : 11:37
کد: 44936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ناس آیه 1            تعداد استفاده : 329
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:38
مدت : 00:31:38
کد: 35212
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ناس آیات 1 تا 2            تعداد استفاده : 315
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:32
مدت : 00:32:32
کد: 35211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیمسئله ی پناهندگی در سوره ناس            تعداد استفاده : 310
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:08
مدت : 00:31:08
کد: 35210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ناس            تعداد استفاده : 315
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:55
مدت : 00:27:55
کد: 34584
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ناس            تعداد استفاده : 336
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:17
مدت : 00:06:17
کد: 33861
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,628,267